A nyelvi formák rendszere

 
F. Az összetett mondat
 

1.                 Mellérendelő összetett mondat
1.1.              a mellérendelt mondatok fajai
1.1.1.           kapcsolatos mondatok
1.1.2.           ellentétes mondatok
1.1.3.           választó mondatok
1.1.4.           következtető mondatok
1.1.5.           magyarázó mondatok
                 A mellérendelő összetett mondatok összefoglalása
2.                 Alárendelő összetett mondatok
2.1.              az alárendelt mondatok alapfunkciói
2.2.              az alárendelt mondatok alapszerkezete
                Az alárendelt összetett mondat alapszerkezete
2.3.             az alárendelt mondatok típusai
2.3.1.          Alanyi mellékmondat
2.3.2.          Állítmányi mellékmondat
2.3.3.          Tárgyi mellékmondat
2.3.3.1.       vonatkozó tárgyi mellékmondat
2.3.3.2.       hogy kötőszós tárgyi mellékmondat
2.3.3.2.1.    kijelentő móddal
2.3.3.2.2.    felszólító móddal
2.3.3.3.       egyéb kötőszók a tárgyi mellékmondatban
2.3.4.          Határozói mellékmondatok
2.3.4.1.       részeshatározói mellékmondat
2.3.4.1.1.    birtoklásmondat birtokosa a mellékmondat
2.3.4.2.       helyhatározói mellékmondatok
2.3.4.3.       időhatározói mellékmondatok
2.3.4.4.       módhatározói mellékmondat
2.3.4.5.       állapothatározói mellékmondat
2.3.4.6.       számhatározói mellékmondat
2.3.4.7.       számállapot-határozói mellékmondat
2.3.4.8.       eszközhatározó mellékmondat
2.3.4.9.       társhatározó mellékmondat
2.3.4.10.     eredethatározói mellékmondat
2.3.4.11.     eredményhatározói mellékmondat
2.3.4.12.     okhatározói mellékmondat
2.3.4.13.     célhatározói mellékmondat
2.3.4.14.     fok- és mértékhatározói mellékmondat
2.3.4.15.     hasonlító határozói
2.3.4.16.     állandó határozói (vonzatjellegű) mellékmondatok
2.3.4.17.     feltételes mellékmondat
2.3.4.17.1.  reális feltétel
2.3.4.17.2.  irreális feltétel
2.3.5.         Jelzői mellékmondatok
2.3.5.1.      minőségjelzői mellékmondat
2.3.5.2.      kijelölő jelzői mellékmondat
2.3.5.3.      mennyiségjelzői mellékmondat
2.3.5.4.      birtokos jelzői mellékmondat
2.4.            Sajátos esetek
2.4.1.         függő kérdés
2.4.2.         időegyeztetés az alárendelt mellékmondatban
2.4.2.1.      abszolút idő
2.4.2.2.      relatív idő
2.4.3.         Felszólító mód az alárendelt mellékmondatokban
2.4.3.1.      akarat, kívánság, parancs
2.4.3.2.      szükségesség, kötelesség
2.4.3.3.      lehetőség, lehetetlenség
2.4.3.4.      cél
2.4.4.         Feltételes mód az alárendelt mondatban
2.4.4.1.      feltételes mondat
2.4.4.2.      anélkül, ahelyett, mintha
             Az alárendelt összetett mondatok összefoglalása I.
             Az alárendelt összetett mondatok összefoglalása II.
2.5.            Az alárendelt mondatok funkciója
2.5.1.         alanyi mellékmondat
2.5.2.         állítmányi mellékmondat
2.5.3.         tárgyi mellékmondat
2.5.4.         határozói mellékmondat
2.5.5.         jelzői mellékmondat
2.5.6.         függő beszéd
2.5.6.1.      függő állítás
2.5.6.2.      függő kérdés
 
1. Mellérendelő összetett mondat  
1.1. a mellérendelt mondatok fajai  
1.1.1. kapcsolatos mondatok  
1.1.1.1. és Tegnap elmentem az áruházba, és vettem magamnak egy kabátot.
1.1.1.3. is Gábor magyar, Ilona is az.
1.1.1.4. ... is, ... is A motor is elromlott, a fék is.
1.1.1.5. szintén (R) Gábor magyar, Ilona szintén az.
1.1.1.6. sem Itt nem szabad fürdeni, (és)a másik oldalon sem szabad.
1.1.1.7. ... sem, ... sem Én sem megyek el a koncertre, (és) Mária sem.
1.1.1.8. pedig (mindig az után a szó után, amelyre vonatkozik) Gábor magyar, John pedig angol.
1.1.1.9. meg (R) A postán feladok egy levelet, meg elküldök egy táviratot. 
Én mérnök vagyok, ő meg újságíró.
1.1.1.10. sőt Természetesen megnéztem a kiállítást, sőt egy képet is vettem.
1.1.1.11. nemcsak ... , hanem ... is Nemcsak a leves volt hideg, hanem a hús is.
1.1.1.12. egyrészt ..., másrészt (R) Nem szeretek itt lakni. Egyrészt rossz a levegő, másrészt nagyon zajos a környék.
1.1.2. ellentétes mondatok  
1.1.2.1. de Az útlevelem rendben van, de nincs vízumom.
1.1.2.2. azonban (R) Tegnap elmentem Zsófihoz, azonban nem volt otthon. 
Angliában már voltam, Svédországot azonban nem ismerem.
1.1.2.3. pedig (mindig a mellékmondat elején) Időben megérkeztem, pedig nagy volt a forgalom.
1.1.2.4. viszont (R) Kenyeret nem kaptam, viszont vettem egy üveg bort. 
Én szeretem Évát, ő viszont utál engem.
1.1.2.5. ennek ellenére (R) Egész nap esett az eső, ennek ellenére elég meleg volt.
1.1.2.6. mégis Nem volt jegyem, mégis bejutottam a stadionba.
1.1.2.7. mégsem Volt jegyem, mégsem jutottam be a stadionba.
1.1.2.8. nem ..., hanem A gyerekek nem a nagyszüleiknél vannak, hanem külföldön nyaralnak.
1.1.2.9.  bár (R) (általában megengedő értelmű alárendelt mondatnak tekintik) Bár volt jegyem, nem jutottam be a stadionba.
1.1.3. választó mondatok  
1.1.3.1. vagy Megjavíttatom az autómat, vagy veszek egy újat.
1.1.3.2. vagy ... , vagy Vagy megveszem ezt a könyvet, vagy kiveszem a könyvtárból.
1.1.3.3. akár ... , akár (R) Akár metrón megy, akár taxiba száll, fél órán belül ott lehet.
1.1.4. következtető mondatok  
1.1.4.1. ezért Ma nincs gáz a házban, ezért étteremben vacsorázunk.
1.1.4.2. így Tegnap későn feküdtem le, így ma álmos vagyok.
1.1.4.3. tehát Imre megbetegedett, tehát nem jöhet velünk.
1.1.5. magyarázó mondatok  
1.1.5.1. ugyanis Ma nem megyek dolgozni, ugyanis vasárnap van.
1.1.5.2. hiszen (R) John még csak nagyon keveset ért magyarul, hiszen csak két hete tanul.
1.1.5.3. úgyis (R) Holnap majd megveszem ezt a könyvet, úgyis be akarok menni a Belvárosba.
1.1.5.4. úgysem (R) Nem veszem be az orvosságot, úgysem használ.
1.1.5.5. tudniillik (R) Zsuzsánál mindig van könyv, tudniillik nagyon szeret olvasni.
1.1.5.6. vagyis (R) A lányok elég jól kijönnek egymással, vagyis nem veszekednek.
1.1.5.7. illetve (R) Sokan nézik a futballmeccseket, illetve futballoznak maguk is.
 
 
 
A mellérendelő összetett mondatok összefoglalása 
Kapcsolatos mellékmondatok 
 
Választó mellékmondatok 
 

 

 

Kapcsol.gif (1263 bytes)

, és  
Valaszto.gif (1324 bytes)
, vagy
, ........... is vagy ....... , vagy 
,............ szintén akár ........, akár
, meg
vetkeztető mellékmondatok 
, ........... pedig  
Kovetkez.gif (1287 bytes)
, ezért
, sőt , így
......... is, ......... is , tehát / , ....... tehát
........ sem, ........ sem
Magyarázó mellékmondatok 
egyrészt ......, másrészt  

 

Magyaraz.gif (1289 bytes)

, ugyanis / , ..... ugyanis
nemcsak ....., hanem .... is , hiszen
Ellentétes mellékmondatok 
, úgyis / , ....... úgyis
 

 
 

, de , úgysem / , .......úgysem
, azonban / , ....... azonban , tudniillik
, viszont / , ........ viszont , vagyis
, pedig , illetve
, mégis / , ........ mégis  
, mégsem / ......... mégsem
Bár ......... , / , bár
nem ............. , hanem
 
 
 
2. Alárendelő összetett mondatok  
2.1. az alárendelt mondatok alapfunkciói  
2.1.1. válasz egy eldöntendő kérdésre (– Mikor fogod nagyobbra cserélni a lakásodat?) – Amikor lesz rá pénzem.
2.1.2. összetett mondat alárendelt tagja: a főmondat valamely (bármely) mondatrészének a kifejtése; 
a főmondat minimum a rámutató szó (oda, úgy, akkor, az, annyi stb.) szintjén jelen van
Úgy csináltam a teát, ahogy kérted. 
 
(– Hogy csináltad a teát?) – Úgy, ahogy kérted.
2.2. az alárendelt mondatok alapszerkezete: 
a főmondat bármely részét (alany, állítmány, tárgy, határozó, jelző) kifejezhetjük alárendelt mellékmondattal is;  
a főmondatban egy “utalószó” képviselheti a hiányzó mondatrészt (általában a távolra mutató névmás, illetve névmási határozószó: az, olyan, annyi, ott, addig, akkor, úgy stb.); 
a mellékmondatot általában kötőszó (hogy, aki, amelyik, amilyen, ahol, amikor, mert stb.) kapcsolja a főmondathoz.
Az fizet, akinek van pénze. 
Az a baj, hogy nincs elég időm
Az orvos azt mondja, hogy semmi bajom sincs. 
Oda utazom, ahol a családom él. 
Most is abban a szállodában lakom, amelyikben tavaly.
 
 Az alárendelő összetett mondat alapszerkezete
 
 
            
                                                Péter    oda    megy,    ahol Kati ül.
                                                        (utalószó)           (mellékmondat)
          Hova  megy  Péter?
           
          Oda (megy), ahol Kati ül.
 
2.3. az alárendelt mondatok típusai  
2.3.1. Alanyi mellékmondat 
utalószó: az (vagy helyette: olyan, akkora, annyi)
 
2.3.1.1. vonatkozó alanyi mellékmondatok 
(vonatkozó névmással: aki, ami stb.)
Igazán érdekes az, amit mondasz.
2.3.1.2. hogy” kötőszós alanyi mellékmondat  
2.3.1.2.1. kijelentő móddal Nem igaz (az), hogy kölcsönt vettem fel.
2.3.1.2.2. felszólító móddal (a szórend egyenes marad: igemódosító/igekötő + ige): 
fontos, szükséges, lényeges, nélkülözhetetlen, lehetetlen stb. után
Fontos (az), hogy elvégezzétek az egyetemet.
2.3.1.3. más kötőszókkal: ha, mint stb.  
2.3.1.3.1. ha Nem zavarja (az), ha kinyitom az ablakot?
2.3.1.3.2. mint Olyan kell nekem is, mint a tied.
2.3.2. Állítmányi mellékmondat 
utalószó: az, azé, olyan, akkora stb.
 
2.3.2.1. azonosító  
kötőszó: aki, ami, hogy
Az a sofőrünk, aki a busz mellett áll 
Az lesz a te ajándékod, ami a kis dobozban van 
Az volt a baj, hogy a vonat rögtön indult.
2.3.2.2. minősítő 
kötőszó: amilyen, aki, ami
Ez a lakás olyan, amilyet kerestem. Azoké ez a busz, akik most jöttek Szegedről.
2.3.2.3. hasonlító 
kötőszó: mint
Akkora volt a kutyánk, mint egy borjú.   
Ez a számítógép olyan, mint a tied.
2.3.2.4. következményes 
kötőszó: hogy
A szoba legyen olyan, hogy jól érezzük magunkat benne.
2.3.2.5. felszólító mód a mellékmondatban: 
az a cél, a feladat;  
az a fő, a fontos stb. (amikor cél jellege van)
Az a célom, hogy orvosi diplomát szerezzek.  
Az a fő, hogy ne menjen el tőle a kedved.
2.3.3. Tárgyi mellékmondat  
utalószó: azt (vagy helyette: olyat, annyit, akkorát stb.) 
a főmondatban az azt utalószó mellett, egy eset kivételével (Lásd: F/2.3.3.1.1.), mindig tárgyas ragozást használunk
 
2.3.3.1. vonatkozó tárgyi mellékmondat  
kötőszók: aki(...), ami(...) stb.
Azt keresem, aki a szállást intézi.  
Csak azt adhatod el, ami a tied.
2.3.3.1.1. partitívuszi értelmű vonatkozó tárgyi mellékmondat: az azt utalószó mellett a főmondatban alanyi ragozást használunk Én is azt kérek, amit te. 
Azt csinálhattok, amit csak akartok.
2.3.3.2. hogy kötőszós tárgyi mellékmondat: 
a kötőszó gyakran (főleg a kijelentő módú függő mondatban, valamint az F/2.3.3.2.2.1. pontban szereplő igék állító használata mellett) elmaradhat
 
2.3.3.2.1. kijelentő móddal Tudod (azt), hogy hatkor kezdődik a meccs?
2.3.3.2.1.1. függő mondat  
2.3.3.2.1.1.1. függő kijelentés Kati azt mondja, hogy fáj a feje.
2.3.3.2.1.1.2. függő kérdés (lásd még: F/2.4.1.)  
2.3.3.2.1.1.2.1. kiegészítendő (kérdőszós) kérdés a mellékmondatban Nem tudom, (hogy) melyik pályaudvarra érkezik a vonatod.
2.3.3.2.1.1.2.2. eldöntendő (igen/nem) kérdés a mellékmondatban Kérdezd meg, (hogy) van-e még jegy.
2.3.3.2.2. felszólító móddal 
a mellékmondat alapszórendje általában egyenes, és a belső hangsúlyviszonyoknak megfelelően változik
A szüleim megengedték, hogy holnap elutazzak a barátaimmal 
A szüleim megengedték, hogy csak holnap utazzak el a barátaimmal. 
A szüleim megengedték, hogy ne utazzak el ma.
2.3.3.2.2.1. parancsot, tiltást, tanácsot, akaratot, kívánságot stb. kifejező főmondat után; 
tipikus igék:  
kér, mond, tanácsol, parancsol, akar, állító főmondat után a mellékmondat szórendje fordított (ige + igemódosító / igekötő / névszói állítmányi rész), tagadó főmondat után többnyire egyenes (igemódosító / igekötő / névszói állítmányi rész + ige)
Azt akarja, (hogy) várjak még egy órát?  
  

A portás azt mondta, (hogy) töltsük ki ezt az űrlapot.  
Azt tanácsolom, (hogy) iratkozzon be egy tanfolyamra.   
Nem akarom (azt), hogy elkéssetek az előadásról.

1.2.3.3.2.2.2. más felszólító módot vonzó igék, illetve szerkezetek után: 
hagy, (meg)akadályoz, elkerül, (meg)enged, (meg)tilt, lehetővé tesz, fontosnak gondol / tart stb. 
(egyenes alapszórend)
Szeretném elkerülni, hogy tönkremenjen a motor. 
Nem engedem meg a lányomnak, hogy este elmenjen a bárba. 
Fontosnak tartom, hogy megtudja az igazságot.
2.3.3.3. egyéb kötőszók a tárgyi mellékmondatban: ha, mint Nem szeretem (azt), ha munka közben zavarnak. 
Én is ugyanazt mondom, mint te.
2.3.4. Határozói mellékmondatok  
2.3.4.1. részeshatározói mellékmondat 
utalószó: annak
Annak írom ezt a levelet, akiről tegnap meséltem.
2.3.4.1.1. birtoklásmondat birtokosa a mellékmondat Azoknak van a legtöbb kérdésük, akik a legtöbbet tudják.
2.3.4.2. helyhatározói mellékmondatok 
utalószók: a helyhatározói névmási határozószók (ott, oda stb.) és a mutató névmás megfelelő alakjai (azon, abban, abból, az alatt stb.); 
a kötőszó általában a megfelelő vonatkozó névmás vagy névmási határozószó (ahol, amerre, ameddig, ami, amiben, amit stb.)
Menjen arra, amerre a többiek. 
Mi van abban, ami ott van az asztalon?
2.3.4.3. időhatározói mellékmondatok 
utalószók: a mutató névmás megfelelő alakjai (akkor, addig, azóta stb.); 
a kötőszó általában a megfelelő vonatkozó névmás vagy névmási határozószó (amikor, ameddig, amióta, amíg stb.)
Akkor költöztem Budapestre, amikor elváltam.
2.3.4.3.1. mindig utalószó nélkül: 
mielőtt, miután, miközben
Mielőtt elmentem hozzá, felhívtam telefonon.  
Miután megérkeztem, küldtem egy táviratot.  
Miközben a tévét néztem, csengettek.
2.3.4.4. módhatározói mellékmondat 
utalószó: úgy, anélkül 
kötőszó: ahogy, mint, hogy 
(“anélkül, hogy” után mindig feltételes mód áll)
Úgy csináld, ahogy mondtam!  
Elment anélkül, hogy köszönt volna.
2.3.4.5. állapothatározói mellékmondat 
utalószó: úgy 
kötőszó: ahogy, mint, mintha, hogy 
(“úgy ... , mintha” után mindig feltételes mód áll)
Úgy szeretem a rántott húst, ahogy anyám készíti.  

Úgy érzem magam, mintha repülőgépen ülnék.

2.3.4.6. számhatározói mellékmondat 
utalószó: annyiszor 
kötőszó: ahányszor, hogy
Ismételje a hívást annyiszor, ahányszor szükséges. 
Annyiszor voltam Sopronban, hogy már minden érdekeset láttam.
2.3.4.7. számállapot-határozói mellékmondat 
utalószó: annyian 
kötőszó: ahányan, hogy
Annyian lesznek az előadáson, ahányan a múlt héten.  
Annyian voltunk a kocsiban, hogy alig kaptam levegőt.
2.3.4.8. eszközhatározó mellékmondat 
utalószó: azzal/avval 
kötőszó: ami(...)
Azzal írtam, amit az asztalon találtam.
2.3.4.9. társhatározó mellékmondat 
utalószó: azzal/avval 
kötőszó: aki(...)
Sajnos nem tudtam beszélni azzal, akivel kellett volna.
2.3.4.10. eredethatározói mellékmondat 
utalószó: abból 
kötőszó: ami(...), hogy (R)
A gyűrűm is abból van, amiből a nyakláncom. 
Kovács úrnak nincs haszna abból, hogy segít másoknak.
2.3.4.11. eredményhatározói mellékmondat 
utalószó: azzá (R) 
kötőszó: ami(...)
Alakítsa át ezt az üzletet azzá, amivé akarja!
2.3.4.12. okhatározói mellékmondat 
utalószó: azért, amiatt (R) 
kötőszó: mert, mivel (R), hogy (R)
Azért ilyen nagy a forgalom, mert péntek délután van.  
Ne nyugtalankodjon amiatt, hogy még nincsenek itt.  
Mivel hideg volt, felvettem a kabátomat.
2.3.4.13. célhatározói mellékmondat 
utalószó: azért 
kötőszó: hogy, ami(...), aki(...) 
a hogy kötőszós célhatározói mellékmondatban mindig felszólító módot használunk
Azért vettem biciklit, hogy hétvégén kiránduljak vele.  
Visszamentem a szállodába azért, amit ott felejtettem.  
Kimegyek a pályaudvarra azokért, akikkel együtt fogunk nyaralni.
2.3.4.14. fok- és mértékhatározói mellékmondat 
utalószó: annyira, úgy, annyival, olyan 
kötőszó: hogy, amennyire, amennyi(...) (R), mint
Gabi úgy fél ettől a kutyától, hogy nem mer bemenni az udvarra. 
Ez a kabát annyival drágább a másiknál, amennyivel jobb 
Ugyanolyan jó autóm van, mint neked.
2.3.4.15. hasonlító határozói mellékmondat 
(a főmondatban középfokú melléknévvel) 
utalószó: annál (ritkán szerepel) 
kötőszó: mint
Nincs jobb annál, mint a tóparton pihenni. 
Budapest sokkal nagyobb, mint a többi magyar város.
2.3.4.15.1. hasonlító jelentéstartalmú mellékmondat: olyan állítmányi, alanyi, tárgyi, határozói és jelzői mellékmondatok, melyek segítségével hasonlítást fejezünk ki 
kötőszó: mint
Mostanában nincs annyi szabad időm, mint régebben. 
Magyarországon a tea nem olyan népszerű ital, mint Angliában. 
Kati is azt evett, mint a szülei.
2.3.4.16. állandó határozói (vonzatjellegű) mellékmondatok 
utalószó: azon, abban, annál, arra stb. 
kötőszó: hogy, aki(...), ami(...)
Attól félek, hogy nem lesz elég időnk.  
Magda arra gondol, akivel tegnap ismerkedett meg.  
Nem bízom abban, hogy meg tudod csinálni.
2.3.4.16.1. felszólító mód a mellékmondatban: 
törekszik vmire, vár vmire, biztat vkit vmire, vágyik vmire, alkalmas vmire stb.
Arra törekszem, hogy jó barátságban legyünk.   
A pincér arra vár, hogy borravalót adj neki.   
Ez a helyiség nem alkalmas arra, hogy irodának használjuk.
2.3.4.17. feltételes mellékmondat 
utalószó: akkor, abban az esetben (R) 
kötőszó: ha, hogyha (R)
 
2.3.4.17.1. reális feltétel: 
jelentő mód (bármely ideje) a mellékmondatban, jelentő mód (bármely ideje) vagy felszólító mód a főmondatban
Ha éhes vagyok, eszem valamit.  
Mindig jól éreztem magamat, ha a városban sétálhattam.  
Ha lesz rá időd, akkor látogass meg!
2.3.4.17.2. irreális feltétel  
feltételes mód mind a fő- mind a mellékmondatban
 
2.3.4.17.2.1. lehetséges feltétel 
jövőre vonatkozó feltétel: általában perfektív (igekötős, igemódosítós stb.) ige jelen ideje
Ha megkapnám az ösztöndíjat, jövőre Amerikában tanulnék. 
Ha este együtt vacsoráznánk megbeszélhetnénk ezt a kérdést.
2.3.4.17.2.2. lehetetlen feltétel  
2.3.4.17.2.2.1. jelen idő (folyamatos jelentésű igével) Ha lenne lakásom, nem laknék albérletben. 
Ha ismernéd a barátnőmet, nem beszélnél így.
2.3.4.17.2.2.2. múlt idő (bármilyen igével) Ha tudtam volna, nem mentem volna be. 
Ha hideg lett volna, kabátot vettünk volna.
2.3.4.17.2.2.3. múlt és jelen kombinációja (feltétel: múlt) Ha időben indultunk volna, már ott lennénk.
2.3.5. Jelzői mellékmondatok  
2.3.5.1. minőségjelzői mellékmondat 
utalószó: olyan, akkora 
kötőszó: amilyen(...), amekkora(...), hogy, mint
Olyan telefont vettem, amilyen neked van.  
Akkora szobám van, hogy táncolni lehet benne.  
Egy olyan számítógépre lenne szükségem, mint az öné. 
2.3.5.2. kijelölő jelzői mellékmondat 
utalószó: az(...) 
kötőszó: amelyik(...), amely(...), aki(...), ami(...)
Ma este abban az étteremben vacsorázunk majd, amelyik a téren van. 
Sikerült találkoznom azzal az újságíróval, aki a riportot írta.
2.3.5.3. mennyiségjelzői mellékmondat 
utalószó: annyi 
kötőszó: ahány(...), amennyi(...), hogy
Annyi pohárra van szükségünk, ahányan leszünk.  
Annyi idő elég lesz, amennyi ebédig marad.  
Annyi bort ittam, hogy nem tudtam kocsin hazamenni.
2.3.5.4. birtokos jelzői mellékmondat 
utalószó: annak 
kötőszó: aki(...), ami(...), amelyik(...), hogy
Annak a lakásában lakom, aki helyettem Londonban dolgozik.  
Mi volt a célja annak, hogy itt rendezték meg a konferenciát?
2.4. Sajátos esetek  
2.4.1. függő kérdés (minden alárendelt mondattípusban szerepelhet: alanyi, állítmányi, tárgyi, határozói és –elég ritkán – jelzői mellékmondat is lehet) 
kötőszó: hogy (de általában elmaradhat)
 
2.4.1.1. kiegészítendő kérdés: a mellékmondatban a hogy kötőszó után, amely gyakran elmarad, a megfelelő kérdőszó következik Nem fontos (az), (hogy) hány éves vagy. 
Az a kérdés, (hogy) hányan lesznek. 
Az idegenvezető megkérdezte, (hogy) mit akarunk látni. 
Kíváncsi voltam arra, (hogy) hol fogunk megállni. 
Még nem dőlt el az a kérdés, hogy ki fog fizetni.
2.4.1.2. eldöntendő (igen/nem) kérdés a mellékmondatban: -e 
az “-e” szócska kivétel nélkül mindig az állítmányhoz, igei állítmány esetén – egy kivétellel (lásd ebben a pontban lent) – a ragozott igealakhoz kapcsolódik: “szép-e”, “nem szép-e”, “szép volt-e” “nem volt-e szép”, “bemegy-e”, “nem megy-e be”, “írni fog-e” 
kivétel a feltételes mód múlt idő: “írt volna-e”
Biztosan téged is érdekel (az), hogy nyitva van-e még ez a kiállítás. 
Az a kérdés, hogy lesz-e elég időnk. 
Nem tudom, hogy a többieknek van-e kedvük diszkóba menni. 
Kíváncsi vagyok (arra), hogy ismered-e ezt a könyvet. 
Válaszoljon arra a kérdésre, hogy itt akar-e dolgozni!
2.4.2. időegyeztetés az alárendelt mellékmondatban  
2.4.2.1. abszolút idő  
az alárendelt mellékmondatok többségében (a “hogy” kötőszós mellékmondatok egy részét kivéve) a mellékmondat igeideje a jelenhez viszonyított reális idő
Egyidejűség:  
Az a baj, hogy nincs időm.  
Az volt a baj, hogy nem volt időm.  
Az lesz a baj, hogy nem lesz időm.  

Elő- vagy utóidejűség:  
Az a baj, hogy nem volt időm.  
Az a baj, hogy nem lesz időm.  
Az lesz a baj, hogy nincs időm.  
Az lesz a baj, hogy nem volt időm.  
Stb.  

Hasonlóképpen:  

Letettem az üveget az asztalra, amely az ajtó mellett állt.  
Oda indultam, ahol a barátom várt.  
Amikor először láttalak, piros nyakkendő volt rajtad.  
Megszólítottam a rendőrt, aki a sarkon állt 
Stb.  

Ez az a férfi, aki tegnap keresett 
Meg fogod találni azt, amit a buszon hagytál 
Azért nem mentem dolgozni, mert megfáztam.  
Ma is annyi pénzre van szükségem, amennyire holnap lesz.

2.4.2.2. relatív idő  
a mellékmondatban az egyidejűség kifejezése jelen, az előidejűség kifejezése múlt, az utóidejűség kifejezése jövő (jelen) idővel történik, függetlenül a főmondat idejétől 
(a függő beszédben és a “hogy” kötőszós tárgyi mellékmondatban mindig; 
a “hogy” kötőszós alanyi, állítmányi és állandó határozós mellékmondatban egyes esetekben)
Láttam, hogy baj van 
Megkérdeztem, hogy hol van a bejárat.  
Az orvos megkérdezte a betegtől, hogy van-e láza.  
Tudtam, hogy nem lesz könnyű. Erika kíváncsi volt arra, hogy ki érkezett először.  
A gyerekek attól féltek, hogy a szüleik nem fogják elengedni őket.  
Azon gondolkoztam, hogy mi lehet a hiba.  
Világos volt, hogy nem kell várnom.
2.4.3. Felszólító mód az alárendelt mellékmondatokban  
2.4.3.1. akarat, kívánság, parancs stb. kifejezése a főmondatban 
(a főmondatban az akar, kér, mond, tanácsol, parancsol stb. igék, vagy hasonló jelentésű egyéb szerkezetek vannak) 
a konkrét mondatszerkezettől függetlenül felszólító mód áll a mellékmondatban (állító értelmű mondatban általában fordított szórenddel: ige + igemódosító / igekötő / névszói állítmány; tagadó értelmű mondatban inkább egyenes, illetve a mellékmondat nyomatékviszonyaitól függő szórenddel)
Az öcsém megkért, hogy adjak fel egy levelet. 
Az öcsém arra kért, hogy adjak fel egy levelet. 
Az öcsém azt kérte tőlem, hogy adjak fel egy levelet. 
Az öcsémnek az volt a kérése, hogy adjak fel egy levelet. 
 
 

Az öcsém nem kérte, hogy feladjak egy táviratot. 
Az öcsém nem kérte, hogy ajánlottan adjam fel a táviratot.

2.4.3.2. szükségesség, kötelesség stb. kifejezése a főmondatban: 

fontos, szükséges, lényeges, , nélkülözhetetlen; vkinek az a feladata, szüksége van vmire stb. (általában egyenes, illetve a mellékmondat nyomatékviszonyaitól függő szórenddel: igemódosító / igekötő / névszói állítmány + ige)

Fontos volt, hogy megtanuljam a szövegszerkesztő használatát.  
Az a fő, hogy mindenki időben induljon 
Nincs szükségem arra, hogy segíts 
Nem fontos, hogy ön menjen oda.
2.4.3.3. lehetőség, lehetetlenség kifejezése a főmondatban: 
(lehetséges), lehetetlen; vkinek lehetősége / alkalma van vmire
a (meg)enged, (meg)akadályoz igék és hasonló jelentésű szerkezetek (általában egyenes, illetve a mellékmondat nyomatékviszonyaitól függő szórenddel: igemódosító / igekötő / névszói állítmány + ige)
Nem volt lehetőségünk arra, hogy megnézzük a várost.  
Lehetetlen, hogy már ne legyen jegy.  
A rossz idő megakadályozta, hogy fürödjünk a tóban.  
  

Alkalmam lesz arra, hogy tőle kérjek választ.

2.4.3.4. cél kifejezése a főmondatban: 
célhatározói mellékmondat (azért, hogy); az elér vmit, törekszik vmire igék; a vkinek az a célja és hasonló jelentésű szerkezetek 

(általában egyenes, illetve a mellékmondat nyomatékviszonyaitól függő szórenddel: igemódosító / igekötő / névszói állítmány + ige)

Azért jöttem, hogy tanácsot kérjek 
Elértem, hogy beszélhessek a konzullal.  
Ilonának az volt a célja, hogy megismerje a magyar irodalmat.  
  
De: 
A vállalat arra törekszik, hogy itt alakítsa ki az új központját.
2.4.4. Feltételes mód az alárendelt mondatban  
2.4.4.1. feltételes mondat
lásd F/.2.3.4.17.
 
2.4.4.2. anélkül, ahelyett, mintha 
sajátos jelentésű módhatározói (utalószó: anélkül, ahelyett), illetve hasonlító jelentéstartalmú (kötőszó: mintha) mellékmondatok
Egész nap dolgoztam anélkül, hogy pihentem volna. 
Az öcsém állandóan szórakozik ahelyett, hogy tanulna. 
Gábor olyan jól vezet, mintha sofőr volna.
     
 
 
 
Az alárendelt összetett mondatok összefoglalása I. 
Kérdőszó
Utalószó1
K ö t ő s z ó 2
Alanyi alárendelt mondatok 
Ki? 
Mi? 
az 
aki(…)3 

ami(…)

 
hogy 
   
ha 
Állítmányi alárendelt mondatok 
Ki? 
Mi? 
az 
aki(…) 

ami(…)

     

 
 
 

mint

   
 
 
hogy 
Milyen? 
olyan 
amilyen(…)  

mintha

Mennyi? 
annyi 
amennyi(…) 

ahány(…)

Mekkora? 
akkora 
amekkora(…)
Kié?
Mié? 
azé 
aki(…) 

ami(…)

   
Tárgyi alárendelt mondatok 
Kit?
Mit? 
azt 
aki(…) 

ami(…)

 
hogy 
   
ha 
Határozói alárendelt mondatok 
Ki…?
Mi…? 
az…4 
aki(…) 

ami(…)

 
hogy 
     
Hol? Hova? Honnan? 
ott 
oda
onnan 
  ahol 
ahova 
ahonnan
       
Merre?
Merről
arra
arról 
  amerre 
amerről
       
Mikor? 
akkor 
  amikor        
Mikor? Milyen esetben? 
akkor 
abban az esetben 
          ha
 
Mikor? 
azelőtt 
azután 
   
hogy 
     
aközben 
  miközben        
    miután 
mielőtt
       
Mióta? 
azóta 
  amióta
hogy 
     
Meddig? 
addig 
  ameddig 

(a)míg

       
 
Hogyan? 
úgy 
  ahogy(an)  
hogy 
mint mintha  
ahelyett
anélkül 
aszerint 
       
Mennyire? 
annyira 
amennyire  
hogy 
mint    
úgy 
  ahogy
hogy 
mint mintha  
 
annál 
  minél        
Hányan? 
annyian 
ahányan  
hogy 
mint mintha  
Hányszor? 
annyiszor 
ahányszor  
hogy 
mint mintha  
Miért?
Kiért? 
azért 
ami(...) 

aki(...)

 
hogy 
     
Miért? 
Mi miatt? 
azért 
amiatt 
amiért 
ami miatt
 
 
mert    
hogy   
 
 
 
Az alárendelt összetett mondatok összefoglalása  II. 
K é r d ő s z ó
U t a l ó s z ó 1
K ö t ő s z ó 2
Jelzői alárendelt mondat 
Milyen _ _ _(…)5
olyan _ _ _(…) 
amilyen(…)6
 
hogy
 
 
 
mint
 
mintha
Mekkora _ _ _(…)? 
akkora _ _ _(…) 
amekkora(…)
Hány _ _ _(…)?
Mennyi _ _ _(…)? 
annyi _ _ _(…) 
amennyi(…)
Melyik _ _ _(…)? 
az(…) a(z) _ _ _(…) 
amely(ik)(…)6 

aki(…)

   
Kinek a(z) _ _ _ (…)? 
Minek a(z) _ _ _ (…)? 
annak a(z) _ _ _(…) 
aki(…) 

ami(…)

     
  1. mindig a főmondatban helyezkedik el (abban a pozícióban, amelyet az adott mondatban, az adott nyomatékviszonyok mellett, az eredeti mondatrész elfoglalna);

2. mindig a mellékmondat első szava;

3. (…) = potenciális rag vagy névutó: -ban/-ben, -t/-ot/-at/-et/-öt, -nak/-nek, -ért, -ig, alatt, szerint, miatt stb.

4. a vonzatos igék mellett (hangsúlytalan pozícióban) a “hogy”-os mellékmondatok előtt gyakran a mutató névmási alakok helyett a személyes névmás ragos alakjait használjuk (abban —> benne, attól —> tőle stb.): “Attól félek, hogy ...” <—> “Félek attól/tőle, hogy ...”, “Azon gondolkozom, hogy …” <—> “Gondolkozom azon/rajta, hogy …” stb.

5. _ _ _(…) = főnév + potenciális rag vagy névutó: asztalon, postást, levélért, térig, ház mögött, rendőr szerint, eső miatt stb.

6. amely(ik)(…) = amelyik / amely / amelyek + potenciális rag vagy névutó: amelyikben, amelyikre, amelyikig, amelyik előtt; amelyben, amelyhez, amely miatt; amelyekhez, amelyeknek, amelyekig stb.
amilyen(…) / amely(ik)(…) » adott esetben az “ahol”, “ahova”, “ahonnan”, “amerre”, “amerről”, “amikor”, “ahogy(an)” stb. névmási határozószók helyettesíthetik:

Olyan lakásban lakom, amelyben/ahol nincs meleg víz.
Azon a héten utazom, amelyiken/amikor te.
 
2.5. Az alárendelt mondatok funkciója  
2.5.1. alanyi mellékmondat  
2.5.1.1. véleményazonosságra vonatkozó kérdés, általában bizonyos melléknevekkel és főnevekkel: igaz, téves, igazság, tévedés stb.(5.2.3.) Ugye igaz, hogy ez a könyv nagyon jó? 
Nem igaz, hogy én mindig segítek? 
Tévedés, hogy én vagyok a hibás.
2.5.1.2. a valószínűség fokának kifejezése “lehetetlen”, “lehetséges” “valószínű”, lehet stb. után (5.2.9.) Nem valószínű, hogy holnap jó idő lesz. 
Lehetetlen, hogy estére kész legyen. 
Lehet, hogy már nyitva van a bank.
2.5.1.3. kérdezés a valószínűség fokára (5.2.10.) Nem lehetséges, hogy már megérkezett?
2.5.1.4. a szükségesség állítása, tagadása (5.2.11.) Nem szükséges, hogy segíts.
2.5.1.5. a szükségességre vonatkozó kérdés (5.2.12.) Fontos, hogy veled menjek?
2.5.1.6. a bizonyosság/bizonytalanság fokának kifejezése (5.2.13.) Egészen biztos, hogy már otthon van.
2.5.1.7. a bizonyosság/bizonytalanság fokára vonatkozó kérdés (5.2.14.) Biztos, hogy ennek így kell lennie?
2.5.1.8. annak megkérdezése, hogy szabad-e valamit csinálni (5.2.20.) Nem baj, ha kinyitom az ablakot? 
Nem zavarja, ha rágyújtok?
2.5.1.9. érdektelenség kifejezése (5.2.39.) Egyáltalán nem számít, hogy drága.
2.5.1.10. meglepődés kifejezése (5.2.41.) Furcsa, hogy még mindig nincsenek itt.
2.5.1.11. annak kifejezése, hogy valami nem lep meg valakit (5.2.42.) Egyáltalán nem lep meg, hogy itt vagy.
2.5.1.12. meglepődésre vonatkozó kérdés (5.2.43.) Nem furcsa, hogy egyedül akart menni?
2.5.1.13. csalódás kifejezése (5.2.45.) Kár, hogy nem láthattam.
2.5.1.14. félelem kifejezése (2.5.46.) Nyugtalanít, hogy lázad van.
2.5.1.15. félelemre/aggodalomra vonatkozó kérdés (5.2.47.) Nem nyugtalanítja, hogy két hete nem írtak?
2.5.1.16. hála kifejezése (5.2.51.) Kedves tőled, hogy segítettél hazavinni a csomagokat.
2.5.1.17. morális kötelezettség kifejezése (5.2.55.) Jó lenne, ha kevesebbet innál.
2.5.1.18. sajnálkozás, együttérzés kifejezése (5.2.59.) Milyen kár, hogy nem tudsz eljönni!
2.5.1.19. tanács (5.3.5.) Jó lenne, ha jobban vigyáznál a táskádra.
2.5.1.20. értékelés (6.5.2.) Jó, hogy eljött.
2.5.1.21. nem anaforikus utalás (6.8.1.1.) Amit mondasz, az nem igaz.
2.5.2. állítmányi mellékmondat  
2.5.2.1. értékelés Az az igazság, hogy ez a leves egy kicsit sós. 
Az a baj, hogy nincs elég pénzem.
2.5.2.2. vélemény Az a véleményem, hogy még várnunk kellene az indulással.
2.5.2.3. ok, magyarázat Ennek az az oka, hogy itt sokkal többen dohányoznak.
2.5.2.4. okozat, következmény Ennek az a következménye, hogy nem tudok dolgozni menni.
2.5.3. rgyi mellékmondat (a függő mondatokat lásd F/2.5.6. alatt)  
2.5.3.1. valami tudásának, ismeretének állítása, tagadása (5.2.5.) Tudom, hogy nincs otthon.
2.5.3.2. valami tudására, ismeretére vonatkozó kérdés (5.2.6.) Hallotta, hogy meghalt az igazgató?
2.5.3.3. annak kijelentése, hogy valaki emlékszik vagy nem valamire (5.2.7.) Sajnos elfelejtettem, hogy vársz.
2.5.3.4. arra vonatkozó kérdés, hogy valaki emlékszik-e vagy nem valamire (5.2.7.) Nem felejtette el, hogy ötkor várom?
2.5.3.5. a bizonyosság/bizonytalanság fokának kifejezése (5.2.13.) Tudom, hogy Bartók magyar volt.
2.5.3.6. a bizonyosság/bizonytalanság fokára vonatkozó kérdés (5.2.14.) Tényleg azt gondolod, hogy rossz a fék?
2.5.3.7. akarat, kívánság kifejezése (5.2.23.) Szeretném, ha megnézné ezt a készüléket.
2.5.3.8. akaratra, kívánságra vonatkozó kérdés (5.2.24.) Szeretné, hogy őt is meghívjuk?
2.5.3.9. szándék kifejezése (5.2.25.) Azt tervezzük, hogy idén Olaszországba megyünk nyaralni.
2.5.3.10. szomorúság, elégedetlenség kifejezése (5.2.30.) Nagyon sajnálom, hogy nem láttam.
2.5.3.11. örömre, elégedettségre / szomorúságra, elégedetlenségre vonatkozó kérdés (5.2.31.) Nem sajnálod, hogy már vége a nyaralásnak?
2.5.3.12. meglepődés kifejezése (5.2.41.) Ki hitte volna, hogy meg tudja csinálni?
2.5.3.13. meglepődésre vonatkozó kérdés (5.2.43.) Gondolta, hogy ilyen nagy a Balaton?
2.5.3.14. remény kifejezése (5.2.44.) Remélem, hogy holnap délre kész leszek.
2.5.3.15. bocsánatkérés (5.2.52.) Sajnálom, hogy nem szóltam előre.
2.5.3.16. jóváhagyás, helyeslés (5.2.56.) Jól tetted, hogy nem álltál meg.
2.5.3.17. sajnálkozás, együttérzés kifejezése (5.2.59.) Igazán sajnálom, hogy nem sikerült a vizsgád.
2.5.4. határozói mellékmondat (a függő mondatokat lásd F/2.5.6. alatt)  
2.5.4.1.. annak kijelentése, hogy valaki emlékszik vagy nem valamire (5.2.7.) Emlékszem (rá), hogy aznap esett az eső.
2.5.4.2. arra vonatkozó kérdés, hogy valaki emlékszik-e vagy nem valamire (5.2.7.) Nem emlékszel (rá), hogy ő is ott volt?
2.5.4.3. a szükségesség állítása, tagadása (5.2.11.) Nincs szükségem rá, hogy segíts. 
Nincs szükség arra, hogy írjon neki.
2.5.4.4. a szükségességre vonatkozó kérdés (5.2.12.) Szükséged van arra, hogy veled menjek?
2.5.4.5. a bizonyosság/bizonytalanság fokának kifejezése (5.2.13.) Egészen biztos vagyok (abban/benne), hogy ő volt az. 
Egyáltalán nem vagyok biztos (benne/abban), hogy eljön.
2.5.4.6. a bizonyosság/bizonytalanság fokára vonatkozó kérdés (5.2.14.) Biztos vagy benne, hogy ez a víz iható?
2.5.4.7. annak kifejezése, hogy valaki képes / nem képes valamit csinálni (5.2.17.) Az öcsém képes arra, hogy egész éjjel igyon.
2.5.4.8. arra vonatkozó kérdés, hogy valaki képes vagy nem képes valamit csinálni (5.2.18.) Képes ön arra, hogy egyedül megtalálja a megoldást?
2.5.4.9. preferencia kifejezése (5.2.27.) Jobban szeretem a sört, mint a bort.
2.5.4.10. preferenciára vonatkozó kérdés (5.2.28.) Jobban szereted a sört, mint a bort?
2.5.4.11. öröm, elégedettség kifejezése (5.2.29.) Örülök, hogy látlak.
2.5.4.12. szomorúság, elégedetlenség kifejezése (5.2.30.) Egyáltalán nem örülök, hogy elmész. 
Szomorú vagyok (amiatt), hogy el kell menned.
2.5.4.13. örömre, elégedettségre / szomorúságra, elégedetlenségre vonatkozó kérdés (5.2.31.) Örülsz, hogy veled megyek?
2.5.4.14. meglepődésre vonatkozó kérdés (5.2.43.) Mit szólsz hozzá, hogy nyertem a lottón?
1.5.8.4.15. remény kifejezése (5.2.44.) Bízom benne, hogy átmegyek a vizsgán.
2.5.4.16. félelem kifejezése (5.2.46.) Félek (tőle/attól), hogy elveszik a jogosítványomat.
2.5.4.17. félelemre/aggodalomra vonatkozó kérdés (5.2.47.) Nem félsz, hogy megfázol?
2.5.4.18. hála kifejezése (5.2.51.) Nagyon hálás vagyok önnek, hogy kijött értem a repülőtérre.
2.5.4.19. bocsánatkérés Bocsásson meg, hogy zavarom!
2.5.4.20. ajánlás, javaslat (a beszélő és a partner számára egyaránt) (5.3.1.) Mi lenne, ha megvennénk ezt az autót?
2.5.4.21. tanács (5.3.5.) Mi lenne, ha kibérelne egy lakást?
2.5.4.22. segítségkérés (5.3.10.) Megkérhetném, hogy segítsen bevinni a bőröndöket?
2.5.4.23. kérés (dologé) (5.3.16.) Megkérhetném, hogy hozzon egy másik törülközőt?
2.5.4.24. hely (6.2.2.) Ott várlak délután, ahol tegnap találkoztunk.
2.5.4.25. eredet (6.2.6.) Onnan kaptam ezt a levelet, ahol a családom él.
2.5.4.26. előidejűség (6.3.8.) Mielőtt bementünk a boltba, megnéztük a kirakatot.
2.5.4.27. utóidejűség (6.3.9.) Miután befejeztem az egyetemet, egy vállalatnál helyezkedtem el.
2.5.4.28. egyidejűség (6.3.11.) Miközben a vonatra vártunk, a családról beszélgettünk.
2.5.4.29. fok, mérték (6.4.3.) Ez a táska olyan nehéz, hogy nem tudom felemelni.
2.5.4.30. pontosság, szabatosság, vagy ezek hiánya (6.5.2.7.) Ha a helyes címet írtad volna, a levél időben megérkezett volna.
2.5.4.31. hasonlóság, különbség (6.7.2.2.) Ádám fiatalabb, mint Gábor. 
Éva nem olyan ügyes, mint Zsuzsa.
2.5.4.32. ok, magyarázat (6.7.4.5.) Azért nem bérelek autót, mert csak két napig maradok itt.
2.5.4.33. okozat, következmény (6.7.4.6.) Úgy megharagudott, hogy köszönés nélkül elment. 
Olyan fáradt voltam, hogy nem tudtam továbbmenni. 
Annyian voltak a teremben, hogy inkább kint maradtam.
2.5.4.34. cél, szándék (6.7.4.7.) Felhívom a barátomat, hogy segítséget kérjek tőle. 
Sok pénz kell ahhoz, hogy saját házat vehessünk.
2.5.4.35. feltétel (6.7.4.8.) Ha jó idő lesz, holnap elmegyünk az uszodába.
2.5.4.36. referenciapont, megszorítás (6.7.4.9.) Ahhoz képest, hogy november van, igazán kellemes az idő.
2.5.5. jelzői mellékmondat  
2.5.5.1. szám (6.4.1.) Annyi szótár kell, ahány vizsgázó lesz.
2.5.5.2. mennyiség (6.4.2.) Annyi pénzt vittem magammal, amennyi szükséges volt.
2.5.5.3. minőség (6.5.) Olyan kabátot szeretnék, amilyen a kirakatban van.
2.5.5.4. méret, dimenzió (6.2.8.) Akkora bőröndre van szükségem, hogy minden beleférjen.
2.5.5.5. birtoklás (6.7.3.1.) Annak a lakásában lakom, aki most helyettem Londonban van.
2.5.5.6. okozat, következmény (6.7.4.6.) Egy akkora kutya volt az udvaron, hogy nem mertem bemenni.
2.5.5.7. anaforikus utalás (6.8.1.2.) Ki az a lány, aki az orvossal beszélget? 
Olyan cipőt szeretnék, mint az.
2.5.6. függő beszéd  
2.5.6.1. függő állítás  
2.5.6.1.1. közlés (5.1.2.2.) A portás azt mondja, hogy nincs szabad szoba.
2.5.6.1.2. a bizonyosság fokának kifejezése (5.2.13.) Azt gondolom, mehetünk vonaton.
2.5.6.1.3. a bizonyosság fokára vonatkozó kérdés (5.2.14.) Tényleg azt gondolod, hogy rossz a fék?
2.5.6.2. függő kérdés  
2.5.6.2.1. valami tudásának, ismeretének állítása, tagadása (5.2.5.) Nem tudom, mikor indul a vonat. Nem tudom, nyitva van-e a bolt.
2.5.6.2.2. valami tudására, ismeretére vonatkozó kérdés (5.2.6.) Nem tudja, mikor indul a vonat? 
Nem tudod, nyitva van-e a bolt? 
Ugye hallottad, mi történt tegnap?
2.5.6.2.3. annak kijelentése, hogy valaki emlékszik vagy nem valamire (5.2.7.) Elfelejtettem, hova tettem a kulcsomat.
2.5.6.2.4. arra vonatkozó kérdés, hogy valaki emlékszik-e vagy nem valamire (5.2.7.) Nem emlékszik rá, hogy kik voltak ott? 
Elfelejtetted, hogy miért vagy itt?
2.5.6.2.4. a bizonyosság/bizonytalanság fokának kifejezése (5.2.13.) Nem tudom, lesz-e rá időm. 
Fogalmam sincs (róla/arról), hogy mikor jön.
2.5.6.2.5. érdeklődés kifejezése (5.2.38.) Kíváncsi vagyok, meddig lesz elég a pénze. 
Jó lenne tudni, hogy mikor ér véget az előadás.
2.5.6.2.6. érdektelenség kifejezése (5.2.39.) Nem érdekel, hogy elutazhatok-e.
2.5.6.2.7. érdeklődésre/érdektelenségre vonatkozó kérdés (5.2.40.) Nem érdekel, hogy kit hívok meg?
2.5.6.2.8. cselekvésre vonatkozó kérés (5.4.) Megmutatná, kérem, hol van a posta?