6. Fejezet:  ÁLTALÁNOS FOGALMAK
     7.1.         cselekvési viszonyok
     7.1.1.      a cselekvő
     7.1.2.      a cselekvés tárgya
     7.1.3.      helyviszonyok
     7.1.4.      időviszonyok
     7.1.5.      részesviszony
     7.1.6.      eszköz
     7.1.7.      társ
     7.1.8.      mód
     7.1.9.      állapot
     7.1.9.1.   a cselekvő állapota
     7.1.9.2.   a cselekvés tárgyának állapota
     7.2.         kontrasztív viszonyok
     7.2.1.      azonosság, eltérés
     7.2.2.      hasonlóság, különbség
     7.3.         birtoklási viszonyok
     7.3.1.      birtokos szerkezet
     7.3.2.      hiányos birtokviszony
     7.3.3.      birtoklásmondat
     7.3.4.      a birtoklás, valamihez tartozás egyéb kifejező eszközei
     7.4.         logikai viszonyok
     7.4.1.      kapcsolat
     7.4.2.      ellentét
     7.4.3.      választás
     7.4.4.      bennfoglalás, kizárás
     7.4.5.      ok, magyarázat
     7.4.6.      okozat, következmény
     7.4.7.      cél, szándék
     7.4.8.      feltétel
     7.4.9.      referenciapont, megszorítás
    
   
   7.1. cselekvési viszonyok    
   7.1.1 a cselekvő a cselekvő mint alany  
      a cselekvő a szenvedő melléknévi igeneves szerkezetben (által + melléknévi igenév) (R) Elfogyott a szüleim által küldött pénz.
   7.1.2. a cselekvés tárgya a cselekvés tárgya mint tárgy János kinyitotta az ablakot.
      a cselekvés tárgya a szenvedő melléknévi igeneves szerkezetben (által + melléknévi igenév) (R)  Elfogyott a szüleim által küldött pénz.
      a műveltetés tárgya mint tárgy Csináltattam magamnak egy új ruhát.
      a cselekvés tárgya mint nyelvtani alany egyes képzett igékkel: épül, készül, melegszik, oldódik stb. Ez a templom a XV. században épült.
   7.1.3 helyviszonyok Lásd: 
  Általános fogalmak 2.2.–2.7.
   
   7.1.4. időviszonyok Lásd: 
  Általános fogalmak 3.4.–3.14.
   
   7.1.5. részesviszony -nak/-nek, számára (R), részére (R) Ajándékot akarok venni a feleségemnek. / A postás két levelet hozott Gábor részére.
   7.1.6. eszköz -val/-vel Ezzel a kulccsal nem tudom kinyitni az ajtót.
   7.1.7. társ -val/-vel Kivel mész ma este a klubba?
   7.1.8. mód melléknév + -n/-an/-en 
  + -l/-ul/-ül
  Vezessen lassabban! 
  Még nem beszélek jól magyarul.
   7.1.9. állapot    
   7.1.9.1. a cselekvő állapota melléknév + -n/-an/-en 
  + -l/-ul/-ül
  Kényelmesen ülsz?  
  Rosszul vagyok.
      ige + -va/-ve Az ajtó nyitva van.
   7.1.9.2. a cselekvés  tárgyának állapota melléknév + -n/-an/-en 
  + -l/-ul/-ül
  Mindig édesen iszom a kávét. 
  Sótlanul nem szeretem a levest.
      ige + -va/-ve A csirkét sütve szeretem.
   7.2. kontrasztív viszonyok    
   7.2.1. azonosság, eltérés (nem) olyan, mint Ez a táska éppen olyan, mint az enyém.
      egyforma Vettem két egyforma lámpát.
      ugyanaz Én is ugyanazt kérem.
      más, mint Itt minden más, mint nálunk.
      különbség Mi a különbség ezek között a lemezek között?
      különböző Különböző gyógyszerek vannak erre a betegségre.
      más Köszönöm, mást nem kérek.
      másik Hozzon, kérem, egy másik kést!
      különbözik (vtől) Miben különböznek egymástól ezek a készülékek?
      eltér (vmitől) (R) Ez a fordítás nagyon eltér az eredetitől.
   7.2.2. hasonlóság, különbség A 7.4.1. nyelvi formáin túl  
      hasonlít (vre/vhez) Kati nagyon hasonlít az anyjára.
      középfokú melléknév + -nál/-nél vagy mint  Ádám fiatalabb, mint Gábor. / Kati jobban beszél nálam németül.
      felsőfokú melléknév  
  + között/közül vagy valahol
  Ez a legmagasabb épület Budapesten.
      (nem) olyan + melléknév + mint Éva nem olyan ügyes, mint Zsuzsa.
      (vhez) képest Ez a folyó nagyon kicsi a Dunához képest.
   7.3. birtoklási viszonyok    
   7.3.1. birtokos szerkezet (-nak/-nek) + birtokos személyrag Hol van az egyetem(nek az) uszodája?
      -nak/-nek + birtokos személyrag Kinek az érkezésére várunk? / Te vagy ennek a kutyának a gazdája?
      birtokos személyrag + -nak/-nek ( Nem ez a címe a szállodának.
      (személyes névmás) + birtokos személyrag A(z én) férjem az egyetemen dolgozik.
   7.3.2. hiányos birtokviszony az birtokjel Kié ez a táska? / Ez az étterem nem a szállodáé.
      birtokos névmás Ez a ház is a mienk. / (Sajnos nincs nálam a tollam.) Akkor használd az enyémet!
   7.3.3. birtoklásmondat -nak/-nek + van/nincs + birtokos személyrag Magyarországnak nincs tengere.
      (nekem, neked stb.) + van/nincs + birtokos személyrag Két gyerekünk van. / Nekik is van nyaralójuk.
   7.3.4. a birtoklás, valamihez tartozás egyéb kifejező eszközei az -s/-os/-as/-es/-ös képzős melléknév + főnév szerkezet Egy szép kertes házban lakunk.
      főnév + -val/-vel Két egyágyas szobát kérünk fürdőszobával.
      a nélkül névutó Meghívó nélkül nem lehet bemenni.
      a következő igék:  
      kap Születésnapomra kaptam egy új fényképezőgépet.
      szerez (R) Szereztem egy nagyon jó szoftvert.
      megtart (R) Megtarthatom ezt a könyvet?
      rendelkezik -val/-vel (R) Nem rendelkezem elég idővel.
      tartozik -hoz/-hez/-höz (R) Ez a park is az egyetemhez tartozik.
      a saját névmás (R) A saját autónkon megyünk. / Ez nem a sajátom.
   7.4. logikai viszonyok    
   7.4.1. kapcsolat és, is, pedig, szintén, sem stb. János is velünk jön.
      együtt, közösen (R) Ezt együtt könnyen meg tudjuk csinálni
      számnév + -an/-en Hárman leszünk.
      a pár főnév Vettem magamnak egy pár cipőt.
   7.4.2. ellentét de, azonban, pedig, viszont (R), mégis, mégsem, bár (R), ennek ellenére (R) Van egy kutyánk, de nincs macskánk.
   7.4.3. választás vagy Hétvégén meglátogatjuk a szüleinket, vagy elmegyünk síelni.
      a választ (vmit) ige Válasszon egyet a könyvek közül!
   7.4.4. bennfoglalás, kizárás -val/-vel Péter a családjával jön. / A gyerekeinket is magunkkal visszük.
      is A férjem is segíteni fog.
      nélkül Nem megyünk el nélküled.
      vkivel/vmivel együtt A családommal együtt utazom külföldre.
      kivéve
  (-nak/-nek a) kivételével
  Mindenki ott volt, kivéve Katit.
      a kivétel főnév (R)  Ez az egyetlen kivétel.
   7.4.5. ok, magyarázat Miért?, azért, mert Miért nem bérel egy autót?
      mivel Mivel esik az eső, otthon maradunk.
      ugyanis Sajnos nem vezethetek, ugyanis rossz a szemem.
      miatt A nagy forgalom miatt csak lassan lehet haladni az úton.
      -ért Két millió forintot kaptam a házért.
      az ok, magyarázat főnevek (R)  Mi ennek az oka? / Ennek az a magyarázata, hogy nem elég szélesek az utak.
   7.4.6. okozat, következmény ezért, így, tehát Esni kezdett az eső, így taxiba ültünk.
      a válik, (át)alakul, (át)alakít igék és a -vá/-vé viszonyrag Kati jó orvos vált.
      a lesz, lett igealakok Nagyon drága lett az élet.
      úgy, hogy (R) Úgy megharagudott, hogy köszönés nélkül elment.
      olyan, hogy (R) Olyan fáradt voltam, hogy nem tudtam továbbmenni.
      annyi, hogy (R) Annyian voltak a teremben, hogy inkább kint maradtam.
      akkora, hogy (R) Egy akkora kutya volt az udvaron, hogy nem mertem bemenni.
   7.4.7. cél, szándék mozgást jelentő ige (megy, jön, siet, megáll, beül stb.) + főnévi igenév Felmegyek a szobámba pihenni.
      azért, hogy + felszólító mód Felhívom a barátomat, hogy segítséget kérjek tőle.
      arra, hogy + felszólító mód Arra várok, hogy kinyissák az áruházat.
      ahhoz, hogy + felszólító mód Sok pénz kell ahhoz, hogy saját házat vehessünk.
      -ért Elmegyek a boltba kenyérért és húsért.
      cél Ennek az a célja, hogy ne melegedjen fel nagyon a szoba.
   7.4.8. feltétel akkor, ha Ha jó idő lesz, holnap elmegyünk az uszodába.
      esetén/esetében (R)  Tűz esetén azonnal hívja a tűzoltókat!
   7.4.9. referenciapont, megszorítás -ról/-ről Szeretnék beszélni önnel a munkámról.
      -val/-vel kapcsolatban (R)  Van néhány kérdésem az utazással kapcsolatban.
      csak, egyedül (R), kizárólag (R) Csak pihenni akarok Magyarországon.
      ahhoz képest, hogy (R) Ahhoz képest, hogy november van, igazán kellemes az idő.