6. fejezet:  ÁLTALÁNOS FOGALMAK
       2. TÉR
2.1.     elhelyezkedés
2.2.     relatív elhelyezkedés
2.3.     távolság
2.4.     mozgás
2.5.     irány
2.6.     eredet
2.7.     sorrend
2.8.     dimenzió
2.8.1.  méret
2.8.2.  hosszúság
2.8.3.  nyomás
2.8.4.  súly
2.8.5.  terület
2.8.6.  térfogat
2.8.7.  tér, hely
2.8.8.  hőmérséklet
   
   2.1. elhelyezkedés a következő határozó(szó)k és névmások: itt, ott, fent, lent, kint, bent, elöl, hátul, középen; mindenhol, valahol, sehol, akárhol/bárhol; hol?; keleten, délen, nyugaton, északon; ez, az, ezek, azok
   
   2.2. relatív elhelyezkedés a következő névutók: alatt, előtt, fölött, körül, között, mellett, mögött   
      a következő helyragok: -n/-on/-en/-ön, -ban/-ben, -nál/-nél  
      a következő rag + névutós szerkezetek: vkivel/vmivel szemben, vmin belül (R), vmin kívül (R), vmin túl (R), vminek az elején, vminek a végén, vminek a közepén, vminek a szélén (R)  
      (ott), ahol (alárendelt mondat)  
   2.3. távolság távolság (A és B között a távolság 25 kilométer.)
      közel (vhez), messze (vtől), távol (vtől) (R), vminek a környékén (R)  
      -ra/-re (vtől) Szeged 200 kilométerre van (Budapesttől).
   2.4. mozgás a következő mozgást jelentő igék:  
      (fel)áll, (meg)áll, (meg)érkezik,  
      eljön, Így is: Gondolod, hogy Péter is eljön? (R)
      elmegy, Így is: Ma este elmegyünk egy koncertre.
      (le)esik, Leesett egy pohár a földre.
      (le)fekszik, fut,  
      (el)halad, Így is: Balra fordul, és elhalad a múzeum előtt. (R)
      (el)indul,  
      jár, Így is: Itt két autóbusz jár.
      jön, megy, sétál, siet, szalad, ugrik, (le)ül  
   2.5. irány irány Melyik irányban kell továbbmenni?
      a következő névmási formák és névutók: Merre?, Merről?; erre, arra, erről, arról; felé, felől Merre van a Duna? – Arra.
      a következő határozók: délre, északra, keletre, nyugatra, délről, északról, keletről, nyugatról  
      a következő kérdőnévmások: Hova? Meddig?  
      a következő határozószók: (vmin) át, balra, balról, be(felé), egyenesen, előre, fel(felé), hátra,  
      haza, Küldtem egy csomagot haza.
      ide, jobbra, jobbról, ki(felé), le(felé), oda, tovább,  
      végig (vmin), Az úton végig állnak az autók.
      vissza(felé) Vissza már gyalog mentünk.)
      a következő névutók: alá, elé, fölé, köré, közé, mellé, mögé  
      a következő helyragok: -ra/-re, -ba/-be, -hoz/-hez/-höz, -ig  
      a következő igekötők: át-, be-, el-, fel-, haza-, ide-, ki-, le-, oda-, össze-, szét- R, tovább-, végig-, vissza-  
      a következő igék: dob, esik,  
      fordul, A sarkon forduljon jobbra!
      helyez,  
      hív, Behívtam a postást a házba.
      hoz, húz, küld, rak (R), szed (R), tesz, tol, vesz, visz  
      (Lásd még: 2.4 – jön, megy stb.)  
   2.6. eredet a következő kérdő névmás: Honnan?   
      a következő határozószók: innen, onnan  
      a következő névutók: alól, elől, közül, mellől, mögül  
      a következő helyragok: -ról/-ről, -ból/-ből, -tól/-től  
      a 2.5 igéi (kivéve: fordul, helyez)  
   2.7. sorrend után A után B következik.
      előtt B előtt A jön.
      között Ki jön A és B között?
      legelöl János jött legelöl.
      leghátul Péter ment leghátul.
   2.8. dimenzió    
   2.8.1. méret méret Milyen méretű lakást keres? (R)
      a következő melléknevek: alacsony, hosszú, keskeny, kicsi, magas, mély (R), nagy, rövid, széles, vastag, vékony  
      a következő kérdő névmások: Mekkora?, Hányas?  
      számnév + -s/-os/-as/-es/-ös rag Kérek egy negyvenkettes cipőt.
   2.8.2. hosszúság centiméter, deciméter, kilométer, méter, milliméter  
      hosszú Milyen hosszú az út?
   2.8.3. nyomás nehéz, könnyű, Nyáron egy könnyű takaró is elég.
      alacsony, magas Nagyon alacsony a légnyomás.
   2.8.4. súly súly Mennyi a súlya ennek az autónak?
      deka(gramm), gramm, kiló (kilogramm), mázsa (R), tonna (R)  
      a következő melléknevek: könnyű, nehéz Milyen nehéz ez a táska?
   2.8.5. terület négyzetcentiméter (cm2), négyzetméter (m2), négyzetkilométer (km2)  
   2.8.6. térfogat deci(liter), liter  
      köbcentiméter (cm3), köbméter (m3)  
   2.8.7. tér, hely nagy, kicsi, szűk (R), tágas (R)  
      hely Itt mindenki számára van hely.
   2.8.8. hőmérséklet hőmérséklet Budapesten mennyi nyáron a legmagasabb hőmérséklet? (R)
      fok, plusz, mínusz Mínusz öt fok van.
      hideg, meleg, hűvös, fagy, forróság (R)  
      (fel)forr, (el)ég, (meg)fagy, (fel/meg)melegszik, (fel/meg)melegít, (le/ki)hűl, (le/ki)hűt, fűt  
      fázik (vki), melege van (vkinek)