5. fejezet: NYELVI FUNKCIÓK Tényszerű: egyetértés stb. 2.1. Véleményazonosság
2.1.1. Kijelentéssel való egyetértés
2.1.2. Pozitív kijelentéssel való egyetértés
2.1.3. Negatív kijelentéssel való egyetértés
2.2. Véleménykülönbség
2.1.1. Kijelentéssel való egyet nem értés
2.1.2. Pozitív kijelentéssel való egyet nem értés
2.1.3. Negatív kijelentéssel való egyet nem értés
2.3. véleményazonosságra, illetve véleménykülönbségre vonatkozó kérdés
2.4. kijelentés cáfolása
Tényszerű: tudás stb. 2.5. annak kijelentése, hogy valaki ismer/nem ismer valakit/valamit, tud/nem tud valamit
2.6. annak megkérdezése, hogy valaki ismer-e valakit/valamit, tud-e valamit
2.7. annak kijelentése, hogy valaki emlékszik egy személyre, dologra vagy eseményre, illetve elfelejtette azt
2.8. annak megkérdezése, hogy valaki emlékszik-e egy személyre, dologra vagy eseményre, illetve elfelejtette azt
2.9. a valószínűség fokának kifejezése
2.10. kérdezés a valószínűség fokára
2.11. a szükségesség állítása vagy tagadása (beleértve a logikai szükségszerűséget is)
2.12. valaminek a szükségességére vonatkozó kérdés
2.13. a bizonyosság fokának kifejezése
2.14. a bizonyosság fokára vonatkozó kérdés
Tényszerű: modalitás 2.15. annak kifejezése, hogy valakinek valamit kell csinálnia
2.16. annak megkérdezése, hogy valakinek kell-e valamit csinálnia
2.17. annak kifejezése, hogy valaki képes / nem képes valamit csinálni
2.18. arra vonatkozó kérdés, hogy valaki képes-e valamit csinálni
2.19. annak kifejezése, hogy valamit szabad, vagy nem szabad (tilos) csinálni
2.20. annak megkérdezése, hogy valamit szabad-e csinálni
2.21. engedély megadása
2.22. engedélyadás megtagadása
Akarati: 2.23. akarat/kívánság kifejezése
2.24. akaratra/kívánságra vonatkozó kérdés
2.25. szándék kifejezése
2.26. szándékra vonatkozó kérdés
2.27. preferencia kifejezése
2.28. preferenciára vonatkozó kérdés
érzelmi 2.29. öröm, elégedettség kifejezése
2.30. szomorúság, elégedetlenség kifejezése
2.31. örömre, elégedettségre / szomorúságra, elégedetlenségre vonatkozó kérdés
2.32. tetszés kifejezése
2.33. nemtetszés kifejezése
2.34. tetszésre, nemtetszésre vonatkozó kérdés
2.35. elégedettség kifejezése
2.35.1. elégedetlenség után
2.36. elégedetlenség kifejezése
2.37. elégedettségre/elégedetlenségre vonatkozó kérdés
2.38. érdeklődés kifejezése
2.39. érdektelenség kifejezése
2.40. érdeklődésre/érdektelenségre vonatkozó kérdés
2.41. meglepődés kifejezése
2.42. annak kifejezése, hogy valami nem lep meg valakit
2.43. meglepődésre vonatkozó kérdés
2.44. remény kifejezése
2.45. csalódás kifejezése
2.46. félelem kifejezése
2.47. megnyugtatás
2.48. félelemre/aggodalomra vonatkozó kérdés
2.49. fájdalom kifejezése
2.50. annak megkérdezése, hogy valami fáj-e valakinek
Morális 2.51. hála kifejezése
2.52. reagálás hála kifejezésére
2.53. bocsánatkérés
2.54. bocsánatkérés elfogadása
2.55. morális kötelezettség kifejezése
2.56. jóváhagyás, helyeslés
2.57. ellenzés, helytelenítés
2.58. helyeslésre/helytelenítésre vonatkozó kérdés
2.59. sajnálkozás, együttérzés kifejezése
Tényszerű: egyetértés stb.
 
2.1. Véleményazonosság  
2.1.1. kijelentéssel való egyetértés  
2.1.1.1. (Teljesen) egyetértek.  
2.1.1.2. Úgy van.  
2.1.1.3. (Ez) igaz.  
2.1.1.4. Igaza/Igazad van.  
2.1.1.5. Valóban.  
2.1.1.6. (Pontosan) így/úgy van.  
2.1.2. pozitív kijelentéssel való egyetértés (Pl.: Igazán sokat dolgoztok.)
2.1.2.1. (Hát) igen.  
2.1.2.2. Bizony.  
2.1.2.3. Persze (, hogy sokat).  
2.1.2.4. Ez tény.  
2.1.2.5. Természetesen.  
2.1.2.6. (Én is) azt hiszem/úgy gondolom.  
2.1.3. negatív kijelentéssel való egyetértés (Pl.: Ez az étterem nem olcsó.)
2.1.3.1. Nem.  
2.1.3.2. Nem hát. R  
2.1.3.3. Nem bizony. R  
2.1.3.4. Bizony nem (az). R  
2.1.3.5. Valóban nem (az).  
2.1.3.6. Persze, hogy nem (az).  
2.1.3.7. Egyáltalán nem (az).  
2.1.3.8. Én sem hiszem, hogy az.  
2.1.3.9. Azt hiszem, nem (az).  
2.2. Véleménykülönbség  
2.2.1. kijelentéssel való egyet nem értés  
2.2.1.1. (Ezzel) nem értek egyet.  
2.2.1.2. (Ez) nem így van.  
2.2.1.3. (Ön) téved./Tévedsz.  
2.2.1.4. (Ez) tévedés.  
2.2.2. pozitív kijelentéssel való egyet nem értés (Pl.: Ez a film nagyon jó.)
2.2.2.1. Nem (az).  
2.2.2.2. Dehogyis (az).  
2.2.2.3. Egyáltalán nem (az).  
2.2.2.4. Szerintem nem (az).  
2.2.3. negatív kijelentéssel való egyet nem értés (Pl.: Ez a bor nem tokaji.)
2.2.3.1. De igen (, az).  
2.2.3.2. Dehogynem (az).  
2.2.3.3. Bizony, az.  
2.2.3.4. Szerintem (pedig) az.  
2.3. véleményazonosságra, illetve véleménykülönbségre vonatkozó kérdés  
2.3.1. ugye? + állító/tagadó mondat Ugye, ő is francia? 
Ugye, ő nem francia?
2.3.2. állító mondat + ugye? Ő is francia, ugye?
2.3.3. (Ugye) igaz/nem igaz, hogy Ugye igaz, hogy ez a könyv nagyon jó? 
Nem igaz, hogy én mindig segítek?
2.3.4. Nem gondolja/gondolod, hogy R Nem gondolja, hogy érdemes várni?
2.4. kijelentés cáfolása  
2.4.1. (Ez) nem igaz.  
2.4.2. Nem (is) ... R (Tegnap találkoztunk Katinál.) 
Nem (is) találkoztunk.
2.4.3. tagadó névmással/határozószóval (senki, semmi, sehol, soha stb.) megerősített tagadó mondat (Pedig/De én) semmit sem láttam. 
(Pedig/De én) nem láttam semmit (sem).
 

tényszerű: tudás stb.
 

2.5. annak kijelentése, hogy valaki ismer/nem ismer valakit/valamit, tud/nem tud valamit  
2.5.1. Ismerem/Nem ismerem + FCS Jól ismerem az igazgatót.
2.5.2. Tudom/Nem tudom + FCS Nem tudom a telefonszámát.
2.5.2.1. + tárgyi mellékmondat Tudom, hogy nincs otthon.
2.5.2.2. + függő kérdés (mikor stb.) Nem tudom, mikor indul a vonat.
2.5.2.3. + függő kérdés (-e) Nem tudom, nyitva van-e a bolt.
2.6. annak megkérdezése, hogy valaki ismer-e valakit/valamit, tud-e valamit  
2.6.1. Ismeri/Ismered + FCS ? Ismered Budapestet?
2.6.2. Tudja/Tudod + FCS ? Tudja a vállalat címét?
2.6.2.1. + tárgyi mellékmondat Tudja, hogy ez a legjobb magyar bor?
2.6.2.2. + függő kérdés (mikor stb.) Nem tudja, mikor indul a vonat?
2.6.2.3. + függő kérdés (-e) Nem tudod, nyitva van-e a bolt?
2.6.3. Hallotta/Hallottad + FCS ? Hallottad az újságot?
2.6.3.1. + tárgyi mellékmondat Hallotta, hogy meghalt az igazgató?
2.6.3.2. + függő kérdés (mi, hol stb.) Hallottad, mi történt tegnap?
2.6.4. Hallott/Hallottál + -ról/-ről ? Hallott az új tervről?
2.6.5. Látta/Láttad + FCS ? 
Olvasta/Olvastad + FCS ? 
Stb.
Láttad ezt a filmet? 
Olvasta ezt a levelet?
2.6.6. Ugye + 2.6.1.–2.6.4. Ugye hallottad, mi történt tegnap? 
Ugye nem tudod, nyitva van-e a bolt?
2.7. annak kijelentése, hogy valaki emlékszik egy személyre, dologra vagy eseményre, illetve elfelejtette azt  
2.7.1. Emlékszem./Nem emlékszem.  
2.7.1.1. + mellékmondat Emlékszem, hogy aznap esett az eső.
2.7.1.2. + függő kérdés (ki?, hol? stb.) Nem emlékszem, hol találkoztunk.
2.7.1.3. + függő kérdés ( -e ) Nem emlékszem, becsuktam-e az ajtót.
2.7.1.4. + -ra/-re Nem emlékszem a nevére.
2.7.2. Elfelejtettem./Nem felejtettem el.  
2.7.2.1. + főnévi igenév Elfelejtettem becsukni az ajtót.
2.7.2.2. + (tárgyi mellékmondat) Sajnos elfelejtettem, hogy vársz.
2.7.2.3. + függő kérdés (ki?, hol? stb.) Elfelejtettem, hova tettem a kulcsomat.
2.7.2.4. + FCS Nem felejtettem el a születésnapodat.
2.7.3. Kiment a fejemből. R  
2.7.3.1. + FCS Teljesen kiment a fejemből a dolog.
2.7.3.2. + (alanyi mellékmondat) Sajnos kiment a fejemből, hogy délután értekezlet van.
2.8. annak megkérdezése, hogy valaki emlékszik-e egy személyre, dologra vagy eseményre, illetve elfelejtette azt  
2.8.1. (Nem) emlékszik/emlékszel?  
2.8.1.1. + vmire/vkire Emlékszel erre a mérkőzésre?
2.8.1.2. + függő kérdés (ki?, hol? stb.) Nem emlékszik rá, hogy kik voltak ott?
2.8.1.3. + függő kérdés ( -e ) Emlékszel, hogy beszéltél-e akkor vele?
2.8.1.4. + mellékmondat Nem emlékszel, hogy ő is ott volt?
2.8.2. Elfelejtett/Nem felejtett el? 
Elfelejtettél/Nem felejtettél el?
 
2.8.2.1. + főnévi igenév Talán elfelejtett válaszolni a levélre? 
Nem felejtetted el megetetni a macskát?
2.8.2.2. + tárgyi mellékmondat Nem felejtette el, hogy ötkor várom?
2.8.2.3. + függő kérdés (ki?, hol? stb.) Elfelejtetted, hogy miért vagy itt?
2.9. a valószínűség fokának kifejezése  
2.9.1. bizonyára Bizonyára fáradt vagy az utazás után.
2.9.2. biztos(an) Ő biztosan itt lesz.
2.9.3. valószínűleg Valószínűleg meg tudom javítani.
2.9.4. esetleg Esetleg holnap lesz egy kis időm.
2.9.5. nem valószínű + mellékmondat Nem valószínű, hogy holnap jó idő lesz.
2.9.6. lehetetlen + mellékmondat Lehetetlen, hogy estére kész legyen.
2.9.7. biztos/valószínű/lehetséges + mellékmondat Lehetséges, hogy másik géppel jönnek.
2.9.8. nem biztos/nem valószínű/nem lehetetlen + mellékmondat Nem lehetetlen, hogy már megérkezett.
2.9.9. (nem) lesz R Már otthon lesz. Hívd fel nyugodtan!
2.9.10. lehet(séges) + mellékmondat Lehet, hogy már nyitva van a bank.
2.9.11. (nem) lehet R Ez a palota nem lehet az ő házuk.
2.9.12. -hat/-het Tudod, hogy késhet a vonat.
2.10. kérdezés a valószínűség fokára  
2.10.1. biztos(an) Biztosan itt lesz?
2.10.2. (nem) biztos/(nem) valószínű/(nem) lehet(séges) + mellékmondat Nem lehetséges, hogy már megérkezett?
2.10.3. lesz R Ez Péter lesz?
2.10.4. -hat/-het Áprilisban is havazhat?
2.11. a szükségesség állítása vagy tagadása (beleértve a logikai szükségszerűséget is)  
2.11.1. szükség van / nincs szükség vre Nincs szükség rád, hazamehetsz.
2.11.2. vkinek szüksége van / nincs szüksége vre Holnap szükségem lesz az autóra.
2.11.3. (nem) kell + főnévi igenév R Az órának nem kell unalmasnak lennie.
2.11.4. így/tehát Gondolkodom, tehát vagyok.
2.12. valaminek a szükségességére vonatkozó kérdés  
2.12.1. szükség van / nincs szükség vkire/vmire (Hazamehetek?) Nincs szükség rám?
2.12.2. vkinek szüksége van / nincs szüksége vkire/vmire Szükséged lesz holnap az autóra?.
2.12.3. (nem) kell + főnévi igenév R Biztos, hogy ennek így kell lennie?
2.13. a bizonyosság fokának kifejezése  
2.13.1. meggyőződést tükröző (pozitív vagy negatív) kijelentés  
2.13.1.1. biztosan (kijelentő mondat) Biztosan több mint harminc éves.
2.13.1.2. (egészen) biztos vagyok (abban/benne) 
+ mellékmondat
Egészen biztos vagyok, hogy ő volt az.
2.13.1.3. (biztosan) tudom + mellékmondat Tudom, hogy Bartók magyar volt.
2.13.1.4. azt/úgy gondolom+ mellékmondat Azt gondolom, mehetünk vonaton.
2.13.2. bizonytalan kijelentés  
2.13.2.1. látszik vminek/vmilyennek A zár épnek látszik.
2.13.2.2. úgy látszik + mellékmondat Úgy látszik, a zár ép.
2.13.2.3. talán Talán igazad van.
2.13.2.4. lehet + mellékmondat Lehet, hogy találunk olcsóbb szállodát.
2.13.2.5. nem gondolom + mellékmondat Nem gondolom, hogy érdemes várni.
2.13.2.6. nem vagyok (egészen) biztos (benne) 
de azt hiszem + mellékmondat
Nem vagyok biztos, de azt hiszem, eljön.
2.13.3. teljes bizonytalanság kifejezése  
2.13.3.1. nem tudom + függő kérdés Nem tudom, lesz-e rá időm.
2.13.3.2. (egyáltalán) nem vagyok biztos 
(abban/benne) + mellékmondat
Egyáltalán nem vagyok biztos, hogy eljön.
2.13.3.3. fogalmam sincs (róla/arról) + mellékmondat R Fogalmam sincs, hogy mikor jön.
2.13.3.4. kíváncsi vagyok (rá/arra) + mellékmondat Kíváncsi vagyok, hogy kész lesz-e időre.
2.14. a bizonyosság fokára vonatkozó kérdés  
2.14.1. (egészen) biztos vagy (abban/benne) 
+ mellékmondat
Biztos vagy benne, hogy ez a víz iható?
2.14.2. (valóban/igazán/tényleg) azt gondolod/hiszed 
+ mellékmondat
Tényleg azt gondolod, hogy rossz a fék?
2.14.3. mennyire vagy biztos (benne/abban) 
+ mellékmondat
Mennyire vagy biztos, hogy lesz szabad szoba?
 

tényszerű: modalitás
 

2.15. annak kifejezése, hogy valakinek valamit kell csinálnia  
2.15.1. kell + főnévi igenév Éjfél előtt otthon kell lennünk.
2.16. annak megkérdezése, hogy valakinek kell-e valamit csinálnia  
2.16.1. kell + főnévi igenév kérdő mondatban Ki kell töltenem ezt az űrlapot? 
Mikor kell indulnunk?
2.17. annak kifejezése, hogy valaki képes / nem képes valamit csinálni  
2.17.1. (nem) tud + főnévi igenév Nem tudom kinyitni az ajtót. 
Az öcsém meg tudja javítani a rádiót.
2.17.2. (nem) képes / képtelen + főnévi igenév Képtelen vagyok elolvasni ezt a levelet.
2.17.3. (nem) képes / képtelen + mellékmondat Péter képes arra, hogy egész éjjel igyon.
2.18. arra vonatkozó kérdés, hogy valaki képes-e valamit csinálni  
2.18.1. kérdő mondat a 2.17. szerkezetekkel Ki tudod nyitni az ajtót? 
Képes vagy holnap reggel indulni?
2.19. annak kifejezése, hogy valamit szabad, vagy nem szabad (tilos) csinálni  
2.19.1. (nem) szabad + főnévi igenév Itt nem szabad hangosan beszélni.
2.19.2. (nem) szabad + főnévi igenév + személyrag Még nem szabad felkelnem.
2.19.3. -hat/-het Itt nem állhatunk meg.
2.19.4. (nem) tilos + főnévi igenév Az autóbuszon tilos dohányozni.
2.20. annak megkérdezése, hogy valamit szabad-e csinálni  
2.20.1. -hat/-het ? Bemehetek?
2.20.2. szabad + főnévi igenév ? Szabad itt dohányozni?
2.20.3. nem baj, ha (mellékmondat) ? Nem baj, ha kinyitom az ablakot?
2.20.4. nem zavarja, ha (mellékmondat) ? Nem zavarja, ha rágyújtok?
2.21. engedély megadása  
2.21.1. Igen.  
2.21.2. Természetesen.  
2.21.3. Tessék (csak)!  
2.22. engedélyadás megtagadása  
2.22.1. Nem.  
2.22.2. Nem szabad.  
2.22.3. Sajnos, nem lehet.  
2.22.4. Sajnálom, de ... Sajnálom, de ez nemdohányzó kocsi.
2.22.5. tilos Itt tilos jobbra fordulni.
 

akarati
 

2.23. akarat/kívánság kifejezése  
2.23.1. kérek + tárgy Kérek egy kávét.
2.23.2. tárgy + legyen szíves! Egy üveg sört legyen szíves!
2.23.3. szeretnék + főnévi igenév Szeretnék kimenni a mosdóba.
2.23.4. -hat/-het (+ feltételes mód) Kaphatok/Kaphatnék még egy poharat?
2.23.5. akar + főnévi igenév Meg akarom látogatni a rokonaimat.
2.24. akaratra/kívánságra vonatkozó kérdés  
2.24.1. Mit szeretne (csinálni)?  
2.24.2. kér + tárgy ? Kér egy kávét?
2.24.3. tárgy (kérdő mondat) Egy kávét?
2.24.4. akar + főnévi igenév (kérdő mondat) Fel akarja próbálni az öltönyt?
2.25. szándék kifejezése  
2.25.1. akar + főnévi igenév Egy új kocsit akarok venni.
2.25.2. azt/úgy tervezem + mellékmondat Úgy tervezzük, hogy idén Olaszországba megyünk nyaralni.
2.25.3. majd Később majd megmagyarázom.
2.25.4. készül valahova Ma este moziba készülünk.
2.26. szándékra vonatkozó kérdés  
2.26.1. akar + főnévi igenév ? Most akkor mit akarsz csinálni?
2.26.2. majd ? Írsz majd nekem?
2.26.3. készül + főnévi igenév ? R Mit készülsz felvenni?
2.26.4. tervez Mit terveznek a nyárra?
2.27. preferencia kifejezése  
2.27.1. inkább + kijelentő/feltételes mód Inkább vonaton utazom/utaznék.
2.27.2. jobban szeret valamit (valaminél) Jobban szeretem a sört (, mint a bort / a bornál).
2.27.3. jobban szeretne valamit csinálni Jobban szeretnék itthon maradni.
2.28. preferenciára vonatkozó kérdés  
2.28.1. inkább + feltételes mód ? Inkább vonaton utaznál?
2.28.2. jobban szeret valamit (valaminél) ? Jobban szereted a sört( a bornál)?
2.28.3. jobban szeretne valamit csinálni  Jobban szeretnél itthon maradni?
2.28.4. vagy ? Sört vagy bort? 
Fehéret vagy vöröset? 
Itt vagy ott?
 

érzelmi
 

2.29. öröm, elégedettség kifejezése  
2.29.1. (Ez) remek/nagyszerű/csodálatos!  
2.29.2. (Jaj) de jó!  
2.29.3. Nagyon kedves (öntől/tőled).  
2.29.4. Nagyon örülök (neki).  
2.29.5. (Nagyon) örülök + mellékmondat Örülök, hogy látlak.
2.30. szomorúság, elégedetlenség kifejezése  
2.30.1. (Jaj de) kár!  
2.30.2. A mindenit! R  
2.30.3. Már csak ez hiányzott! R  
2.30.4. (Egyáltalán) nem örülök (neki).  
2.30.5. + mellékmondat Egyáltalán nem örülök, hogy elmész.
2.30.6. (Nagyon) szomorú vagyok.  
2.30.7. + mellékmondat Szomorú vagyok, hogy el kell menned.
2.30.8. (Nagyon) sajnálom.  
2.30.9. + mellékmondat Nagyon sajnálom, hogy nem láttam.
2.31. örömre, elégedettségre / szomorúságra, elégedetlenségre vonatkozó kérdés  
2.31.1. Hogy vagy/van?  
2.31.2. Hogy érzi magát/érzed magad?  
2.31.3. Örül/Örülsz?  
2.31.4. + mellékmondat Örülsz, hogy veled megyek?
2.32. tetszés kifejezése  
2.32.1. (Nagyon) jó/szép/finom + (van) +FCS Nagyon jó ez a kávé.
2.32.2. (Jaj) de jó/szép/finom + (van) +FCS Jaj de szép az a ház!
2.32.3. (Nagyon) tetszik + FCS Nagyon tetszik ez a kép.
2.32.4. (Nagyon) ízlik + FCS Nagyon ízlik a leves.
2.32.5. (Igazán) remek/kitű + FCS Igazán remek ez az étterem.
2.32.6. (nagyon) szeret vmit/vkit Nagyon szeretem Budapestet.
2.32.7. (nagyon) szeret + főnévi igenév Nagyon szeretek lovagolni.
2.33. nemtetszés kifejezése  
2.33.1. Fuj! R  
2.33.2. (Jaj) de rossz/csúnya + (van) +FCS Jaj de rossz ez a sör!
2.33.3. (Egyáltalán) nem tetszik + FCS Nem tetszik ez szoba.
2.33.4. Nem (nagyon) ízlik + FCS Nem nagyon ízlik ez a sütemény.
2.33.5. Pocsék/Ronda/Borzasztó + (van) + FCS Vasárnap pocsék volt az idő.
2.33.6. (Egyáltalán) nem szeret + FCS Nem szeretem a kutyákat.
2.33.7. (Egyáltalán) nem szeret + főnévi igenév Nem szeretek sorban állni.
2.33.8. Utál/Gyűlöl + FCS Gyűlölöm a korrupciót.
2.33.9. Utál + főnévi igenév Utálok korán kelni.
2.34. tetszésre, nemtetszésre vonatkozó kérdés  
2.34.1. jó/szép/finom + (van) +FCS Finom a torta?
2.34.2. tetszik + FCS Tetszett az előadás?
2.34.3. ízlik + FCS Ízlik a leves?
2.34.4. szeret vmit/vkit Szereted a verseket?
2.34.5. szeret + főnévi igenév Szeretsz síelni?
2.34.6. Mit szeret/szeretsz csinálni?  
2.35. elégedettség kifejezése  
2.35.1. (Jaj) de jó!  
2.35.2. Ez (igazán) nagyszerű/csodálatos/remek.  
2.35.3. (Éppen/Pontosan) ezt akartam / erre gondoltam /stb.  
2.35.1. elégedetlenség után  
2.35.4.1. (Na) végre! Végre sikerült a vizsgám.
2.35.4.2. Így/Ez/Most (már) jobb/jó lesz.  
2.35.4.3. Így/Ez/Most (már) egész jó.  
2.36. elégedetlenség kifejezése  
2.36.1. tényszerű kijelentés (a megfelelő hangsúllyal és hanglejtéssel) Ez a leves hideg. 
Rossz a tévé.
2.36.2. vmi (így) (egyáltalán) nem (lesz) jó Ez így nem lesz jó.
2.36.3. vmi (egyáltalán) nem tetszik (nekem) Nekem nem tetszik ez a megoldás.
2.36.4. vmi nekem nem felel meg Ez az időpont nekem nem felel meg.
2.36.5. nem kérek + vmit/vmiből Köszönöm, de ebből a borból nem kérek.
2.36.6. nincs szükségem + vmire Ilyen autóra nincs szükségem.
2.36.7. nem erre gondoltam / ezt kértem Nem ilyen cipőre gondoltam.
2.37. elégedettségre/elégedetlenségre vonatkozó kérdés  
2.37.1. Megfelel(ő)/Jó (vmi)? Jó a szállodában az étel?
2.37.2. Így szereti/szereted (vmit)? Így szereted a kávét?
2.37.3. Ez/Így/Most (már) jó (lesz)? Ez jó lesz?
2.37.4. Erre gondolt/gondoltál? Erre a könyvre gondolt?
2.37.5. Így gondolta/gondoltad? Így gondolta a kabát hosszát?
2.37.6. (Valami) baj/gond van (valamivel)? Valami baj van a szobával?
2.38. érdeklődés kifejezése  
2.38.1. Tényleg/Valóban/Igazán?  
2.38.2. (Na) ne mondd/mondja! R  
2.38.3. (Jaj de) érdekes!  
2.38.4. (Nagyon/Igazán) különös/furcsa.  
2.38.5. Ez igaz?  
2.38.6. Ez nem (lehet) igaz! R  
2.38.7. (vki/vmi) nagyon érdekel (engem) Nagyon érdekelnek a régi házak.
2.38.8. (nagyon) kíváncsi vagyok (vmire) Kíváncsi vagyok a véleményedre.
2.38.9. + függő kérdés Kíváncsi vagyok, meddig lesz elég a pénze.
2.38.10. jó lenne/szeretném tudni + függő kérdés Jó lenne tudni, hogy mikor ér véget az előadás.
2.39. érdektelenség kifejezése  
2.39.1. (Jaj) de unalmas!  
2.39.2. (nagyon) unom (vmit) Nagyon unom a tévében a politikát és a politikusokat.
2.39.3. nem (nagyon) érdekel vki/vmi Nem nagyon érdekel a futball.
2.39.4. egyáltalán nem érdekel vki/vmi Egyáltalán nem érdekel a véleményed.
2.39.5. nem vagyok kíváncsi (vmire) Nem vagyok kíváncsi az eredményre.
2.39.6. nem érdekel / nem vagyok kíváncsi+ függő kérdés Nem vagyok kíváncsi, hogy kik lesznek ott.
2.39.7. nem érdekel + függő kérdés (-hat/-het) Nem érdekel, hogy elutazhatok-e.
2.39.8. nem számít + mellékmondat Egyáltalán nem számít, hogy drága.
2.40. érdeklődésre/érdektelenségre vonatkozó kérdés  
2.40.1. (nem) érdekel/érdekli (vmi)? Érdekelnek az idegen nyelvek?
2.40.2. + függő kérdés Nem érdekel, hogy kit hívok meg?
2.40.3. kíváncsi (vagy) / nem (vagy) kíváncsi (vmire)? Nem kíváncsi a műhelyre?
2.40.4. (nem) szeretné/szeretnéd tudni + függő kérdés ? Szeretnéd tudni, hogy ki az a férfi?
2.41. meglepődés kifejezése  
2.41.1. Micsoda meglepetés!  
2.41.2. Különös/Furcsa/Érdekes + mellékmondat Furcsa, hogy még mindig nincsenek itt.
2.41.3. Ez (igazán) meglepő.  
2.41.4. Meglep + mellékmondat Meglep, hogy itt látlak.
2.41.5. hogy lehet + mellékmondat ? R Hogy lehet, hogy senki sem látott?
2.41.6. ki hitte volna + mellékmondat ? R Ki hitte volna, hogy meg tudja csinálni?
2.42. annak kifejezése, hogy valami nem lep meg valakit  
2.42.1. És akkor (mi van)?  
2.42.12. Na és? R  
2.42.3. Ebben nincs semmi meglepő/különös.  
2.42.4. nem meglepő + mellékmondat Nem meglepő, hogy jól beszél németül.
2.42.5. (egyáltalán) nem lep meg + mellékmondat Egyáltalán nem lep meg, hogy itt vagy.
2.43. meglepődésre vonatkozó kérdés  
2.43.1. mit szól/szólsz hozzá + mellékmondat ? Mit szólsz hozzá, hogy nyertem a lottón?
2.43.2. nem furcsa/különös + mellékmondat ? Nem furcsa, hogy egyedül akart menni?
2.43.3. gondolta/gondoltad + mellékmondat ? Gondolta, hogy ilyen nagy a Balaton?
2.43.4. csodálkozik/csodálkozol + mellékmondat Csodálkozol, hogy megvette a házat?
2.44. remény kifejezése  
2.44.1. Remélem.  
2.44.2. (nagyon) remélem + mellékmondat Remélem, hogy holnap délre kész leszek. 
Remélem, segítesz.
2.44.3. Bízom abban/benne + mellékmondat Bízom benne, hogy átmegyek a vizsgán.
2.45. csalódás kifejezése  
2.45.1. Jaj de kár! / Milyen kár!  
2.45.2. (nagy) kár + mellékmondat Kár, hogy nem maradhatok tovább itt.
2.46. félelem kifejezése  
2.46.1. Segítség!  
2.46.2. Félek.  
2.46.3. félek + mellékmondat Félek, hogy elveszik a jogosítványomat.
2.46.4. félek vkitől/vmitől Nagyon félek a kutyáktól.
2.46.5. nyugtalankodom vki/vmi miatt Nyugtalankodom Kati miatt.
2.46.6. nyugtalanít + mellékmondat Nyugtalanít, hogy lázad van.
2.47. megnyugtatás  
2.47.1. Ne féljen/félj!  
2.47.2. Ne nyugtalankodjon/nyugtalankodj!  
2.47.3. Nyugodjon/Nyugodj meg!  
2.47.4. Semmi baj.  
2.47.5. Minden rendben van.  
2.48. félelemre/aggodalomra vonatkozó kérdés  
2.48.1. (nem) félsz/fél vkitől/vmitől ? Nem félsz a repüléstől?
2.48.2. (nem) félsz/fél + mellékmondat ? Nem félsz, hogy megfázol? 
Nem fél attól, hogy elromlik a kocsija?
2.48.3. Nyugtalanít/Nyugtalanítja valami?  
2.48.4. nem nyugtalankodik/nyugtalankodsz vki/vmi miatt ? Nem nyugtalankodsz a gyerekek miatt?
2.48.5. nem nyugtalankodik/nyugtalankodsz 
+ mellékmondat ?
Nem nyugtalankodsz, hogy még mindig nem adta vissza a kölcsönt?
2.49. fájdalom kifejezése  
2.49.1. Jaj!  
2.49.2. Jaj de fáj!  
2.49.3. (nagyon) fáj Nagyon fáj a fejem.
2.50. annak megkérdezése, hogy valami fáj-e valakinek  
2.50.1. Fáj?  
2.50.2. Nem fáj?  
2.50.3. Hol fáj?  
 

morális
 

2.51. hála kifejezése  
2.51.1. Köszönöm szépen.  
2.51.2. (Nagyon) köszönöm.  
2.51.3. (Igazán) (nagyon) hálás vagyok.  
2.51.4. köszönöm / hálás vagyok, hogy Nagyon hálás vagyok Önnek, hogy kijött értem a repülőtérre.
2.51.5. (nagyon) kedves tőled/öntől, hogy Kedves tőled, hogy segítettél hazavinni a csomagokat.
2.52. reagálás hála kifejezésére  
2.52.1. (Nagyon) szívesen.  
2.52.2. Nincs mit.  
2.52.3. Szóra sem érdemes. R  
2.53. bocsánatkérés  
2.53.1. Bocsánat!  
2.53.2. Bocsánatot kérek.  
2.53.3. Elnézést (kérek).  
2.53.4. Ne haragudjon/haragudj!  
2.53.5. Bocsásson/Bocsáss meg!  
2.53.6. (Igazán/Nagyon) sajnálom.  
2.53.7. Bocsásson/Bocsáss meg, hogy … Bocsásson meg, hogy zavarom.
2.53.8. Sajnálom, hogy … Sajnálom, hogy nem szóltam előre.
2.54. bocsánatkérés elfogadása  
2.54.1. Semmi baj.  
2.54.2. Nem történt semmi.  
2.54.3. Felejtsük el! R  
2.55. morális kötelezettség kifejezése  
2.55.1. vmit (nem) kellene csinálnod/csinálnia Nem kellene ennyit dolgoznod. 
Lassabban kellene vezetned.
2.55.2. Jó lenne, ha Jó lenne, ha kevesebbet innál.
2.56. jóváhagyás, helyeslés  
2.56.1. (Nagyon) helyes.  
2.56.2. Jól van.  
2.56.3. Bravó!  
2.56.4. Jól tetted/tette.  
2.56.5. + (azt), hogy … Jól tetted, hogy nem álltál meg.
2.57. ellenzés, helytelenítés  
2.57.1. Ejnye!  
2.57.2. Ezt nem helyeslem.  
2.57.3. Ezt nem kellet volna.  
2.57.4. Nem kellett volna vmit csinálnia/csinálnod Nem kellett volna meghívnod Pétert.
2.58. helyeslésre/helytelenítésre vonatkozó kérdés  
2.58.1. Ez/Így jó lesz?  
2.58.2. egyetért vmivel Egyetért ezzel a tervvel?
2.58.3. helyesel vmit Helyesled ezt a megoldást?
2.58.4. Mit szól/szólsz + vmihez ? Mit szólsz a tervemhez?
2.58.5. + ahhoz, hogy … Mit szól ahhoz, hogy holnap kicseréljük az autó motorját?
2.59. sajnálkozás, együttérzés kifejezése  
2.59.1. Jaj de kár!  
2.59.2. Nagyon/Igazán/Őszintén sajnálom.  
2.59.3. Nagyon/Őszintén sajnálom, hogy … Igazán sajnálom, hogy nem sikerült a vizsgád.
2.59.4. (Nagy/Igazán) kár, hogy … Kár, hogy nem kaptad meg az engedélyt.
2.59.5. Milyen kár, hogy … Milyen kár, hogy nem tudsz eljönni!