5. Fejezet: NYELVI FUNKCIÓK 1.     Információkérés és információadás
1.1.  azonosítás (meghatározás)
1.2.  közlés (leírás és elbeszélés)
1.3.  cáfolat
1.4.  kérdezés
1.5.  kérdésre adott válasz  
 
1. Információkérés és információadás  
1.1. azonosítás (meghatározás) 
(a megfelelő gesztus kíséretében)
 
1.1.1. ez, az, ezek, azok (+ van) + az[ok] Ez az.
1.1.2. én, te, ő, ön, mi, ti, ők, önök (+ van) (+ az[ok]) Én vagyok (az).
1.1.3. ez[ek]/az[ok] + (van) (+ a/az) +NP 
(ez[ek]/az[ok]) + (a/az) + NP + (van) (+ a/az) +NP
Ez a fürdőszoba
Az az épület a kórház. 
Azok a barátaim. 
Péter az orvos.
1.1.4. én, te, ő, ön, mi, ti, ők, önök (+van) + (+ a/az) +NP Ők a testvéreim. 
Ő Kati.
1.2. közlés (leírás és elbeszélés)  
1.2.1. állító mondatok A vonat elment.
1.2.2. NP (+ azt) + mond, hisz, gondol + (tárgyi) alárendelt mondat A portás azt mondja, hogy nincs szabad szoba.
1.3. cáfolat  
1.3.1. mint 1.1 és 1.2, de (kontrasztív) nyomatékkal Ez a fürdőszoba. 
A vonat elment.
1.3.2. állító mondat cáfolata 
(Nem,) nem ...
(Pl.: Ez a Nemzeti Múzeum.) 
Nem, nem az.
1.3.3. tagadó mondatok (nem) Ez nem a Nemzeti Múzeum.
1.3.4. tagadó mondat cáfolata 
De igen, ...
(Pl.: Ez nem az ön táskája.) 
De igen, az enyém.
1.4. kérdezés  
1.4.1. megerősítést váró kérdés  
1.4.1.1. eldöntendő kérdő mondat Elolvastad a levelet?
1.4.1.2. kijelentő mondatforma + ugye? Ugye ismered őket? 
Ismered őket, ugye?
1.4.2. kiegészítő információt váró kérdés  
1.4.2.1. kiegészítendő kérdő mondat  
1.4.2.1.1. az önálló főnévi mondatrészek kérdései 

(alany: személy) ki?/kik? 
(alany: dolog) mi?/(mik?
(tárgy: személy) kit?/kiket? 
(tárgy: dolog) mit?/(miket?
(határozók: személy) kinek?/kivel?/stb. 
(határozók: dolog) miben?/mivel?/stb.

 

Ki ez? 
Mi van ebben a dobozban? 
Kit keres, kérem? 
Mit főzöl vacsorára? 
Kinek telefonálsz? 
Mivel kéri a húst?

1.4.2.1.2. a legfontosabb határozók alapkérdései 

(idő) mikor? 
(hely) hol? 
(mód/állapot) hogy(an)? 
(fok/mérték) milyen nagy/régi/messze/stb.? 
(ok/cél) miért?

 

Mikor érkezünk Budapestre? 
Hol van a szálloda? 
Hogy jutok el a Várba? 
Milyen messze van Vác? 
Miért nem vetted meg a kabátot?

1.4.2.1.3. a főnév kiegészítőinek: a jelzőknek a kérdései 

(minőségjelző stb.) milyen?/melyik? 
(mennyiségjelző) hány?/mennyi? 
(birtokos) kinek a?/minek a? 
kié?/mié?

 

Milyen szobát parancsol? 
Hány napig maradsz Budapesten? 
Kinek az autóján megyünk? 
Kién megyünk?

1.5. kérdésre adott válasz  
1.5.1. megerősítést váró kérdésre – eldöntendő kérdő mondatra – adott válasz  
1.5.1.1. Igen/Nem, (+ teljes/rövid válasz) 

(Igen, Nem, +) teljes/rövid válasz

Igen(, elolvastam)./Igen(, el). 
Nem(, nem olvastam el)./Nem. 

(Igen,) elolvastam./El. 
(Nem,) nem olvastam el./Nem.

1.5.2. kiegészítő információt váró kérdésre – kiegészítendő kérdő mondatra – adott válasz  
1.5.2.1. az önálló főnévi mondatrészek 

(alany: személy) 
(alany: dolog) 
(tárgy: személy) 
(tárgy: dolog) 
(határozók: személy) kinek?/kivel?/stb. 
(határozók: dolog) miben?mivel?/stb.

 

Ez a férjem 
Néhány szerszám. 
A főorvos urat. 
Zöldbabfőzeléket. 
Egy barátomnak. 
Rizzsel és párolt káposztával.

1.5.2.2. a legfontosabb határozók 

(idő) 
(hely) 
(mód/állapot) 
(fok/mérték) 
(ok/cél)

 

Fél hatkor. 
A Várban. 
Gyalog, vagy a 16-os autóbusszal. 
Nincs nagyon messze. 
Mert nem tetszett.

1.5.2.3. a főnévi mondatrészek kiegészítői – a jelzők 

(minőségjelző stb.) 
(mennyiségjelző) 
(birtokos)

 

Egyágyasat./Egyágyas szobát. 
Ötig./Öt napig. 
Péter autóján./Péterén.