6. fejezet:  ÁLTALÁNOS FOGALMAK
        3. IDŐ
    
        3.1.   időpontok
        3.2.   időegységek
        3.3.   időpont-megjelölés
        3.4.   időpontmegadás
        3.5.   időtartam
        3.6.   korai időpont
        3.7.   késői időpont
        3.8.   előidejűség
        3.9.   utóidejűség
        3.10. sorrend
        3.11. egyidejűség
        3.12. a jövőre való utalás
        3.13. a jelenre való utalás
        3.14. a múltra való utalás
        3.15. általános érvényű kijelentések
        3.16. halasztás, késedelem
        3.17. sebesség
        3.18. gyakoriság
        3.19. folyamatosság
        3.20. szakaszosság
        3.21. állandóság
        3.22. ideiglenesség
        3.23. ismétlődés
        3.24. egyszeriség
        3.25. kezdet
        3.26. befejeződés, végpont
        3.27. folytonosság
        3.28. változás, átalakulás
    
   
   3.1. időpontok (három) óra  
      negyed/fél/háromnegyed (három)  
      (öt) perccel múlt (három)  
      (öt) perc múlva (három)  
      (öt) perc múlva fél (három)  
      (három) óra (tíz) perc  
      dél, éjfél  
      hétvége  
      évszám Írásban: 1996
        Szóban: ezerkilencszázkilencvenhat
      dátum Írásban: 1998. február 5. / 1998. II. 5. (R) / 1998. febr. 5. (R) / 1998.02.05. (R)
        Szóban: ezerkilencszázkilencvennyolc február ötödike
      ünnepnapok: karácsony, húsvét, újév  
   3.2. időegységek pillanat, másodperc (R), perc, negyed óra, fél óra, óra, nap, hét, hónap, évszak, év, évtized (R), (év)század (R), évezred (R)  
      a hét napjai: hétfő, kedd, szerda, csütörtök, péntek, szombat, vasárnap / Csak írásban így is: H, K, Sze, Cs, P, Szo, V (R)  
      a hónapok neve: január, február, március, április, május, június, július, augusztus, szeptember, október, november, december / Csak írásban így is: jan., febr., márc., ápr., máj., jún., júl., aug., szept., okt., nov., dec. (R)  
      a napszakok neve: hajnal (R), reggel, délelőtt, délután, este, éjszaka  
      az évszakok neve: tavasz. nyár, ősz, tél  
   3.3. időpont-megjelölés  A következő kérdések: 

  Hány óra (van)? / Milyen nap van? / Hányadika van? stb. 

  időpont / időegységnév (nap / hónap / napszak / évszak neve) + van

  Három óra / Fél négy / Három óra tíz perc / Dél / Hétvége / 1998 / 1998 szeptember 5. / Február negyedike / Húsvét/ Péntek / Június / Este / Tél / stb. van.
         
   3.4. időpontmegadás a Mikor? kérdőszó  
      (óra/perc) + -kor Három órakor./Háromkor.
      reggel, délelőtt, délután, este, éjszaka, éjjel  
      hajnalban (R), délben, éjfélkor  
      nap, hét + -n/-on/-en/-ön; De: vasárnap  
      hónap, évszak (R), év, évtized (R), (év)század (R), évezred (R) + -ban/-ben  
      tavasszal, nyáron, télen, ősszel  
      ünnepnap neve + -kor Karácsonykor. / Újévkor. / Húsvétkor.
      most, ma, holnap, holnapután, tegnap, tegnapelőtt, régen, nemsokára, akkor  
      ez + időpont-megjelölés ezen a héten, ebben az évben stb.
      ma + napszak  Ma este moziba megyünk.
      -val/-vel ezelőtt/azelőtt két héttel ezelőtt
      múlva három év múlva
      a jövő/következő + időpont-megjelölés a jövő héten
      a múlt + időpont-megjelölés  a múlt évben
      idén, jövőre, tavaly  
      évszám + -ban/-ben 1848-ban
      dátum (nap) + -n 15-én / tizenötödikén
      dátum (hónap + nap)+ -n március 15-én / március tizenötödikén
      dátum (év, hónap, nap) + -n Írásban: 1848. március 15-én / 1848. III. 15-én (R) / 1848. márc. 15-én (R)
        Szóban: Ezernyolcszáznegyvennyolc március tizenötödikén.
   3.5. időtartam a Meddig? Mióta? Mettől meddig? kérdőszók Mióta élsz Budapesten?
      -ig (három hétig)  
      -n/-on/-en/-ön + keresztül/át (R) két órán át
      óta (R) két nap óta / napok óta
      -ja/-e tíz napja / három éve
      -ig este hatig
      óta szeptember óta
      -tól/-től -ig reggeltől estig
      az egész melléknév + időpont-megjelölés egész héten, egész évben stb. De: egész nap
      a tart ige Az út két óráig tartott.
      a hosszú és a rövid melléknév  Nagyon hosszú volt az előadás.
   3.6. korai időpont korán / korábban / legkorábban  Ma elég korán keltem fel.
      korai / korábbi / legkorábbi (R) Szeretnék a legkorábbi vonattal menni.
   3.7. késői időpont késő (van) Már nagyon késő van.
      későn / később(en) / legkésőbb(en) Sajnos későn érkeztem.
      késői / későbbi / legkésőbbi (R) Inkább találkozzunk egy későbbi időpontban!
      a következő igék:  
      késik Úgy látszik, késik az órám.
      elkésik (vmiről) Nem akarok elkésni az óráról.
      lekésik (vmit) Siess, mert lekéssük a vonatot!
   3.8. előidejűség már / még nem + múlt idő Már voltam Miskolcon. / Még nem láttam ezt a filmet.
      az előtt névutó Vacsora előtt ittunk egy pohár bort.
      az előbb, korábban, először határozószók (R) Péter előbb érkezett.
      az ezelőtt, azelőtt határozószó (R) Azelőtt még sohasem találkoztunk.
      mielőtt + mellékmondat Mielőtt bementünk a boltba, megnéztük a kirakatot.
      -val/-vel ezelőtt/azelőtt Az előadás 10 perccel ezelőtt kezdődött.
   3.9. utóidejűség az után névutó Éjfél után feküdtem le.
      a később, aztán, azután, majd, utána határozószó Pihentem egy kicsit, azután felhívtam a barátomat.
      -val/-vel azután, múlva 1986-ban férjhez mentem. Két évvel azután / Két év múlva elváltunk.
      miután + mellékmondat Miután befejeztem az egyetemet, egy vállalatnál helyezkedtem el.
      mihelyt/amint + mellékmondat (R) Mihelyt megérkezel, küldj egy táviratot!
   3.10. sorrend az először, azután/majd, végül határozószók Először megváltottam a jegyemet, azután vettem egy újságot, végül ittam egy sört a büfében.
   3.11. egyidejűség az alatt, közben névutó Utazás közben újságot olvastam.
      az ezalatt, (e)közben határozószó Kati vacsorát főzött. Ezalatt a gyerekek tévét néztek.
      mialatt, miközben, (a)mikor, (a)míg + mellékmondat Miközben a vonatra vártunk, a családról beszélgettünk.
   3.12. a jövőre való utalás majd + jelen idő Én majd vigyázok a csomagokra.
      az ige jövő ideje: lesz / fog + főnévi igenév Holnap nem leszek otthon. / Vidékre fogok utazni.
      igekötős ige jelen ideje Elolvasom ezt a könyvet. / Visszamegyek az irodába.
      a hamarosan, nemsokára határozószó + jelen idő  Nemsokára találkozom Irénnel.
      (a) jövő + időpont-megjelölés + jelen idő Jövő vasárnap itthon maradok.
      -n/-on/-en/-ön belül Két héten belül válaszolok a leveledre.
      ma + (későbbi) napszak Ma délután meccsre megyek.
      holnap, holnapután, jövőre + jelen/jövő idő Holnapután van/lesz a születésnapom.
   3.13. a jelenre való utalás az ige jelen ideje  
      a következő határozószók és határozói szerkezetek: most, már/már nem, még/még nem, jelenleg (R), ma, idén  
      ez + időmegjelölés ezen a héten stb.
      éppen Most éppen vacsorát főzök.
   3.14. a múltra való utalás az ige múlt ideje  
      a következő határozószók és határozói szerkezetek: tegnap, tegnapelőtt, régen, régebben (R), nemrég (R), éppen most (R), korábban (R), már/már nem, még/még nem, tavaly, tavalyelőtt (R)  
      múlt + időmegjelölés a múlt héten stb.
   3.15. általános érvényű, időre való utalást nem tartalmazó kijelentések az ige jelen ideje Magyarország Közép-Európában van.
   3.16. halasztás, késedelem később Az előadás később kezdődik.
      késés (R) A vonat 5 perc késéssel indult.
      a késik Péter majdnem mindig késik.
      és az (el)halaszt (R) ige Keddre halasztották a gyűlést.
   3.17. sebesség gyors/gyorsan, lassú/lassan  
      sebesség (R)  Itt mennyi a megengedett legnagyobb sebesség?
      óránként ... kilométer Óránként 120 kilométerrel mentem.
      kilométer per óra (km/óra) Ennek az autónak a legnagyobb sebessége 160 kilométer per óra.
   3.18. gyakoriság mindig, soha(sem), gyakran, rendszeresen, ritkán, néha, általában, mindennap, időnként  
      minden + időmegjelölés Minden reggel futok néhány kilométert.
      naponta, hetente, havonta, évente (R)  
      időszak + -(o/a/e/ö)nként (R) Délelőttönként az irodában dolgozom.
      minden + időmegjelölés / naponta, hetente stb. (R) + egyszer, kétszer, háromszor stb. Hetente kétszer uszodába megyek.
   3.19. folyamatosság éppen Amikor csengettek, éppen zuhanyoztam.
      tovább + ige Mindenki más hazament, de János tovább dolgozott.
      egyre csak (R) Akkor már napok óta egyre csak esett.
      Lásd 3.4. is.  
   3.20. szakaszosság nem állandóan, időnként, időről időre Nem vagyok állandóan Magyarországon.
   3.21. állandóság mindig, állandóan, örökké (R), szünet nélkül (R), végleg (R)  Délelőtt szünet nélkül cseng a telefon.
   3.22. ideiglenesség időszak + -ra/-re Béreltem egy lakást egy hétre.
      időszak + -ig Pár napig vidéken leszek.
   3.23. ismétlődés újra, megint, még egyszer, ismét (R) Már láttam ezt a filmet, de szívesen megnézem újra.
      kétszer, háromszor stb., néhányszor, többször Többször csengettem, de nem nyitottak ajtót.
   3.24. egyszeriség csak egyszer, egyetlen egyszer (R) Egyetlen egyszer voltam Svédországban.
   3.25. kezdet kezd vmit, kezdődik, kezd + főnévi igenév A műsor pontosan hétkor kezdődött.
      időpont + óta Szeptember óta dolgozom itt.
   3.26. befejeződés, végpont befejeződik, véget ér (R) Hánykor fejeződött be a film?
      befejez, abbahagy (R) Délután ötkor abbahagytuk a munkát.
      a Meddig? kérdőszó Meddig lesz Magyarországon?
      időpont + -ig Itt maradhatsz vasárnap estig.
      a Mikorra? kérdőszó Mikorra lesz kész az autó?
      időpont + -ra/-re Hétfő délutánra befejezem a fordítást.
   3.27. folytonosság a marad ige Remélem, ilyen szép marad az idő. / Hány napig fog itt maradni?
      továbbra is (R) Ugye továbbra is segít nekünk?
      még mindig  Még mindig szereted a bort?
   3.28. változás, átalakulás a válik vmivé ige Az út egyre rosszab vált.
      a lesz/lett ige Kati építész lett.
      az átalakít, átalakul (vmivé) és a megváltozik igék Az elmúlt években ez a falu teljesen megváltozott.
      egyes -odik/-edik/-ödik és -ul/-ül képzős igék (R) Tamás zavarba jött, és elvörösödött.
      a Mivé? kérdőszó és a -vá/-vé ragos határozó (R) A Kft-t átalakították Rt-vé.