5. Fejezet: NYELVI FUNKCIÓK

3.      Cselekvés/Cselekvéssorozat elhatározása (Rábeszélés)
3.1    ajánlás, javaslat (a beszélő és a partner számára egyaránt)
3.2.   ajánlás, javaslat elfogadása
3.3.   cselekvésre vonatkozó kérés
3.4.   tanács
3.5.   figyelmeztetés (hogy valaki csináljon / ne csináljon valamit, mert baj történhet)
3.6.   bátorítás/biztatás
3.7.   utasítás, eligazítás
3.8.   lebeszélés
3.9.   válasz lebeszélésre
3.10. segítségkérés
3.11. segítség felajánlása
3.12. meghívás, ajánlat
3.13. meghívás, kínálás elfogadása
3.14. meghívás, kínálás elutasítása
3.15. érdeklődés a meghívás, ajánlat elfogadása felől
3.16. kérés (dologé)
 
3. Cselekvés/Cselekvéssorozat elhatározása (Rábeszélés)  
3.1. ajánlás, javaslat (a beszélő és a partner számára egyaránt)  
3.1.1. Felszólító mondat T. sz. 1. sz. Menjünk be!
3.1.2. Negatív felszólító módú kérdő mondat T.sz. 1.sz. Ne nézzük meg ezt a filmet?
3.1.3. Kijelentő mód, jelen idejű kérdő mondat: T.sz. 1.sz. Táncolunk?
3.1.4. Feltételes mód jelen idő T.sz. 1. sz. + -hat/-het Ihatnánk egy pohár sört.
3.1.5. Mi lenne, ha + Feltételes mód T.sz. 1.sz. Mi lenne, ha megvennénk ezt az autót?
3.1.6. Miért nem + kijelentő mód jelen idő T.sz. 1.sz. ? Miért nem várunk még egy kicsit?
3.1.7. Miért ne + feltételes mód jelen idő T.sz. 1.sz. ? Miért ne mennénk el Győrbe is?
3.2. ajánlás, javaslat elfogadása  
3.2.1. Jó/Jól van / Rendben van. (+ felszólító mód T.sz. 1.sz.) Jól van. (Menjünk be!)
3.2.2. Miért ne?  
3.2.3. Jó gondolat.  
3.2.4. Nem rossz gondolat.  
3.3. cselekvésre vonatkozó kérés  
3.3.1. felszólító mód 2./3. személy Várj egy percet!
3.3.2. + légy/legyen szíves Legyen szíves, nyissa ki a táskáját!
3.3.3. + kérem/kérlek Foglaljon helyet, kérem!
3.3.4. Legyen/Légy szíves + főnévi igenév Légy szíves elolvasni ezt a levelet!
3.3.5. Tessék + főnévi igenév Tessék helyet foglalni!
3.3.6. feltételes mód jelen idő, kérdő mondat Megmutatná, kérem, hol van a posta?
3.3.7. + tud  Meg tudná nézni a motort?
3.3.8. Lennél/Lenne szíves + főnévi igenév ? Lenne szíves elvenni a táskáját?
3.4. tanács  
3.4.1. kellene + főnévi igenév El kellene menned a rendőrségre.
3.4.2. Jó lenne, ha + feltételes mód Jó lenne, ha jobban vigyáznál a táskádra.
3.4.3. Mi lenne, ha + feltételes mód R Mi lenne, ha kibérelne egy lakást?
3.4.4. (a helyedben / az ön helyében +) feltételes mód E.sz. 1.sz. Én (a helyedben) várnék még egy kicsit.
3.5. figyelmeztetés (hogy valaki csináljon / ne csináljon valamit, mert baj történhet)  
3.5.1. felszólító mód (erős hangsúllyal) Állj meg! / Vigyázz!
3.5.2. Vigyázz/Vigyázzon + vmivel/vkivel ! Vigyázzon a kapcsolóval!
3.5.3. + vmire ! Vigyázz a fejedre!
3.5.4. ne + felszólító mód ! (speciális szórend) R El ne ess! 
Hozzá ne nyúlj ahhoz a gombhoz!
3.5.5. Nehogy + felszólító mód R Nehogy lekésd a vonatot!
3.5.6. egyszerű kijelentés közvetett utalással Ez a kés nagyon éles. (Meg ne vágd magad!) 
Ma nagyon hideg van. (Öltözz melegen!)
3.6. bátorítás/biztatás  
3.6.1. Gyerünk, + felszólító mód Gyerünk, szállj csak be!
3.7. utasítás, eligazítás  
3.7.1. kijelentő mód jelen idő Elmegy a sarokig, és ott jobbra fordul.
3.7.2. felszólító mondat Állítsa be a sebességet, és kapcsolja be a készüléket!
3.7.3. kijelentő mód, T.sz. 1.sz. R Egy érett almát apró darabokra vágunk.
3.7.4. kell + főnévi igenév Ki kell kapcsolni a készüléket, és ki kell cserélni a hibás biztosítékot.
3.8. lebeszélés  
3.8.1. nem érdemes Szerintem ezt nem érdemes megvenni.
3.8.2. (az ön helyében / a helyedben +) nem + feltételes mód E.sz. 1.sz. Én nem mennék el erre a meccsre.
3.9. válasz lebeszélésre  
3.9.1. Igaza/Igazad van.  
3.9.2. Tényleg nem érdemes.  
3.9.3. Miért nem?  
3.10. segítségkérés  
3.10.1. Segítene, kérem? /Segítenél?  
3.10.2. Tudna segíteni, kérem? / Tudnál segíteni?  
3.10.3. Lenne szíves segíteni, kérem? / Lennél szíves segíteni?  
3.10.4. Legyen szíves segíteni, kérem! / Légy szíves segíteni!  
3.11. segítség felajánlása  
3.11.1 Hadd segítsek!  
3.11.2. Segíthetek?  
3.11.3. Nem kell segítség?  
3.11.4. Ne segítsek?  
3.12. meghívás, ajánlat  
3.12.1. Nem lenne kedve/kedved + főnévi igenév ? Nem lenne kedved eljönni síelni?
3.12.2. Mit szólna/szólnál + -hoz/-hez/-höz ? Mit szólnál egy jó ebédhez?
3.12.3. kell + főnévi igenév R Egyszer meg kell látogatnia.
3.12.4. Kér/Kérsz + vmit ? Kér egy kávét?
3.12.5. vmit ? Egy kávét? Egy pohár bort?
3.13. meghívás, kínálás elfogadása  
3.13.1. Igen, kérek.  
3.13.2. Köszönöm (szépen).  
3.13.3. Örömmel.  
3.13.4. Nagyon szívesen.  
3.13.5. Ez igazán kedves öntől/tőled.  
3.13.6. Szívesen + kijelentő mód Szívesen elmegyek.
3.13.7. Szívesen + feltételes mód  Szívesen veled mennék.
3.13.8. Rendben van.  
3.14. meghívás, kínálás elutasítása  
3.14.1. Köszönöm, nem kérek.  
3.14.2. Sajnos, nem lehet.  
3.14.3. Sajnos nem tudok + főnévi igenév Sajnos, ma nem tudok elmenni.
3.14.4. Sajnos nem + -hat/-het Sajnos, ezen a héten nem mehetek.
3.14.5. Sajnálom, (de) nem tudok + főnévi igenév Sajnálom, de idén nem tudlak meglátogatni.
3.14.6. Sajnálom, (de) nem + -hat/-het Sajnálom, de nem ehetek húst.
3.14.7. Sajnálom, de + kijelentés Sajnálom, de beteg a feleségem.
3.15. érdeklődés a meghívás, ajánlat elfogadása felől  
3.15.1. (Végül is) tud/tudsz + főnévi igenév R Végül is el tudsz jönni?
3.16. kérés (dologé)  
3.16.1. vmit kérek Egy pohár bort kérek.
3.16.2. kap + -hat/-het ? Kaphatok egy kis süteményt?
3.16.3. + feltételes mód ? Kaphatnék egy tollat, kérem?
  (Lásd még 2.23.–2.28. is: akarati)