6. Fejezet:  ÁLTALÁNOS FOGALMAK

4. MENNYISÉG
        4.1.  szám
        4.2. mennyiség
        4.3. fok, mérték
         
   
   4.1. szám egyes szám / többes szám  
      tőszámnevek  
      sorszámnevek  
      körülbelül (kb.) Körülbelül százan voltunk ott.
      pontosan Pontosan 25 percet vártam.
      annyi, ahány Annyi szótár kell, ahány vizsgázó lesz.
   4.2. mennyiség a következő névmások, határozószók és számnevek:   
      mind, minden, mindegyik, mindkettő, mind a négy stb.;  
      néhány, (egy) pár, több; Több magyar várost ismerek.
      sok, túl sok, rengeteg (R), kevés, elég, alig; Alig voltunk öten.
      több, kevesebb, legtöbb, legkevesebb;  
      negyed, Nekem elég lesz a negyede is.
      fél, Megittam egy fél üveg bort.
      másfél, Másfél óráig vártam rád.
      legalább, Legalább három szobára van szükségünk.
      legfeljebb; Legfeljebb százezer forintba kerül ez a gép.
      (egy) pohár/üveg/doboz/láda/ tányér/kanál/csomag/darab/ tábla (valami) Kérek egy üveg bort, két tábla csokoládét és egy csomag cigarettát.)
      annyi, amennyi Annyi pénzt vittem magammal, amennyi szükséges volt.
      (Lásd még: Általános fogalmak 2.8)  
   4.3. fok, mérték a melléknevek és a határozószók középfoka és relatív felsőfoka: -(o/a/e)bb, leg-...-(o/a/e)bb  
      nagyon Nagyon érdekes volt a film.
      egy kicsit Egy kicsit fáradt vagyok.
      elég Elég nehéz volt a vizsga.
      túl Túl sós ez a leves.
      sokkal A paprikás csirke sokkal jobb.
      egész(en) Egész jó a kiejtése.
      úgy (R) Úgy sajnálom!
      olyan (R) Olyan szépek ezek a virágok!
      olyan, mint/hogy (R)  Ez a táska olyan nehéz, hogy nem tudom felemelni.