C. Szószerkezetek

4. Az igei csoport (ICs)
  4.1.               a “van” ige szerkezetei
4.1.1.            névszói-igei állítmány
4.1.2.            “van/nincs” szerkezetek
4.1.3.            megvan / nincs meg
4.1.4.            a “valami van” (“nincs valami”) szerkezet
4.1.5.             van + határozó szerkezetek
4.2.               általános igei szerkezetek
4.2.1.            szerkezettípusok
4.2.2.             szerkezetek
4.2.2.1.         tárgyas szószerkezet
4.2.2.1.1.      alanyi ragozású ige
4.2.2.1.2.      tárgyas ragozású ige
4.2.2.1.2.1.   a határozott tárgy fő esetei
4.2.2.1.2.2.   az alanyi és tárgyas ragozás használata A határozatlan és határozott tárgy fő eseteinek összefoglalása  Főnév és a főnevet helyettesítő névmások
 Főnévi igenév
 Melléknév és a melléknevet helyettesítő névmások
 Számnév és a számnevet helyettesítő névmások
4.2.2.1.3.      -(a)lak/-(e)lek ragú ige
4.2.2.1.4.      (modális segéd)ige + főnévi igenév
4.2.2.1.5.      a tárgyas szószerkezet használata
4.2.2.2.         határozós szószerkezetek
4.2.2.2.1.      fő típusok
4.2.2.2.2.      a határozó jelentése
4.2.2.2.2.1.   részes viszony
4.2.2.2.2.2.   hely Néhány mozgást jelentő ige a legfontosabb irányt jelentő igekötőkkel és a jellemző helyhatározókkal 4.2.2.2.2.3.   idő
4.2.2.2.2.4.   szám, ismétlődés
4.2.2.2.2.5.   mód
4.2.2.2.2.6.   állapot
4.2.2.2.2.7.   fok, mérték
4.2.2.2.2.8.   eszköz
4.2.2.2.2.9.   társ
4.2.2.2.2.10. eredet
4.2.2.2.2.11. eredmény
4.2.2.2.2.12. ok
4.2.2.2.2.13. cél
4.2.2.2.2.14. igei vonzatok
 
4.1. a “van” ige szerkezetei  
4.1.1. névszói-igei állítmány: 
(lásd C/3.1.1.)
 
4.1.2. “van/nincs” szerkezetek 
az alany mindig 3. személyű névelő nélküli vagy határozatlan névelős főnévi szerkezet: toll / egy toll / két toll / új toll / néhány új toll / tollak / új tollak stb., esetleg azt helyettesítő melléknév, számnév, névmás
 
4.1.2.1. van <—> nincs 
vannak <—> nincsenek 
valami létezésének, meglétének az állítása, illetve tagadása 
(minden módban és időben)
van hely, nincs jegy, 
vannak hibák, nincsenek csodák 
» volt / lesz / lenne / legyen hely; 
nem volt / nem lesz / nem lenne /  
ne legyen jegy; 
voltak / lesznek stb.
4.1.2.2. van/nincs + helyhatározó Budapesten van (metró), Szegeden nincs (metró), itt voltak (fák), ott nem lesznek (fák), a városban ne legyenek (autópályák) stb.
4.1.2.3. van/nincs + időhatározó még van (jegy), már nincs (jegy), 
tavaly voltak (versenyek), jövőre nem lesznek (versenyek)
4.1.2.4. van/nincs + egyéb határozók így van (megoldás), pénzért van (minden), Évával nincs (vita)
4.1.2.5. van/nincs + -nak/-nek 
birtoklásszerkezet
a lakásnak van (erkélye), a szállodának nincs (parkolója), a városnak vannak (hídjai), Magyarországnak voltak (sikerei) 
nekem van (pénzem), neked nincs (jegyed), neki nem volt (bőröndje), nekünk nem lenne (szabad időnk) stb.
4.1.2.5.1. a birtoklásmondat 
a birtok (alany) mindig névelő nélküli vagy határozatlan névelős főnévi szerkezet: tollam/egy tollam/két tollam/új tollam/néhány új tollam stb. 
 

a birtokos jelenléte a mondatban nem kötelező: 1. és 2. személyben csak nyomatékos helyzetben jelenik meg, és 3. személyben is csak akkor, ha a mondat egyértelműsége ezt megkívánja

A lakásnak két erkélye van. Az orvosoknak sok dolguk van. Önöknek is van vízumuk? Van autótok. Van néhány kérdésem. Nincsenek gyerekeink. Nincs sok könyvem. 
Nekem új autóm van. (de neked régi) Nektek is van kertetek. (nemcsak nekünk) stb. 
(Gáborék tegnap nem jöttek el hozzánk.) Nem volt idejük. 
(A bátyám sokat olvas.) Rengeteg könyve van.
4.1.2.5.2. állandósult birtoklásszerkezetek: 
valakinek melege van; 
valakinek igaza van; 
valakinek szerencséje van; 
valakinek jó/rossz kedve van; 
valakinek van/nincs kedve vmit csinálni; 
vkinek szüksége van valamire; 
stb.
Nagyon melegem van. 
Nincs kedved inni egy sört? 
Sajnos nem volt szerencsém. 
Szükségem lenne egy jó szótárra. 

Stb.

4.1.3. megvan / nincs meg 
valami meglétének az állítása, illetve tagadása (minden módban és időben) 

az alany mindig egyedi, általában határozott névelős (esetleg számneves, névmásos) főnévi szerkezet  
(Lásd: C/4.1.2.)

Megvan az új autóm. Nincs meg a könyv. Megvannak a kulcsok? Megvannak a csomagjai? Meglesznek a vízumok. Nem volt meg a telefonszámod. Két cím megvolt, de a többi nem volt meg.
4.1.4. a “valami van” (“nincs valami”) szerkezet  
4.1.4.1. időpontmegjelölés  
4.1.4.1.1. óra Nyolc óra van. Negyed kettő van. Még nincs tizenkettő.
4.1.4.1.2. napszak Reggel van. Éjfél van. Nincs este.
4.1.4.1.3. a hét napjai Hétfő van. Vasárnap van. Nincs kedd. (Nem kedd van.)
4.1.4.1.4. hónapok Január van. November van. Nincs augusztus. (Nem augusztus van.)
4.1.4.1.5. évszakok Tavasz van. Tél van. Nincs nyár. (Nem nyár van.)
4.1.4.1.6. dátum Március 15-e van. 1998. november 4-e van. Nincs május 24-e. (Nem május 24-e van.)
4.1.4.2. időjárási jelenségek Milyen idő van? Jó/Rossz/Kellemes / Remek/Pocsék/Stb. idő van. Hideg van. Meleg van. Köd van. Fagy van. Kánikula van. Szél van. 
Nincs jó idő. Nincs meleg. Nincs szél.
4.1.4.3. egyéb körülmények Baj van. Zaj van. Csend van. Szünet van.  
Nincs baj. Nincs csend.
4.1.5. van + határozó szerkezetek 
(hely, idő, állapot stb. határozók) 
az alany határozott főnévi csoport (tulajdonnév, határozott névelős, birtokos személyragos stb. főnév), vagy azt helyettesítő melléknévi, számnévi csoport, illetve névmás (bármely személyben)
 
4.1.5.1. van + helyhatározó Siófok a Balatonnál van. A büfé a földszinten van. Mind otthon vagyunk. Bent vagy az irodában? A meccs a Népstadionban volt.
4.1.5.2. van + időhatározó Az ebéd tizenkettőtől kettőig van. Tegnap este volt a koncert. Az indulás este lesz.
4.1.5.3. van + állapothatározó  
4.1.5.3.1. közérzet: van + jól, rosszul, remekül, pocsékul, jobban stb. Remekül vagyok. Már jobban van? 
Hogy vagy?
4.1.5.3.2. személy, dolog állapota: van + határozói igenév (-va/-ve) Az ajtó nyitva van. Az üzlet zárva van. Péter be van rúgva. Kati le van törve.
4.1.5.4. van/nincs + eredethatározó (-ból/-ből) Miből van ez a táska? Ez a gyűrű aranyból van. Nem vagyokból.
4.2. általános igei szerkezetek  
4.2.1. szerkezettípusok  
4.2.1.1. igekötő nélküli ige + bővítmény (tárgy, határozó) olvasom a könyvet, egy filmet nézek, a fürdőszobába megyek, a városban maradok, egyedül utazom
4.2.1.2. igekötős ige + bővítmény (tárgy, határozó) elolvasom a könyvet, megnézem a filmet, bemegyek a fürdőszobába, lemaradok a többiektől, elutazom külföldre
4.2.1.3. komplex ige (= igemódosító: névelő nélküli tárgy vagy határozó + igekötő nélküli ige szoros egysége) könyvet olvasok, tévét nézek, moziba megyek, csendben maradok, külföldre utazom
4.2.2. szerkezetek  
4.2.2.1. tárgyas szószerkezet könyvet olvasok, a könyvet olvasom
4.2.2.1.1. alanyi ragozású ige + határozatlan (névelő nélküli vagy határozatlan névelős) főnévi szerkezet, melléknév, számnév vagy névmás: könyvet / egy könyvet / két könyvet / új könyvet / néhány új könyvet / könyveket / új könyveket; 
újat, érdekeset; 
egyet, kettőt tizenötöt sokat; valamit, valamilyet, hányat, mindent, ilyet stb.
könyvet olvasok, két zsemlét kérek, egy jó szótárat keresek, valamit látok, mindent értek, kettőt választok, egy pirosat kérek stb.
4.2.2.1.2. tárgyas ragozású ige + határozott (határozott névelős) főnévi szerkezet, melléknév, számnév vagy névmás: 
a könyvet / ezt a könyvet / a két új könyvet / az új könyvet / a könyveket / az új könyveket / ezeket az új könyveket / a régieket / a másodikat / mindegyiket stb.
a könyvet olvasom, kérem a desszertet, a szótáramat keresem, látom őket, ezt értem, a harmadikat kérem, a pirosat kérem stb.
4.2.2.1.2.1. a határozott tárgy fő esetei  
4.2.2.1.2.1.1. tulajdonnév Pétert, Kovács Gábornét, Kiss urat, Budapestet, a Dunát stb.
4.2.2.1.2.1.2. határozott névelős főnév vagy melléknév a könyvet, az országot, a lányokat; a kicsit, az újakat, a régieket
4.2.2.1.2.1.3. birtokos személyragos főnév  a barátomat, egy barátomat, minden barátomat, a lakásotokat, apádat 
barátaimat, a kulcsaidat
4.2.2.1.2.1.4. birtokjeles főnév (melléknév, számnév) a városét, Péterét, egy orvosét, az újét, egy régiét, néhány drágáét, kettőét
4.2.2.1.2.1.5. a birtokos személyragos vagy birtokjeles kérdő névmás midet, mijét, kiét, kikét, miét
4.2.2.1.2.1.6. birtokos névmás az enyémet, a tiedet, az övét, az önét, a magáét, a mienket, a tieteket, az övéket, az önökét, a magukét 
az enyéimet, a tieidet stb.
4.2.2.1.2.1.7. mutató névmás ezt, azt, ezeket, azokat
4.2.2.1.2.1.8. mutató névmással kiegészített főnév (melléknév, számnév) ezt a könyvet, azokat a képeket, ezt a kicsit, azt a nagyot, ezt a kettőt
4.2.2.1.2.1.9. 3. személyű személyes névmás őt, őket
4.2.2.1.2.1.10. a formális megszólítás személyes névmása önt, önöket, magát, magukat
4.2.2.1.2.1.11. visszaható névmás magamat, magadat, magát, magunkat, magatokat, magukat
4.2.2.1.2.1.12. kölcsönös névmás egymást
4.2.2.1.2.1.13. -ik végződésű névmás melyiket, hányadikat, egyiket, másikat, mindegyiket, amelyiket, ahányadikat, valamelyiket, akármelyiket, akárhányadikat, bármelyiket, semelyiket
4.2.2.1.2.1.14. -ik végződésű névmással kiegészített főnév (melléknév, számnév) 

kivétel: a “másik” névmás névelő nélküli vagy határozatlan névelős alakja, pl. (egy) másikat kérek

melyik könyvet, hányadik ajtót, az egyik kicsit, a másik kettőt, mindegyik asztalt, amelyik bankot, ahányadik kérdést, valamelyik újat, akármelyik számot, akárhányadik nevet, bármelyik hármat, semelyik képet (sem)
4.2.2.1.2.1.15. sorszámnév, illetve sorszámnévvel kiegészített főnév (melléknév) a harmadikat, a negyediket, az ötödik taxit, a századik napot, a második nagyot, az első kettőt
4.2.2.1.2.1.16. a valamennyi névmás, ha a jelentése: összes/mindegyik, illetve a vele kiegészített főnév (melléknév) valamennyit, valamennyi hibát
4.2.2.1.2.1.17. a mind névmás mindet
4.2.2.1.2.1.18. főnévi igenév, amelynek határozott tárgya van kinyitni az ablakot, megtalálni Jánost, mindet megvenni stb.
4.2.2.1.2.1.19. tárgyi mellékmondat (azt), hogy / aki(...) / ami(...) / 
amelyik(...) / ha / ahol
amikor / ahogyan / mint / stb.
4.2.2.1.2.2. az alanyi és tárgyas ragozás használata  
4.2.2.1.2.2.1. alanyi ragozást használunk, ha az igének nincs tárgya, illetve a tárgy határozatlan Korán kelek fel. A könyvtárban olvasunk. Moziba mentek. Tanulsz 
Levelet írok. Kérsz kávét? Kit vár? Mindenkit ismerünk.
4.2.2.1.2.2.2. tárgyas ragozást használunk, ha az igének határozott tárgya van Megírom a levelet. Látod azt a taxit? Mutassa be őket! Kinyitnád az egyiket?
4.2.2.1.2.2.2.1. tárgyas ragozást használunk akkor is, ha a fenti eseteknek megfelelő tárgy magában a mondatban nem jelenik meg, a szövegkörnyezet (korábbi mondat/mondatok) alapján azonban hozzáértjük (látensen jelen van a határozott tárgy, illetve az azt helyettesítő névmás: őt, őket; azt, azokat; azt, hogy stb.) Pécs szép város. Nagyon szeretem. 

– Ismered Katit? – Ismerem. 

– Holnap zárva lesznek az üzletek. 
– Tudom. 

– Rossz az autóm. Mehetek a tieddel?  
– Persze. Vidd csak el! 

Stb.

 
      A határozatlan és határozott tárgy fő eseteinek összefoglalása
 
Főnév és a főnevet helyettesítő névmások 
Határozatlan tárgy 
Határozott tárgy 
 
(látok, nézel, ismer, várunk, kerestek) 
(látom, nézed, ismeri, várjuk, keresitek) 
 
személy 
tárgy, dolog 
személy 
tárgy, dolog 
 
Kit? 
Mit? 
Péter
Budapeste
 
(egy) fiút 
(egy) várost 
a fiút 
a várost 
 
   
(a/egy) barátt (barátomat stb.) 
(a/egy) városát (városomat stb.) 
 
   
Katié
 
   
az övét (enyémet stb.) 
 
engem, téged*, minket, titeket* 
 
őt, őket, 
önt, önöket, magát, magukat 
ezt, azt**, 
ezeket, azokat 
 
   
magát (magamat, magadat stb.) 
 
   
egymás
 
valaki
valami
     
mindenki
minden
     
senkit (sem) 
semmit (sem) 
     
aki
ami
     
   
(azt/azokat) 
aki(…)  ami(…) 
amelyik(…) 
hogy 
ha 
stb.
  * ha az alany E. sz. 1. sz. (én), a “téged”/“titeket” névmási forma mellett az ige speciális -(a)lak/-(e)lek ragos alakját használjuk: én téged/titeket: látlak, láttalak, látni foglak stb. (Lásd B/1.2.4.3.)

** Az “azt” névmás speciális, partitívuszi használatakor, valamint határozatlan fogalomra visszautaló anaforikus használatakor az ige alanyi ragozásba kerül:
Pl. – Kávét kérsz? – Igen, azt kérek.

Én mindig havi bérletet veszek. Általában a feleségem is azt vesz.
 
 
Főnévi igenév 
Határozatlan tárgy 
Határozott tárgy 
(akarok, tudok, szeretek, szoktam stb.) 
(akarom, tudom, szeretem, szoktam stb.) 
olvasni 
 
újságot olvasni 
elolvasni az újságot 
megnézni egy filmet 
megnézni ezt a filmet 
 
 
 
 
Melléknév és a melléknevet helyettesítő névmások 
Határozatlan tárgy 
Határozott tárgy 
 
(látok, nézel, ismer, várunk, kerestek) 
(látom, nézed, ismeri, várjuk, keresitek) 
 
Milyen fiút/várost? 
Milyet? (Milyent?) 
Melyik fiút/várost? 
Melyiket? 
 
ilyen/olyan fiút/várost 
ilyet/olyat (ilyent/olyant) 
ezt/azt a fiút/várost 
ezt/az
 
olyan fiút/várost 
olya(n)t 
azt a fiút/várost 
az
aki… 
(ami…) 
amely…
amelyik…
valamilyen fiút/várost 
valamilyet (valamilyent) 
valamelyik fiút/várost 
valamelyiket 
 
mindenféle fiút/várost 
mindenfélé
mindegyik fiút/várost 
mindegyiket 
 
(egy) másik fiút/várost 
(egy) másikat 
(az) egyik / a másik fiút/várost 
(az) egyiket / a másikat 
 
semmilyen fiút/várost (sem) semmilye(n)t (sem) 
semelyik fiút/várost sem 
semelyiket sem 
egyik fiút/várost sem 
egyiket sem 
 
amilyen fiút/várost 
amilye(n)t, amelyet 
amelyik fiút/várost 
amelyiket 
 
 
 
 
Számnév és a számnevet helyettesítő névmások 
Határozatlan tárgy 
Határozott tárgy 
(látok, nézel, ismer, várunk, kerestek) 
(látom, nézed, ismeri, várjuk, keresitek) 
Hány fiút/várost? Hányat? 
Mennyi pénzt? Mennyit? 
Hányadik fiút/várost? 
Hányadikat? 
két fiút/várost 
kettő
sok pénzt 
sokat 
a második fiút/várost 
a másodikat 
ennyi/annyi fiút/várost ennyit/annyi
ennyi/annyi pénzt ennyit/annyi
 
valamennyi fiút/várost valamennyi
(= bizonyos számút) 
valamennyi pénzt valamennyi
(= bizonyos mennyiségűt) 
valamennyi fiút/várost 
valamennyi
(= mindegyiket, az összeset) 
minden fiút/várost 
minden pénzt 
mindegyik fiút/várost mindegyiket/mindet 
sehány fiút/várost (sem) sehányat (sem) 
egy fiút/várost sem 
egyet sem 
semennyi pénzt (sem) semennyit (sem) 
semmi pénzt (sem) semmit (sem) 
sehányadik fiút/várost (sem) sehányadikat (sem) 
egyik fiút/várost sem 
egyiket sem 
akárhány fiút/várost akárhányat 
akármennyi pénzt akármennyi
akárhányadik fiút/várost akárhányadikat 
akármelyik fiút/várost 
akármelyiket 
bármennyi fiút/várost bármennyi
bármennyi pénzt bármennyi
bármelyik fiút/várost 
bármelyiket 
ahány fiút/várost 
ahányat 
amennyi pénzt 
amennyi
ahányadik fiút/várost 
ahányadikat 
 
 
 
 
4.2.2.1.3. -(a)lak/-(e)lek ragú ige + 2. személyű tárgy (E. sz. 1. személyű alany mellett):  

Az egyes számú tárgyat (téged) csak nyomatékos helyzetben tesszük ki; az igealak az alanyon kívül a tárgyat is egyértelműen megmutatja. A többes számú alakot (titeket), éppen az egyes számtól való megkülönböztetés érdekében, mindig ki kell tenni.

ismerlek ( = én ismerlek téged) 

várlak titeket ( = én várlak titeket) 
keresni foglak ( = én keresni foglak téged) 
meglátogattalak volna titeket ( = én meglátogattalak volna titeket)

4.2.2.1.4. (modális segéd)ige + főnévi igenév akar, kezd, kíván, tanul, próbál, szeret, szokott, tanul, tud + -(a/e)ni
4.2.2.1.4.1. alanyi ragozású ige + főnévi igenév (+ határozatlan tárgy) ebédelni akarok, szeretek sétálni, szoktál táncolni, tudsz lecsót főzni, megpróbálunk kinyitni egy üveget
4.2.2.1.4.2. tárgyas ragozású ige + főnévi igenév + határozott tárgy el akarom olvasni a könyvet, szeretném kinyitni az ajtót
meg tudom javítani az autómat
4.2.2.1.5. a tárgyas szószerkezet használata  
4.2.2.1.5.1. a cselekvés tárgya (6.7.1.2.) Veszek egy kabátot.
4.2.2.1.5.2. a cselekvés célja (6.7.4.7.) Elkészítjük a vacsorát.
4.2.2.1.5.3. a cselekvés helye (5.2.5.) Végigjártuk a várost.
4.2.2.1.5.4. a cselekvés időtartama (5.3.5.) Vártak fél órát.
4.2.2.1.5.5. a cselekvés ismétlésének száma (6.3.18.) Lépj hármat az ablak felé.
4.2.2.1.5.6. a cselekvés mértéke, foka (6.4.3.) Egy kicsit félek.
4.2.2.1.5.7. a cselekvés módja (6.7.1.8.) Sétáltam egy jót.
4.2.2.1.5.8. a cselekvés oka (6.7.4.5.) Mit vitatkozol vele?
4.2.2.2. határozós szószerkezetek  
4.2.2.2.1. fő típusok:  
ige + ragos/névutós főnév / személyes névmás ragos vagy névutós alakja / ragos melléknév / ragos számnév / ragos névmás / főnévi igenév / határozószó  
(a főnevet a legtöbb esetben helyettesítheti melléknév vagy számnév)
 
4.2.2.2.1.1. ige + főnév/névmás + viszonyrag moziba megy, szombatig marad, tollal ír, válaszol a kérdésre, 
velem beszélget, azzal utazik
4.2.2.2.1.2. ige + főnév/névmás + névutó a fa alatt áll, leül az ablak mellé, évek óta sportol  
közöttünk ül, azóta hiányzik
4.2.2.2.1.3. ige + főnév/névmás + viszonyrag + névutó a folyón túl lakik, a családjával együtt utazik, fél órán belül megjön, velük együtt megy, ezen keresztül halad
4.2.2.2.1.4. ige + főnév + birtokos személyrag három éve dolgozik
4.2.2.2.1.5. ige + melléknév + módhatározó rag jól él, szépen énekel, magyarul beszél
4.2.2.2.1.6. ige + számnév/névmás + viszonyrag kétszer csenget, sokszor telefonál, hatan mennek, sokan játszanak
4.2.2.2.1.7. ige + határozószó most indul, reggel érkezik, otthon tanul, felfelé halad, egyedül megy
4.2.2.2.1.8. ige + főnévi igenév teniszezni megy, ebédelni indul
4.2.2.2.1.9. ige + határozói igenév nevetve válaszol, állva utazik
4.2.2.2.2. a határozó jelentése  
4.2.2.2.2.1. részes viszony (datívusz) (kinek? / minek?) (6.7.1.5.)  
4.2.2.2.2.1.1. tárgy nélkül telefonál a barátjának, segít neki, kell a gyerekeknek, ír a vállalatnak, távirat jön a részére
4.2.2.2.2.1.2. tárgy + datívusz levelet ír az anyjának, csomagot küld a családjának, tanácsot ad neki, táviratot hoz a részére, cipőt vesz a számára
4.2.2.2.2.1.3. segédige + (személyragos) főnévi igenév + datívusz Árpádnak pihennie kell, nekünk is illik segítenünk
4.2.2.2.2.2. hely (6.2.)  
4.2.2.2.2.2.1. elhelyezkedés (Hol?) (6.2.1-3.) a szobában ül, a folyó mellett sétál, az út szélén áll, bent dolgozik
4.2.2.2.2.2.2. eredet, kiindulási pont (Honnan? Merről?) (6.2.6.) a könyvtárból jön, a folyó felől közeledik, leesik a lóról, a hídtól indul
4.2.2.2.2.2.3 cél, irány (Hova? Merre?) (6.2.5.) bemegy a gyógyszertárba, felmegy a hegyre, a célig fut, dél felé halad
 
Néhány mozgást jelentő ige a legfontosabb irányt jelentő igekötőkkel és a jellemző helyhatározókkal:

Természetesen más variációk is lehetségesek, de kevésbé jellemzőek. Egy mondatban általában csak egy helyviszony szokott szerepelni, néha kettő, mind a három nagyon ritkán.

Pl.: Kilépek a házból. / Kilépek az ajtón. / Kilépek az utcára. / (Kilépek az ajtón az utcára. / Kilépek a házból az utcára. / Kilépek az ajtón a házból.)
 
Honnan? 
Hol? 
Hova? 
bemegy 
(az utcáról / a folyosóról
az ajtón / a kapun / a bejáraton 
a házba / a szobába / 
a fürdőszobába / az irodába / a boltba / a templomba /  
a városba 
belép 
 
az ajtón / a kapun 
a házba / az épületbe /  
a szobába / az irodába 
felmegy 
 
a lépcsőn / a liften 
az emeletre / a hegyre 
kimegy kijön 
a házból / a boltból /  a lakásból / a szobából 
az ajtón / a kijáraton 
az utcára / a kertbe
az erkélyre / az előszobába / a konyhába 
kilép 
a házból / a lakásból / a boltból / a liftből 
az ajtón 
az utcára 
lejön lemegy 
a hegyről / az emeletről 
a lépcsőn / a liften 
a földszintre 
átmegy 
(Budáról/Pestről
az utcán / a hídon / az úton 
a másik oldalra / a másik szobába / Pestre / Budára 
elmegy 
otthonról 
 
az operába / a moziba
a színházba / a koncertre /  
a könyvtárba / a múzeumba 
felszáll 
   
a villamosra / az autóbuszra / a trolira 
leszáll 
a villamosról / az autóbuszról
a troliról / a vonatról 
   
beszáll 
   
a taxiba / a repülőgépbe 
kiszáll 
a taxiból / a repülőgépből
az autóból 
   
átszáll 
az autóbuszról / a villamosról
a troliról / a metróról /  
a vonatról / a repülőgépről /  
a taxiról 
 
az autóbuszra / a villamosra / a trolira / a metróra /  
a vonatra / a repülőgépre /  
a taxira 
leülök 
 
a szobában /
a villamoson /
a nézőtéren
a székre / az asztalhoz /  
az asztal mellé, / a tévé elé / az üres helyre 
 
 
 
4.2.2.2.2.3. idő (6.3.)  
4.2.2.2.2.3.1. időpont (mikor?)  
4.2.2.2.2.3.1.1. általános, jelen és egyidejű (6.3.4., 6.3.11., 6.3.14.) nyolckor nyit, délben telefonál, huszadikán kezdődik, hétfőn ír, hét óra körül érkezik, ősszel nyit, most fizet
4.2.2.2.2.3.1.2. előidejű, múlt (6.3.8., 6.3.14.) tegnap jött, két napja érkezett, tíz évvel ezelőtt született, nemrég vett autót, akkor válaszolt 
4.2.2.2.2.3.1.3. utóidejű, jövő (6.3.9., 6.3.12.) holnap indul, három nap múlva jön, néhány napon belül elkészül, akkor érkezik (majd), nemsokára vizsgázik
4.2.2.2.2.3.2. kezdet (mióta? mettől? mikortól?) (6.3.5.) reggel óta dolgozik, júniustól nyaral, azóta ismer, tegnapról maradt
4.2.2.2.2.3.3. végpont (meddig? mikorra?) (6.3.26.) nyolcig vár, péntekre elkészül
4.2.2.2.2.3.4. időtartam (meddig? mennyi ideig? mióta? mennyi idő alatt?) (6.3.5.) hónapokig fekszik, két héten át vár, két nap alatt elkészül, három éve tanul magyarul, évek óta él Győrben
4.2.2.2.2.3.5. gyakoriság (milyen gyakran? mennyi időnként?) (6.3.18.) hetente kétszer teniszezik, három óránként jár, mindennap fürdik, ritkán énekel
4.2.2.2.2.4. szám, ismétlődés  
4.2.2.2.2.4.1. a cselekvés száma, ismétlődése (hányszor? hányadszor? milyen gyakran?) (6.3.18.) kétszer megy színházba, harmadszor jön Magyarországra, néha nagyon hideg van
4.2.2.2.2.4.2. a cselekvő(k) száma (hányan?) ketten jönnek, sokan hiányoznak, egyedül megy be
4.2.2.2.2.5. mód (hogy[an]?) (6.7.1.8.) lassan vezet, rosszul tanul, szótár nélkül fordít, sietve megy, örömmel megy, gyalog jön, gyógyszerként használ
4.2.2.2.2.6. állapot (hogy[an]?) (6.7.1.9.)  
4.2.2.2.2.6.1. a cselekvő állapota, minősége (6.7.1.9.1.) betegen fekszik, rosszul érzi magát, vendégként érkezik, (mint vendég érkezik), állva eszik, a főnöke helyett dolgozik
4.2.2.2.2.5.1. a cselekvés tárgyának, célpontjának állapota, minősége (6.7.1.9.2.) hidegen issza a sört, szépen énekel, magyarul beszél, feleségül vesz, sütve szereti a húst, példaképpen említ, barátjának nevez, orvosnak készül
4.2.2.2.2.7. fok, mérték (Mennyire?[Mennyivel?]) (6.4.3.) nagyon szeret, a legjobban ért, inkább vár, alig ismer, két góllal győz, öt fokkal csökken, annyira fél
4.2.2.2.2.8. eszköz (Mivel? Kivel? [Hogyan?]) (6.7.1.6.) késsel és villával eszik, ezzel ír, vonattal utazik, villamoson megy, telefonon beszél, a barátjával küldi a levelet
4.2.2.2.2.9. társ (Kivel? Mivel?) (6.7.1.7.) a barátnőjével utazik, két bőrönddel utazik, családostul költözik, a sofőrrel együtt ebédel, vele lakik
4.2.2.2.2.10. eredet (Miből? Kiből?)  fémből készül, fából készíti a kaput, jó mérnök lett belőle, választ egyet közülük
4.2.2.2.2.11. eredmény (Mivé? Kivé?) szobává alakít, átépíti a lakást irodává, elnökké választ, barátjává válik
4.2.2.2.2.12. ok (Miért? Mi/Ki miatt? Mitől?) bocsánatot kér a késésért, betegség miatt hiányzik, fáj a feje a zajtól
4.2.2.2.2.13. cél (Miért? Kiért?) visszamegy a kulcsért, pénzért dolgozik, elmegy a gyerekekért az iskolába
4.2.2.2.2.13.1. (mozgást jelentő) ige + főnévi igenév 
megy, jön, siet, szalad, fut, indul, ül, marad, készül
fürdeni megy, siet ajtót nyitni, hazaszalad ebédelni, bent marad dolgozni, leül olvasni, vacsorázni készül
4.2.2.2.2.14. igei vonzatok a családjára gondol, sokba kerül, fél a kutyáktól, hasonlít az anyjára, az időtől függ, ért a számítógéphez, vigyáz a gyerekekre, matematikával foglalkozik, részt vesz a munkában stb.