C. Szószerkezetek

5. Igenévi szerkezetek A főnévi igenévi szerkezetek használata a magyarban erősen korlátozott, csak néhány szerkezetben gyakori; alanyként a “szabad”, “tilos”, “fontos”, “szükséges”, “érdemes” stb. melléknevek és a “kell”, “illik”, “sikerül” stb. igék mellett; tárgyként az “akar”, “tud”, “kezd”, “szeret” stb. modális segédigék mellett; célhatározóként a “megy”, “jön”, “szalad” stb. mozgást jelentő és néhány más ige mellett). Ezek a szerkezetek azonban nélkülözhetetlenek a természetes kommunikációhoz, ezért a küszöbszintű tanuló legyen képes megérteni az összetettebb főnévi igeneves szerkezetet is, és aktívan használni egyszerűbb esetekben.

A határozói és melléknévi igeneves szerkezetek nem ritkák a magyar nyelvben, használatuk azonban mindenekelőtt az írott nyelvhasználathoz kapcsolódik; ezért a küszöbszintű tanulótól csak annyit szabad elvárni, hogy az egyébként ismert elemekből felépített szerkezet lényegét megértse. Aktív használatuk csak a nyelvismeret magasabb szintjein várható el.

5.1. főnévi igenévi szerkezet
5.2. melléknévi igenévi szerkezet
5.3. határozói igenévi szerkezet
 
5.1. főnévi igenévi szerkezet (a főnévi igenév: alany, tárgy vagy célhatározó; a főnévi igenév bővítménye: tárgy vagy határozó) Sikerült megjavítani a kocsit?
filmet nézni, moziba járni, lassan vezetni, pénzért dolgozni, elolvasni a könyvet, megvenni a házat
5.2. melléknévi igenévi szerkezet (mint a melléknév, a főnév jelzője, illetve néha állítmány)  
5.2.1. folyamatos melléknévi igenév (cselekvő) Az ablaknál ülő utasok mindent láttak.
az asztalon levő, sokba kerülő, a megállóban álló, lakást kereső
5.2.2. befejezett melléknévi igenév  
5.2.2.1. cselekvő A tavaly épült úton megyünk tovább.
a tegnap érkezett (csomag), a múlt században élt (író), a Budapesten született (tudós)
5.2.2.2. szenvedő Kipróbálom a délelőtt vett rádiót.
a külföldről kapott (távirat), a géppel írt (levél),a pontosan fizetett (számla), a telefonon lefoglalt (szoba),
a szobában hagyott (tárgyak)
5.2.3. jövő idejű (beálló) melléknévi igenév (R) A ma feladandó levelek az asztalon vannak.
az azonnal elolvasandó (cikk), a külföldre küldendő (dolgozó)
5.3. határozói igenévi szerkezet (határozós szerkezetben módot vagy időt fejez ki) A fotelban ülve újságot olvastam.
a szobába belépve, a kertben beszélgetve, újságot olvasva, elolvasva az újságot