Tematikai mutató

Az alábbi mutatóban a számok a megfelelő fejezeteket és azon belül a pontokat, alpontokat mutatják. A mutatóban az 5. 6. és 7. fejezet anyaga szerepel. Az 5-tel kezdődő számok a nyelvi funkciókhoz tartoznak, a 6-tal kezdődők az általános fogalmakhoz, míg a 7-tel kezdődők a konkrét fogalmakhoz.
 
A
B
C
CS
D
E
F
G
GY
H
I
J
K
L
LY
M
 
N
NY
O
Ö
P
R
S
SZ
T
TY
U
Ü
V
Z
ZS
 
 

 A, Á
ágynemű 7.2.3.
akarat
        kifejezése 5.2.23.
        vonatkozó kérdés 5.2.24.
alkalmas 6.5.2.5.
alkalmatlan 6.5.2.5.
állandóság 6.3.21.
állapot
        a cselekvés tárgyának állapota 6.7.1.9.2.
        a cselekvő állapota 6.7.1.9.1.
általános alany 6.8.2.3.
anyag 6.5.1.8., 6.5.1.14.
ár 6.5.2.1., 7.9.6.
átalakulás 6.3.28.
attitűd
        kifejezése és felismerése 5.2.
azonosítás 5.1.1.
azonosság 6.7.2.1.

B

baleset 7.7.4.
bank 7.11.4.
bátorítás/biztatás 5.3.6.
befejeződés 6.3.26.
béke
        háború és béke 7.6.7.
belső tulajdonságok 7.1.14.
bemutatás, bemutatkozás
        reagálás 5.4.9.
        valakit valakinek 5.4.8.
bennfoglalás 6.7.4.4.
beszéd 5.5.8.2.
beszéd, írás 5.5.8.1.
betegség 7.7.4.
betűzés
        kérése 5.6.7.
        szó vagy kifejezés betűzése 5.6.15.
birtoklás 6.7.3.1.
birtoklási viszonyok
        birtoklásmondat 6.7.3.3.
        birtokos szerkezet 6.7.3.1.
        hiányos birtokviszony 6.7.3.2.
bizonyosság
        fokának kifejezése 5.2.13.
        vonatkozó kérdés 5.2.14.
bizonytalankodás
        elfelejtett név 5.5.2.2.
        szavak keresése 5.5.2.1.
biztatás
        valami folytatására 5.5.18.
        valami megtételére 5.3.6.
biztosítás 7.7.6.
bocsánatkérés
        elfogadása 5.2.54.
        kifejezése 5.2.53.
búcsúzás 5.4.12.
bútorok 7.2.3.
bűnözés 7.6.6.

C

cáfolat 5.1.3.
        kijelentés cáfolása 5.2.4.
        tagadó mondat cáfolata 5.1.3.4.
cél 6.7.4.7.
cím 7.1.2.

CS

család 7.1.11.
családi állapot 7.1.7.
csalódás
        kifejezése 5.2.45.
csendre intés 5.5.15.

D

dimenzió 6.2.8., 6.5.1.2.
diplomáciai képviselet 7.11.6.
divat 7.9.3.
dohányáru 7.9.4.

E, É

egészség 7.7.
        betegség, baleset 7.7.4.
        fizikai állapot 6.5.1.11.
        közérzet 7.7.2.
éghajlat 7.14.1.
egyén és család 7.1.
egyetértés
        kijelentéssel való egyetértés 5.2.1.1.
        negatív kijelentéssel való egyetértés 5.2.1.3.
        pozitív kijelentéssel való egyetértés 5.2.1.2.
        véleményazonosság 5.2.1.
egyidejűség 6.3.11.
egyszeriség 6.3.24.
együttérzés
        kifejezése 5.2.59.
elbeszélés 5.1.2.
elégedetlenség
        kifejezése 5.2.30., 5.2.36.
        vonatkozó kérdés 5.2.31., 5.2.37.
elégedettség
        kifejezése 5.2.29., 5.2.35.
        vonatkozó kérdés 5.2.31., 5.2.37.
elektronikus hálózatok 7.11.3.
élelmiszerek 7.9.2.
elérés, hozzáférés 6.5.1.12.
elfelejtett név 5.5.2.2.
elfogadhatatlan 6.5.2.4.
elfogadható 6.5.2.4.
elhelyezkedés 6.2.1.
eligazítás 5.3.7.
ellenszenv 7.1.13.
ellentét 6.7.4.2.
előfordulás 6.1.4.
előidejűség 6.3.8.
előzékenység 5.5.16.
eltérés 6.7.2.1.
emlékezés
        állítása 5.2.7.
        vonatkozó kérdés 5.2.8.
engedély
        megadása 5.2.21.
        megtagadása 5.2.22.
        szabad/nem szabad 5.2.19.
        vonatkozó kérdés 5.2.20.
érdeklődés
        kifejezése 5.2.38.
        vonatkozó kérdés 5.2.40.
érdeklődési kör 7.4.2.
érdektelenség
        kifejezése 5.2.39.
eredet 6.2.6.
érték 6.5.2.1.
értékelés 6.5.2.
érzelem 5.2.29.
eszköz 6.7.1.6.
étkezés
        ételek és italok 7.10.
        ételek 7.10.1.
        étkezés házon kívül 7.10.2.
        italok 7.10.1.

F

fájdalom
        érdeklődés 5.2.50.
        kifejezése 5.2.49.
félbeszakítás 5.5.14.
felejtés
        kifejezése 5.2.7.
        vonatkozó kérdés 5.2.8.
félelem
        kifejezése 5.2.46.
        megnyugtatás 5.2.47.
        vonatkozó kérdés 5.2.48.
felköszöntés (itallal) 5.4.11.
felsorolás 5.5.6.
feltétel 6.7.4.8.
felület 6.5.1.8.
figyelem
        felhívása 5.4.1.
        jelzése 5.5.13.
figyelmeztetés
        valami megtételére 5.3.5.
film 7.4.4.
fizikai állapot 6.5.1.11.
fizikai minőség 6.5.1.
foglalkozás 7.1.10.
fok 6.4.3.
folyamatosság 6.3.19.
folytatási szándék jelzése 5.5.17.
folytonosság 6.3.27.
fontos 6.5.2.11.
forgalom 7.5.3.
forma 6.5.1.1.

G

gépelt szöveg 5.5.8.5.
gépkocsi-karbantartás 7.11.8.
gondolat stb. kifejezése 6.6.1.1.
gondolkodás 6.6.1.
gratuláció 5.4.10.

GY

gyakoriság 6.3.18.

H

háború
        háború és béke 7.6.7.
habozás
        elfelejtett név .5.5.2.2
        szavak keresése 5.5.2.1.
hála
        kifejezése 5.2.51.
        reagálás hála kifejezésére 5.2.52.
halasztás 6.3.16.
hallás, hallhatóság 6.5.1.5.
hasonlóság 6.7.2.2.
hasznos 6.5.2.9.
haszontalan 6.5.2.9.
határ 7.5.7.
ház 7.2.
háztartási cikkek 7.9.5.
hely 6.7.1.3.
helyes 6.5.2.3.
helyeslés
        kifejezése 5.2.56.
        vonatkozó kérdés 5.2.58.
helytelen 6.5.2.3.
helytelenítés
        kifejezése 5.2.57.
        vonatkozó kérdés 5.2.58.
hiány 6.1.3.
higiénia 7.7.
hobbi 7.4.2.
hosszúság 6.2.8.2.
hőmérséklet 6.2.8.8.

I, Í

ideiglenesség 6.3.22.
idő
        időegységek 6.3.2.
        időpont-megjelölés 6.3.3.
        időpontok 6.3.1.
        időviszonyok 6.3.4.–6.3.27.
        időviszonyok 6.7.1.4.
időjárás 7.14.
igazságszolgáltatás 7.6.6.
információ
        kérése és adása 5.1.
irány 6.2.5.
iskola 7.8.1.
ismétlés
       kérése 5.6.2-3.
        mondottak megismétlése 5.6.13.
ismétlődés 6.3.23.
italok 7.10.1.
íz 6.5.1.6.

J

javaslat
        a beszélő és a partner számára egyaránt 5.3.1.
        elfogadása 5.3.2.
jelenlét 6.1.2.
jelenre való utalás 6.3.13.
jókívánság 5.4.11.
jövedelem 7.3.3.
jövőre való utalás 6.3.12.

K

kapcsolat 6.7.4.1., 7.6.1.
kapcsolatteremtés 5.4.1-12.
képesség
        kifejezése 5.2.17.
        megléte vagy hiánya 6.5.2.10.
        vonatkozó kérdés 5.2.18.
kérdezés
        bizonyosság fokára vonatkozó 5.2.14.
        elégedettségre/elégedetlenségre vonatkozó 5.2.37.
        emlékezésre vonatkozó 5.2.8.
        engedélyre, jogosultságra vonatkozó 5.2.20.
        érdeklődésre/érdektelenségre vonatkozó 5.2.40.
        félelemre/aggodalomra vonatkozó 5.2.48.
        ismeretre, tudásra vonatkozó 5.2.6.
        képességre vonatkozó 5.2.18.
        kiegészítő információt váró 5.1.4.2.
        megerősítést váró 5.1.4.1.
        meglepődésre vonatkozó 5.2.43.
        örömre, szomorúságra vonatkozó 5.2.31.
        preferenciára vonatkozó 5.2.28.
        szükségességre vonatkozó 5.2.12.
        tetszésre, nemtetszésre vonatkozó 5.2.34.
        valószínűségre vonatko5.2.10.
        véleményazonosságra vonatkozó 5.2.3.
        véleménykülönbségre vonatkozó 5.2.3.
kérés
        a megértés megerősítéséé 5.6.5.
        betűzésé 5.6.7.
        cselekedeté 5.3.3.
        csendben maradásé 5.5.15.
        dologé 5.3.16.
        információé 5.1.
        ismétlésé 5.6.2-3.
        lassúbb beszédtempóé 5.6.11.
        magyarázaté 5.6.6.
        megerősítésé 5.6.4.
        melléké (telefonon) 5.5.22.2.
        személyé (telefonon) 5.5.22.1.
        témaváltásé 5.5.11.
        türelemé (telefonon) 5.5.23.
        valami leírásé 5.6.8.
        véleményé 5.5.12.
kereskedelmi létesítmények 7.9.1.
késedelem 6.3.16.
késői időpont 6.3.7.
késztetés 5.3.1-14.
kezdet 6.3.25.
kézírásos szöveg 5.5.8.4.
kézírásos vagy gépelt szöveg 5.5.8.3.
kiállítások 7.4.5.
kiemelés, hangsúlyozás 5.5.8.
kínálás
        elfogadása 5.3.13.
        elutasítása 5.3.14.
        érdeklődés az elfogadása felől 5.3.15.
        megfogalmazása 5.3.12.
kívánság (Lásd: akarat)
kívánt 6.5.2.6.
kizárás 6.7.4.4.
klubtagság 7.6.4.
komfort 7.2.6.
kommunikációs korrekció 5.6.
koncert 7.4.4.
kor 6.5.1.10.
korai időpont 6.3.6.
kórház 7.7.5.
kormány 7.6.5.
korrekció
        kijelentésé 5.1.3.
        önkorrekció 5.5.3.
könnyű (valamit csinálni) 6.5.2.13.
környezet 7.2.
környezetvédelem 7.6.9.
körülírás 5.6.12.
köszönés
       búcsúzás 5.4.12.
       találkozáskor 5.4.2.
        fogadása 5.4.4.
kötelezettség (kell)
        kifejezése 5.2.15.
        morális kötelezettség kifejezése 5.2.55.
        vonatkozó kérdés 5.2.16.
következmény 6.7.4.6.
közérzet 7.7.2.
közlekedés
        egyéni közlekedés 7.5.2.
        tömegközlekedés 7.5.1.
közlés 5.1.2.
közszolgáltatások 7.11.
különbség 6.7.2.2.
külső (megjelenés) 7.1.15.

L

lakástextil 7.2.3.
lakástípusok 7.2.1.
lassúbb beszédtempó kérése 5.6.11.
látás, láthatóság 6.5.1.4.
lebeszélés
        valami megtételéről 5.3.8.
        válasz lebeszélésre 5.3.9.
leírás 5.1.2.
lényegtelen 6.5.2.11.
létezés 6.1.1.
levél
        nyitó formák 5.5.28.
        záró formák 5.5.29.
levelezés 7.6.3.
levélírás 5.5.28.
lezárás
        beszélgetésé 5.5.20.
        levélé 5.5.29.
logikai viszonyok 6.7.4.
 

LY
 

M

magyarázat
        adása 6.7.4.5.
        kérése 5.6.6.
        megértésre rákérdezés 5.6.14.
meghívás
        elfogadása 5.3.13.
        elutasítása 5.3.14.
        érdeklődés az elfogadása felől 5.3.15.
        megfogalmazása 5.3.12., 7.6.2.
meglepetés
        hiányának kifejezése 5.2.42.
        kifejezése 5.2.41.
        vonatkozó kérdés 5.2.43.
meglét 6.1.3.
megnyugtatás 5.2.47.
megszólítás
        barát, jó ismerős megszólítása 5.4.5.
        ismeretlené, nem közeli ismerősé 5.4.6.
        ügyfélé, vevőé, eladóé stb. 5.4.7.
megszorítás 6.7.4.9.
mellék (telefon) 5.5.22.2.
mennyiség 6.4.2.
méret 6.2.8.1.
mérték 6.4.3.
mindennapi élet 7.3.
        munkában 7.3.2.
        otthon 7.3.1.
minőség 6.5.2.2.
mód 6.7.1.8.
mozgás 6.2.4.
mozi 7.4.4.
múltra való utalás 6.3.14.
munka 7.3.2.
múzeumok 7.4.5.

N

nedvesség 6.5.1.3.
nehézség 6.5.2.13.
nem 7.1.6.
nem értés
        jelzése 5.6.1.
nem fordul elő 6.1.4.
nem kívánt 6.5.2.6.
nem létezés 6.1.1.
nemtetszés
        kifejezése 5.2.33.
        vonatkozó kérdés 5.2.34.
nemzetiség 7.1.8.
név 7.1.1.
normális 6.5.2.12.
növény- és állatvilág 7.2.8.

NY

nyaralás 7.5.4.
nyelvek 7.13.
nyelvtudás 7.13.1.
nyomás 6.2.8.3.

O, Ó

óhajtott 6.5.2.6.
ok 6.7.4.5.
ok/okozat
        ok, magyarázat 6.7.4.5.
        okozat, következmény 6.7.4.6.
okmányok
        utazáskor 7.5.8.
okozat 6.7.4.6.
oktatás 7.8.
orvosi ellátás 7.7.5., 7.11.7.
otthon 7.2., 7.3.1.

Ö, Ő

önkorrekció 5.5.3.
összegezés, összefoglalás 5.5.9.

P

pálya 7.3.5.
példa említése 5.5.7.
pénz 7.9.6.
poggyász 7.5.6.
politika 7.6.5.
pontatlanság 6.5.2.7.
pontosság 6.5.2.7.
posta
    szolgáltatások 7.11.1.
preferencia
    kifejezése 5.2.27.
    vonatkozó kérdés 5.2.28.

R

rábeszélés 5.3.
rádió 7.4.3.
referenciapont 6.7.4.9.
relatív elhelyezkedés 6.2.2.
remény
        kifejezése 5.2.44.
rendőrség 7.11.5.
részesedés 6.7.1.5.
ruha 7.9.3.

S

sajnálkozás
        kifejezése 5.2.59.
sajtó 7.4.8.
sebesség 6.3.17.
segítség
        nyelvi segítség kérése 5.6.10.
        segítség felajánlása 5.3.11.
        segítségkérés 5.3.10.
        szó vagy kifejezés betűzése 5.6.15.
        szó vagy kifejezés megadása 5.6.16.
        valami leírásának kérése 5.6.8.
siker 6.5.2.8.
sikertelenség 6.5.2.8.
sorrend 6.2.7., 6.3.10.
sport 7.4.7.
súly 6.2.8.4.

SZ

szabadidő 7.4.
        film, színház, koncert 7.4.4.
        hobbi 7.4.2.
        kiállítások, múzeumok 7.4.5.
        rádió, televízió 7.4.3.
szabadság 7.5.4.
szabatosság vagy hiánya 6.5.2.7.
szag 6.5.1.7.
szakaszosság 6.3.20.
szállás
        költség 7.2.4.
        szobák 7.2.2.
        szolgáltatások 7.2.5.
        típusok 7.2.1.
        utazáskor 7.5.5.
szállás 7.5.5.
szám 6.4.1.
szándék
        kifejezése 5.2.25., 6.7.4.7.
        vonatkozó kérdés 5.2.26.
származás 7.1.9.
szavak keresése 5.5.2.1.
személytelen szerkezetek 6.8.2.4.
szeretet 7.1.13.
szín 6.5.1.9.
színház 7.4.4.
szobák 7.2.2.
szociális kérdések 7.6.8.
szolgáltatások 7.2.5., 7.11.
szórakozás 7.4.
szövegszervezés 5.5.
        beszéd/beszélgetés kezdése 5.5.1.
        beszéd/beszélgetés zárása 5.5.20.
        beszélőpartner (folytatásra való) biztatása 5.5.18.
        félbeszakítás 5.5.14.
        figyelem jelzése 5.5.13.
        folytatás szándékának jelzése 5.5.17.
        levél kezdése 5.5.28.
        levél zárása 5.5.29.
        levélírás 5.5.28-29.
        lezárás közeledtének előrejelzése 5.5.19.
szükségesség
        kifejezése 5.2.11.
        vonatkozó kérdés 5.2.12.
szükségtelenség
        kifejezése 5.2.11.
születés
        hely és dátum 7.1.4.

T

tagadás
        emlékezésé 5.2.7.
        érdeklődésé 5.2.39.
        ismereté, tudásé 5.2.5.
        jogosultságé (nem szabad) 5.2.19.
        képességé 5.2.17.
        kijelentésé 5.2.4.
        kötelezettségé (nem kell) 5.2.15.
        meglepődésé 5.2.42.
        szükségességé 5.2.11.
        tagadásé 5.1.3.4.
        tetszésé 5.2.33.
találkozás
        baráttal, ismerőssel 5.4.3.
        figyelem felhívása 5.4.1.
        köszönés 5.4.2.
        válasz barát, ismerős üdvözlésére 5.4.4.
        válasz betegségből felépülőben stb. 5.4.4.3.
        válasz gyenge egészségi állapotban 5.4.4.2.
        válasz normális egészségi állapotban 5.4.4.1.
tanács
        valaki tegyen valamit 5.3.4.
tanulás
        értékelés, végzettség 7.8.3.
        iskola 7.8.1.
        tantárgyak 7.8.2.
        tanulmányok 7.3.4.
tárgy 6.7.1.2.
társ 6.7.1.7.
társadalmi kapcsolatok 7.6.
távirat 7.11.1.
távollét 6.1.2.
távolság 6.2.3.
tele 6.5.1.16.
telefonálás 5.5.21-27.
        beszélgetés kezdése 5.5.21.
        híváskor 5.5.21.2.
        jó kapcsolat jelzése 5.5.25.
        jó kapcsolatra való rákérdezés 5.5.24.
        melléket kérünk 5.5.22.2.
        nyitó formák 5.5.21.
        személyt kérünk 5.5.22.1.
        szolgáltatás 7.11.2.
        telefon felvétele 5.5.21.1.
        telefonhoz kérés 5.5.22.
        telefonszám 7.1.3.
        türelemkérés 5.5.23.
        újabb hívás előrejelzése 5.5.26.
        visszahívás kérése 5.5.27.
televízió 7.4.3.
téma
        téma elővezetése 5.5.4.
        témaváltás 5.5.10.
        témaváltásra késztetés 5.5.11.
tér, hely 6.2.8.7.
térfogat 6.2.8.6.
terület 6.2.8.5.
test
        testápolás, higiénia 7.7.3.
        testrészek 7.7.1.
tetszés
        kifejezése 5.2.32.
        vonatkozó kérdés 5.2.34.
tevékenységek
        intellektuálisak 7.4.6.
        művészetiek 7.4.6.
        sport 7.4.7.
        szabadidős, hobbi 7.4.2.
textúra 6.5.1.8.
tisztaság 6.5.1.13.
tudás
        kifejezése 5.2.5.
        vonatkozó kérdés 5.2.6.
tudatlanság
        rákérdezés szóra, kifejezésre 5.6.9.
tulajdonságok
        általános 6.5.2.1-12.
        fizikai 6.5.1.1-16.
tulajdonságok (személy)
        belső 7.1.14.
        külső 7.1.15.

TY

U, Ú

utalás
        határozatlan 6.8.2.
        határozott, anaforikus 6.8.1.2.
        határozott, nem anaforikus 6.8.1.1.
utasítás 5.3.7.
utazás 7.5.
útbaigazítás 7.12.
úti okmányok 7.5.8.
utóidejűség 6.3.9.

Ü, Ű

üres 6.5.1.16.
üzemanyagtöltő állomás 7.11.9.

V

válasz 5.1.5.
választás 6.7.4.3.
vallás 7.1.12.
valódiság 6.5.1.15.
valószínűség
        fokának kifejezése 5.2.9.
        vonatkozó kérdés 5.2.10.
változás 6.3.28.
vásárlás 7.9.
végpont 6.3.26.
végzettség
        iskolai 7.8.3.
vélemény
        kérése 5.5.12.
        kifejtése 5.5.5.
véleménykérés 5.5.12.
véleménykülönbség
        egyet nem értés negatív kijelentéssel 5.2.2.3.
        egyet nem értés pozitív kijelentéssel 5.2.2.2.
        kifejezése 5.2.2.
        kijelentéssel való egyet nem értés 5.2.2.1.
        vonatkozó kérdés 5.2.3.
vidék 7.2.7.
visszahívás (telefon)
        kérése 5.5.27.
viszonyok
        birtoklás 6.7.3.
        cselekvési viszonyok 6.7.1.1-9.
        kontrasztív viszonyok 6.7.2.
        logikai viszonyok 6.7.4.
        társadalmi kapcsolatok 7.6.

Z

ZS