A nyelvi formák rendszere

C. Szószerkezetek
 

3. Alanyi-állítmányi szószerkezet 3.1.     típusai
3.1.1.  névszói-igei állítmány
3.1.2.  igei állítmány
3.2.     az alany kitétele
3.3.     az alany és az állítmány egyeztetése
 
3.1. típusai  
3.1.1. névszói-igei állítmány
alany:
főnévi szószerkezet / melléknévi
szószerkezet / névmás / számnév
állítmány:
főnévi szószerkezet / melléknévi
szószerkezet / névmás / számnév 
+ van

jelentő mód jelen idő E. és T. szám 3. személyben az igealak: (van —>) ?

a névszói rész számban, az igealak számban és személyben egyezik az alannyal

Péter fáradt volt; (mi) vidámak vagyunk; (én) újságíró vagyok; (mi) azok voltunk; a házam ilyen lesz; a számuk legyen öt 
 
 
 

Péter fáradt; a lányok vidámak; kettő meg három az öt
 

(én) szomorú vagyok; (ti) mérnökök vagytok; a villamosok zajosak; az utazás drága volt

3.1.2. igei állítmány
alany:
főnévi szószerkezet / melléknévi
szószerkezet / névmás / számnév
állítmány: ige
(én) tanulok; (ti) vártok; a gyerekek játszanak; mindenki fél; valaki kopog; kettő hiányzik; jó idő van; nem volt jegy; nincs szabad időm
3.2. az alany kitétele:
az alany jelenléte a mondatban nem kötelező: a személyes névmási alany 1. és 2. személyben csak kiemelés céljából jelenik meg, a 3. személy is csak akkor, ha szerepeltetése a mondat jelentése szempontjából fontos
Magyar vagyok. Nem vagyunk fáradtak. Zsófi nem jön. Nem egészséges. 
Én magyar vagyok. (Te pedig német.)
Nem beszélek németül. Mikor jöttök? 
Megvették a jegyeket? Induljanak el!
Önök sokat tudnak. Biztosan sokat tanultak.
3.3. az alany és az állítmány egyeztetése
általában egyértelmű: az alany és az állítmány száma és személye megegyezik;

kivételek: több egyes szám harmadik személyű alany után az állítmány általában egyes számú, de – főként személyeknél – lehet többes számú is;
különböző személyű alanyok esetén a személyhasználat:
én/mi + te/ti/ő/ők/ön/önök = mi 
te/ti + ő/ők/ön/önök = ti

Az autó jármű. A repülőgép gyors. (Mi) magyarok vagyunk. Azok a lányok lengyelek. Hol vannak a táskák? Az utasok leszállnak. Ti is eljöttök?

Péter és Kati magyar. / Péter és Kati magyarok.
A sofőr és az utas kiszáll a taxiból. / A sofőr és az utas kiszállnak a taxiból.

Te és én itt maradunk. Ti és én még nem beszéltünk vele. Te és ők várjatok egy kicsit. Ő és mi az első osztályon utazunk. Ti, ők és én a harmadik emeleten leszünk. Önök és én itt maradunk. Te és a postás bemehettek. Az utasok és mi a busz mellett várunk.