A nyelvi formák rendszere

B. Szavak

 6. Határozószók
6.1.  A határozószók funkciója
6.2.  A határozószók típusai
Kérdő, vonatkozó, határozatlan és általános névmásihatározószók (Össefoglalás)
 
6.1. A határozószók funkciója
6.1.1. hely (6.2.)
6.1.1.1. elhelyezkedés (6.2.1., 6.2.2., 6.2.3.) itt, ott, fent, lent, kint, bent, kívül, belül, alul, felül, hátul, elöl, oldalt, körül, körben, szemben, közel, messze, távol, otthon
6.1.1.2. célpont, irány (6.2.5.) ide, oda, fel(felé), le(felé), ki(felé), be(felé), át, vissza, kívülre, belülre, alulra, felülre, hátra, előre, oldalra, közelre, messzire, távolra, haza, erre, arra
6.1.1.3. eredet (6.2.6.) innen, onnan, fentről, lentről, kintről, bentről, kívülről, belülről, alulról, felülről, hátulról, elölről, oldalról, közelről, messziről, távolról, hazulról/otthonról, erről, arról
6.1.2. idő (6.3.) most, ma, tegnap, tegnapelőtt, holnap, holnapután, (az) idén, jövőre, tavaly, reggel, este, éjjel, éjszaka, délelőtt, délután, vasárnap, rögtön, mindjárt, azonnal, korán, későn, majd, később, régen, régebben, mindig, néha, mindennap
6.1.3. mód (6.7.1.9.) így, úgy, külön, együtt, véletlenül, körülbelül, végre
6.1.4 fok, mérték (6.4.3.) nagyon, (egy) kicsit, alig, elég(gé), egészen, túl
6.1.5 irány (6.2.5.) erre, arra, befelé, kifelé, lefelé, felfelé
6.1.6. térbeli sorrend (6.2.7.) elöl, középen, hátul, legelöl, leghátul
6.1.7. előidejűség (6.3.8.) korábban, előbb, azelőtt
6.1.8. utóidejűség (6.3.9.) azután, utána, majd, később
6.1.9. időbeli sorrend (6.3.10.) először, aztán, azután, utána, majd, végül
6.1.10. egyidejűség (6.3.11.) (ugyan)akkor, éppen, ezalatt, közben
6.1.11. a jövőre való utalás (6.3.12.) majd, később, holnap, jövőre
6.1.12. a jelenre való utalás (6.3.13.) most, jelenleg, mostanában, már, még
6.1.13. a múltra való utalás (6.3.14.) azelőtt, régen, régebben, tegnap, tegnapelőtt, nemrég, tavaly, tavalyelőtt, már, még
6.1.14. gyakoriság (6.3.18.) mindig, néha, ritkán, gyakran, általában, soha(sem), időnként
6.1.15. szakaszosság (6.3.20.) időnként, időről időre
6.1.16. folyamatosság, állandóság (6.3.19., 6.3.21.) mindig, állandóan, tovább, még, éppen, egyre (csak)
6.1.17. ismétlődés (6.3.23.) újra, megint, ismét, még egyszer
6.1.18. egyszeriség (6.3.24.) (csak/egyetlen) egyszer
6.1.19. változás (6.3.28.) hirtelen, már
6.1.20. preferencia (5.2.27.) inkább, jobban
6.2. A határozószók típusai
6.2.1. valóságos határozószó fent, elöl, otthon, most, tavaly, hirtelen stb.
6.2.2. névmási határozószó itt, ott, hova, valahol, sehonnan, merre, mikor, ekkor, akkor mindig, úgy stb.
6.2.2.1. kérdő hol?, hova?, honnan?, merre?, merről?, mikor?, mióta?, (mettől), meddig?, hogy(an)?
6.2.2.2. mutató itt, ott, ide, oda, innen, onnan, erre, arra, ekkor, akkor, azóta, ezután, az(u)tán, eddig, addig, így, úgy
6.2.2.2.1. az ugyan- előtaggal nyomatékosított formák ugyanitt, ugyanott, ugyanide, ugyanoda, ugyanerre, ugyanarra, ugyanekkor, ugyanakkor, ugyanaddig, ugyanígy, ugyanúgy
6.2.2.3. vonatkozó: az “a-” előtag és a kérdő forma ahol, ahova, ahonnan, amerre, amerről, amikor, amióta, ameddig/amíg, ahogy(an)
6.2.2.4. határozatlan:
a “vala-” előtag és a kérdő forma
valahol, valahova, valahonnan, valamerre, valamerről, valamikor, valameddig, valahogyan
6.2.2.5. általános 
6.2.2.5.1. “mind(en)-” előtag + kérdő forma mindenhol, mindenhova, mindenhonnan, mindenfelé, mindenfelől, mindig, mindaddig, mindenhogy(an)/mindenképp(en) 
6.2.2.5.2. “se-” előtag + kérdő forma
! mikor ® soha
sehol, sehova, sehonnan, semerre, semerről, soha, (semeddig,) sehogy(an)
6.2.2.5.3. “akár-”/”bár-” előtag + kérdő forma akárhol, bárhol, akárhova, bárhova, akárhonnan, bárhonnan, akármerre, bármerre, akármerről, bármerről, akármikor, bármikor, akármeddig, bármeddig, akárhogy(an), bárhogy(an)
 
Kérdő, vonatkozó, határozatlan és általános névmási határozószók
6.2.2.1.
6.2.2.3.
6.2.2.4.
6.2.2.5.1.
6.2.2.5.2.
6.2.2.5.3.
hol? ahol valahol mindenhol sehol akárhol bárhol
hova? ahova valahova mindenhova sehova akárhova bárhova
honnan? ahonnan valahonnan mindenhonnan sehonnan akárhonnan bárhonnan
merre? amerre valamerre mindenfelé semerre akármerre bármerre
merről? amerről valamerről mindenfelől semerről akármerről bármerről
mióta? amióta
meddig? ameddig valameddig mindaddig semeddig akármeddig bármeddig
mikor? amikor valamikor mindig soha akármikor bármikor
hogy(an)? ahogy(an) valahogy(an) mindenhogy(an)
mindenképp(en)
sehogy(an) akárhogy(an) bárhogy(an)