A nyelvi formák rendszere

B. Szavak

 4. Számnév 
4.1. Tőszámnevek
4.2. Sorszámnevek
4.3. Törtszámnevek
 
 
4.1. Tőszámnevek (6.4.1.) Három hétig maradok Magyarországon.
egy, kettő, három, négy stb.
4.1.1. a tőszámnevek toldalékolása:
a tárgy- és határozóragok, valamint a melléknévképzők és a sorszámnevek képzői hangrend szerint szabályosan illeszkednek -o-/-a-/-e-/-ö- hanggal (I.-IV. csoport); I. csoport: hat, IV. csoport: kettő és öt, a többi számnév hangrend szerint a II. és III. csoportban van
Kettőtől négyig bent leszek.
egyes, egyet, egyben, egyhez, egykor, egyig; ötöt, ötös, ötödik, öttől; hatos, hatot, hatodik, hattól stb.
4.1.1.2. sorszámnevek képzése: 

tőszámnév + -odik/-adik/-edik/-ödik

tőváltozás: -kettő ® -kett-, 
három ® harm-, négy ® negy-, hét ® het-, tíz ® tiz-, húsz ® husz-, ezer ® ezr-
kivétel: egy ® első, kettő ® második 
(de: -egyedik, -kettedik) és millió ® milliomodik

A második héten Pécsen leszek.

ötödik, hatodik, nyolcadik, kilencedik, harmincadik
tizenkettedik, harmadik, negyedik, hetedik, tizedik, huszadik, ezredik

első, második (tizenegyedik, huszonkettedik), milliomodik

4.1.1.3. melléknévképzés: 
tőszámév + -os/-as/-es/-ös
tőváltozás: kettő ® kett-, három ® hárm-, hét ® het-, ezer ® ezr-
Szálljon át a hetes buszról a negyvenesre!
egyes, kettes, hármas, négyes, ötös stb.
4.1.1.4. a számnevek ragozása
a tőszámnevek megkaphatják a tárgy- (B/2.4.4.1.) és határozóragokat (B/2.4.4.2.1.-2.4.4.2.12.), hangrend szerint szabályosan illeszkedve (lásd B/4.1.1.)

a tárgyrag (-t/-ot/-at/-et/-öt) és az
-n/-on/-en/-ön rag előtt tőváltozás: 
három ® hárm-, hét ® het-, ezer ® ezr-

Az orvos négytől nyolcig rendel. A negyediken lakom.
 

kettőt, kettőben, öthöz, ötig stb.
 

hármat, három, hetet, heten ezret, ezren

4.1.1.5. -an/-en 
a tő megegyezik a B/4.1.1.3. pont alattival;
szabályos hangrend szerinti illeszkedés
Négyen vagyunk a családban.

ketten, hárman, négyen öten stb.

4.1.1.6. -szor/-szer/-ször
a tő a szótári alak
kivétel: két
szabályos hangrend szerinti illeszkedés
Már háromszor voltam ebben a múzeumban.

egyszer, kétszer, háromszor, négyszer, ötször stb.

4.2. Sorszámnevek A harmadik ajtó jobbra. Az ötödik kerületben lakom.
első, második, harmadik, negyedik, tizenegyedik, huszonkettedik, századik
4.2.1. a sorszámnevek toldalékolása:
a tárgyrag (-a-/-e- hanggal), az -s melléknévképző (-o-/-e- hanggal), valamint a határozóragok hangrend szerint szabályosan illeszkedik 
A másodikra megyünk. (pl. a második emeletre)
másodikat, ötödiket, húszadikat, harmadikos, negyedikes
elsőben, harmadikba, ötödikhez, századikkal
4.2.2. a dátum (E. sz -3. személyű birtokos) formái: -a/-e toldalék
kivétel: elseje
November ötödike van. Harmadikától kilencedikéig külföldön leszek.
másodika, hetedike, huszonötödike
4.3. Törtszámnevek
4.3.1. forma: megfelel a sorszámnevek “-ik” nélküli alakjának: harmad, ötöd
kivétel: ketted, milliomod
Negyed kilenc van.
harmad, negyed, ötöd
4.3.2. toldalékolás: a tárgyrag, a többesjel és az -s képző is -o-/-e-/-ö- hangokkal hangrend szerint szabályosan illeszkedve kapcsolódik hozzá negyedet, hatodot, ötödös, tizedek