5. fejezet: NYELVI FUNKCIÓK

5. Szövegszervezés
  5.        szövegszervezés
5.1.     a beszéd/beszélgetés megnyitása   (Lásd 4.1., 4.2., 4.5. és 4.6. is)
5.1.1.  formális helyzetben (konferencián/gyűlésen/stb. a hallgatósághoz)
5.1.2.  formális helyzetben (konferencián / gyűlésen / stb. az elnökhöz / stb.)
5.1.3.  informális helyzetben
5.2.     habozás, bizonytalankodás
5.2.1.  szavak keresése
5.2.2.  elfelejtett név
5.3.     önkorrekció
5.4.     téma elővezetése
5.5.     vélemény kifejtése
5.6.     felsorolás
5.7.     példa említése
5.8.     kiemelés, hangsúlyozás
5.8.1.  beszéd, írás
5.8.2.  beszéd
5.8.3.  kézírásos vagy gépelt szöveg
5.8.4.  kézírásos szöveg
5.8.5.  gépelt szöveg
5.9.     összegezés, összefoglalás
5.10.   témaváltás
5.11.   témaváltásra késztetés
5.12.   véleménykérés
5.13.   annak jelzése, hogy figyelünk a beszélgetőpartnerre
5.14.   félbeszakítás
5.15.   csendre intés
5.16.   előzékenység, előreengedés (bemenetelkor stb.)
5.17.   a folytatás szándékának jelzése
5.18.   a beszélőpartner biztatása, hogy folytasson valamit
5.19.   annak jelzése, hogy mondandónk végéhez közeledünk
5.20.   a beszéd/beszélgetés lezárása
telefonálás 5.21.    nyitó formák
5.21.1. a telefon felvételekor
5.21.2. híváskor
5.22.    telefonhoz kérés
5.22.1. személyt kérünk
5.22.2. melléket kérünk
5.23.    türelemkérés
5.24.    annak megkérdezése, hogy hallanak-e / értenek-e bennünket
5.25.    annak jelzése, hogy jól halljuk/értjük a beszélőpartnert
5.26.    újabb hívás előrejelzése
5.27.    visszahívás kérése
levél 5.28.    nyitó formák
5.28.1. ha a címzett nevét ismerjük és használni akarjuk
5.28.2. ha a címzett nevét nem ismerjük vagy nem akarjuk használjuk
5.29.    záró formák

 

 
5. szövegszervezés  
5.1. a beszéd/beszélgetés megnyitása 
(Lásd 4.1., 4.2., 4.5. és 4.6. is)
 
5.1.1. formális helyzetben (konferencián/gyűlésen/stb. a hallgatósághoz)  
5.1.1.1. (Tisztelt) hölgyeim és uraim!  
5.1.2. formális helyzetben (konferencián / gyűlésen / stb. az elnökhöz/stb.)  
5.1.2.1. (Tisztelt) elnök úr/asszony!  
5.1.3. informális helyzetben  
5.1.3.1. Nos, Nos, szerintem ez éppen fordítva van.
5.1.3.2. Hát, Hát, én a következőket gondolom.
5.1.3.3. Nézze!/Nézd! Nézze csak! Itt van például a futball.
5.2. habozás, bizonytalankodás  
5.2.1. szavak keresése  
5.2.1.1. ö Ez a munka nagyon … ö… bonyolult.
5.2.1.2. na És akkor jött egy olyan … na, … egy olyan nagy teherautó.
5.2.1.3. izé És akkor kinyílt egy olyan izé … egy szelep.
5.2.1.4. Hogy is mondjam?  
5.2.1.5. Hadd gondolkozzam!  
5.2.1.6. mindjárt  
5.2.1.7. Hogy is mondják?  
5.2.2. elfelejtett név  
5.2.2.1. Hogy is hívják?  
5.2.2.2. Mi is a neve?  
5.3. önkorrekció  
5.3.1. Nem (is). Inkább Reggel indultunk. Nem is …, inkább már dél volt.
5.3.2. azaz nem Ezt kérem. Azaz nem. Inkább azt.
5.3.3. azaz Vettem tíz, azaz húsz doboz cigarettát.
5.3.4. … , akarom mondani  
5.3.5. jobban mondva  
5.3.6. jobban mondva  
5.3.7. Na még egyszer! Szóval  
5.4. téma elővezetése  
5.4.1. Szeretnék mondani valamit + vmiről/vkiről Szeretnék mondani valamit a nyelvtanulásról.
5.4.2. El kell mondanom + vmit + vmiről/vkiről El kell mondanom valamit a családomról.
5.5. vélemény kifejtése  
5.5.1. szerintem Szerintem nem érdemes várni.
5.5.2. (a) véleményem szerint Véleményem szerint a tokaji jobb.
5.5.3. Azt hiszem, Azt hiszem, itt az ideje indulni.
5.5.4. (Úgy/Azt) gondolom, Gondolom, már foglaltak asztalt.
5.6. felsorolás  
5.6.1. előszörazutánvégül (pedig) Először bemegyünk a Vármúzeumba, azután megnézzük a Mátyás-templomot, végül pedig sétálunk egy kicsit a Halászbástyán.
5.6.2. először is …, másodszor (pedig) Először is, a dohányzás árt az egészségednek, másodszor pedig zavarja a többieket.
5.6.3. először (is) …, azután/utána (pedig) Először rendeld meg a vacsorát, azután fogyaszd el, utána pedig fizesd ki!
5.6.4. egyrészt …, másrészt (pedig) Inkább Péter menjen. Egyrészt jól beszél svédül, másrészt ismeri a résztvevőket.
5.7. példa említése  
5.7.1. például (írásban pl.)  
5.7.2. és a többi (írásban stb.)  
5.7.3. satöbbi (informális) (írásban stb.)  
5.8. kiemelés, hangsúlyozás  
5.8.1. beszéd, írás  
5.8.1.1. szórend Este nyolckor érkeztem haza.
5.8.1.2. határozószók (főleg, különösen stb.) Főleg a halat készítik nagyon jól.
5.8.1.3. összetett mondat  
5.8.1.3.1. kiemelő szerkezet Ő az, aki tegnap délelőtt keresett téged.
5.8.1.3.2. Ne felejtse/felejtsd el, hogy … ! Ne felejtsd el, hogy nincs elég pénzünk!
5.8.1.3.3. Vegye/Vedd figyelembe, hogy … ! Vegye figyelembe, Debrecen sokkal messzebb van!
5.8.1.3.4. fontos + mellékmondat Ilyen esetben fontos, hogy időben szólj.
5.8.1.3.5. szeretném + főnévi igenév+ mellékmondat Szeretném hangsúlyozni, hogy még nem írtuk alá a szerződést.
5.8.2. beszéd  
5.8.2.1. hangsúly, nyomaték Budapest Magyarország fővárosa. 
Budapest Magyarország fővárosa. 
Budapest Magyarország fővárosa.
5.8.2.2. kontrasztív hangsúly Én elolvastam a levelet. (de ő nem) 
Gyalog át lehet menni a hídon. (autón nem)
5.8.2.3. hátravetett hangsúlyos elem Ő nem volt ott, így kivettem a pénzt én.
5.8.3. kézírásos vagy gépelt szöveg  
5.8.3.1. aláhúzás  
5.8.4. kézírásos szöveg  
5.8.4.1. nyomtatott nagybetűk alkalmazása  
5.8.5. gépelt szöveg  
5.8.5.1. dőlt betűs (kurzív) szövegrész  
5.8.5.2. nagybetűs szövegrész  
5.8.5.3. félkövér betűs szövegrész  
5.8.5.4. 5.8.3.1. és 5.8.5.1.– 5.8.5.3. közül kettő vagy több együttes alkalmazása  
5.9. összegezés, összefoglalás  
5.9.1. egyszóval Hol ezt, hol azt mondja, egyszóval hazudik.
5.9.2. végeredményben R Végeredményben ez teljesen mindegy.
5.10. témaváltás  
5.10.1. (Én) (most) valami mást szeretnék mondani.  
5.10.2. Beszéljünk inkább + vmiről/vkiről Beszéljünk inkább a kiállításodról!
5.11. témaváltásra késztetés  
5.11.1. (Én) (most) valami mást szeretnék kérdezni.  
5.12. véleménykérés  
5.12.1. (Te/Ön) mit gondolsz/gondol (róla/erről)?  
5.12.2. (Neked/Önnek) mi a véleményed/véleménye (róla/erről)?  
5.12.3. (Neked/Önnek) mi az álláspontod/álláspontja (ezzel kapcsolatban)?  
5.13. annak jelzése, hogy figyelünk a beszélgetőpartnerre  
5.13.1. Igen.  
5.13.2. Értem.  
5.13.3. Valóban.  
5.13.4. Tényleg.  
5.13.5. Igaz.  
5.13.6. Így/Úgy van.  
5.13.7. Ühüm! (informális) R  
5.13.8. Aha. (informális) R  
5.14. félbeszakítás  
5.14.1. Bocsánat   /   Bocsáss meg   /   Bocsásson meg     (, de …)!  
5.14.2. Mondhatnék valamit?  
5.14.3. (Itt) mondhatok valamit?  
5.15. csendre intés  
5.15.1. Pszt! (informális)  
5.15.2. Csend legyen! (informális)  
5.15.3. Csendet kérek.  
5.16. előzékenység, előreengedés (bemenetelkor stb.)  
5.16.1. Csak ön után. / Csak utánad.  
5.16.2. Tessék (csak)!  
5.16.3. Szó sem lehet róla.  
5.17. a folytatás szándékának jelzése  
5.17.1. Csak még egy pillanat!  
5.17.2. Hadd fejezzem be!  R  
5.17.3. Bocsánat, még nem fejeztem be.  
5.17.4. Hadd folytassam!  R  
5.17.5. Mint mondtam, … R  
5.18. a beszélőpartner biztatása, hogy folytasson valamit  
5.18.. Folytassa/Folytasd (csak)!  
5.18.2. És akkor?  
5.19. annak jelzése, hogy mondandónk végéhez közeledünk  
5.19.1. Végül  
5.19.2. Végül/Befejezésül szeretném elmondani, hogy  
5.20. a beszéd/beszélgetés lezárása  
5.20.1. Köszönöm a figyelmet. (beszéd végén)  
5.20.2. Ennyit szerettem volna (el)mondani. (formális)  
5.20.3. Csak ezt akartam elmondani.  
5.20.4. Ez minden.  
5.20.5. Jó volt beszélgetni egy kicsit.  
   
5.21. nyitó formák  
5.21.1. a telefon felvételekor  
5.21.1.1. (Halló!) + lakásmegjelölés (+ Tessék!) Halló! Kovács-lakás.
5.21.1.2. (Halló!) + hivatal-/vállalatnév (+ Tessék!) Humor Kft. Tessék!
5.21.1. (Halló!) + (itt) + személynév (+ Tessék!) Halló! Itt Kis János. Tessék!
5.21.2. híváskor  
5.21.2.1. (Halló!) + személynév + beszél Nagy Katalin beszél.
5.21.2.2. (Halló!) + személynév + vagyok Halló! Kis Géza vagyok.
5.22. telefonhoz kérés  
5.22.1. személyt kérünk  
5.22.1.1. Beszélhetnék, kérem + vkivel ? Beszélhetnék, kérem, Nagy Jánossal?
5.22.1.2. vkivel + szeretnék beszélni Kádár Judittal szeretnék beszélni.
5.22.1.3. Kapcsolná, kérem + vkit ? Kapcsolná, kérem, Vörös Gábornét?
5.22.2. melléket kérünk  
5.22.2.1. a …-s melléket kérem A 36-42-es melléket kérem.
5.22.2.2. Legyen szíves kapcsolni + …-s + melléket ! Legyen szíves kapcsolni a 25-74-es melléket!
5.23. türelemkérés  
5.23.1. Legyen szíves, kérem, várni egy kicsit!  
5.23.2. Egy kis türelmet kérek.  
5.23.3. Ne tegye le, kérem!  
5.24. annak megkérdezése, hogy hallanak-e / értenek-e bennünket  
5.24.1. Ott van még, kérem?  
5.24.2. Jól lehet hallani?  
5.25. annak jelzése, hogy jól halljuk/értjük a beszélőpartnert  
5.25.1. (Most) jól hallom.  
5.15.2. Lásd 5.13.!  
5.26. újabb hívás előrejelzése Később/Holnap/Stb. majd újra hívom.
5.27. visszahívás kérése Kérem, ha bent lesz, hívjon vissza.
   
5.28. nyitó formák  
5.28.1. ha a címzett nevét ismerjük és használni akarjuk  
5.28.1.1. Tisztelt + megszólítás (formális) (Lásd 4.5., 4.6.) Tisztelt Mezei úr!
5.28.1.2. Kedves + megszólítás (kevésbé formális) (Lásd 4.5., 4.6.) Kedves Szabó úr!
5.28.1.3. Kedves + megszólítás (informális) (Lásd 4.5., 4.6.) Kedves Péter!
5.28.2. ha a címzett nevét nem ismerjük vagy nem akarjuk használjuk  
5.28.2.1. Tisztelt Uram / Asszonyom / Hölgyem / Kisasszony! (formális) (Lásd 4.7.1.!)  
5.28.2.2. Kedves Uram / Asszonyom / Hölgyem / Kisasszony! (kissé formális) (Lásd 4.7.1.!)  
5.28.2.3. Kedves Barátom! (informális)  
5.29. záró formák  
5.29.1. Tisztelettel üdvözli, (5.28.1.1-2. és 5.28.2.1-2. után)  
5.29.2. Üdvözli, (5.28.1.2. és 5.28.2.2. után)  
5.29.3. Szeretettel üdvözli/üdvözöl, (5.28.2.3. után)  
5.29.4. Ölel, (5.28.1.3. után tegezésnél)  
5.29.5. (Sokszor) csókol, (5.28.1.3. után családtagok, stb. között)