5. fejezet: NYELVI FUNKCIÓK

6.       kommunikációs korrekció
              (lásd a 12. fejezetet is: Kompenzációs stratégiák)
6.1.    meg nem értés jelzése
6.2.    egy mondat megismétlésének kérése
6.3.    egy szó/kifejezés megismétlésének kérése
6.4.    a hallottak megerősítésének kérése
6.5.    a helyes megértés megerősítésnek kérése
6.6.    magyarázat kérése
6.7.    betűzés kérése
6.8.    valami leírásának kérése
6.9.    rákérdezés ismeretlen szóra, kifejezésre
6.10.  nyelvi segítség kérése
6.11.  lassúbb beszédtempó kérése
6.12.  körülírás
6.13.  a mondottak megismétlése
6.14.  annak megkérdezése, hogy megértettek-e bennünket
6.15.  egy szó vagy kifejezés betűzése
6.16.  egy szó vagy kifejezés megadása
 
6. kommunikációs korrekció (lásd a 12. fejezetet is: Kompenzációs stratégiák)  
6.1. meg nem értés jelzése  
6.1.1. Elnézést (kérek), de nem értem.  
6.2. egy mondat megismétlésének kérése  
6.2.1. Megismételné, kérem? / Megismételnéd?  
6.2.2. El tudná/tudnád mondani még egyszer?  
6.2.3. Hogy mondta, kérem? / Hogy mondtad?  
6.2.4. Mit mondott, kérem? / Mit mondtál?  
6.2.5. Sajnos nem értettem, hogy mit mondott/mondtál.  
6.3. egy szó/kifejezés megismétlésének kérése  
6.3.1. (Elnézést, de) + függő kérdés Elnézést, de hol fog várni?
6.3.1. Mit (is) mondott/mondtál? + kérdő mondat Mit is mondott? Mikor érkezik?
6.4. a hallottak megerősítésének kérése  
6.4.1. Azt mondta/mondtad, hogy … ? Azt mondtad, hogy “paprikás krumpli”?
6.5. a helyes megértés megerősítésnek kérése  
6.5.1. Ez azt jelenti, hogy … ? Ez azt jelenti, hogy nem fognak eljönni?
6.5.2. (Ezzel) azt akarja/akarod mondani, hogy … ? Azt akarja mondani, hogy túl drága?
6.6. magyarázat kérése  
6.6.1. (Bocsánat, de) mit jelent az, hogy … ? Mit jelent az, hogy “nem illik”?
6.6.2. (Bocsánat, de) mi az, hogy … ? Mi az, hogy “népviselet”?
6.6.3. Mit ért/értesz + vmin ? Mit értesz “szereteten”?
6.6.4. Mit ért/értesz azon, hogy Mit ért azon, hogy “kölcsön venni”?
6.6.5. Meg tudná ezt magyarázni, kérem? / Meg tudnád ezt magyarázni?  
6.7. betűzés kérése  
6.7.1. Betűzné, kérem? / Betűznéd?  
6.7.2. Legyen/Légy szíves betűzni!  
6.7.3. (Ezt) hogy kell (le)írni?  
6.7.4. (Ezt) hogy írják/írjuk?  
6.8. valami leírásának kérése  
6.8.1. Le tudná nekem írni, kérem? / Le tudnád nekem írni?  
6.8.2. Lenne/Lennél szíves (ezt) leírni?  
6.9. rákérdezés ismeretlen szóra, kifejezésre  
6.9.1. Nem tudom, hogy mondják.  
6.9.2. Ezt a szót nem tudom magyarul.  
6.9.3. Ezt …-ul/-ül úgy mondjuk, hogy Ezt angolul úgy mondjuk, hogy “do it yourself”.
6.10. nyelvi segítség kérése  
6.10.1. Hogy mondják magyarul azt, hogy+ anyanyelvi szó/kifejezés Hogy mondják magyarul azt, hogy “Well done”?
6.10.2. Mi a/az + anyanyelvi szó/kifejezés+ magyarul Mi a “ship” magyarul?
6.10.3. Hogy is mondják magyarul?  
6.11. lassúbb beszédtempó kérése  
6.11.1. Legyen/légy szíves kicsit lassabban beszélni!  
6.11.2. Kicsit lassabban, kérem. / Kicsit lassabban.  
6.11.3. Ne olyan gyorsan, kérem!  
6.12. körülírás  
6.12.1. egyfajta/bizonyos + átfogóbb fogalom A gulyás egyfajta leves,
6.12.2. olyan, mint + viszonyítási alap A birsalma olyan, mint az alma, de
6.12.3. tulajdonképpen + átfogóbb fogalom A gimnázium tulajdonképpen középiskola, ahol …
6.13. a mondottak megismétlése  
6.13.1. a mondottak egyszerű megismétlése A vonat délután 5-kor érkezik.
6.13.2. a mondottak lassúbb és tagoltabb megismétlése  
6.13.3. Azt mondtam/kérdeztem, hogy Azt mondtam, hogy “hétszázezer”. 
Azt kérdeztem, hogy “hol akar megszállni”.
6.14. annak megkérdezése, hogy megértettek-e bennünket  
6.14.1. (Ez így/most) világos/érthető?  
6.14.2. Most érti/érted?  
6.15. egy szó vagy kifejezés betűzése  
6.15.1. a magyar betűnevek kimondása I - S - K - O - L - A.
6.15.2. Betűzöm: + a magyar betűnevek Betűzöm: M - A - J - O - M.
6.15.3. Az írása: + a magyar betűnevek Az írása: G - E - L - L - É - R - T.
6.16. egy szó vagy kifejezés megadása  
6.16.1. (Talán) + vmire + gondol/gondolsz? Talán a “gombára” gondol?
6.16.2. Azt hiszem, + vmire + gondol/gondolsz. Azt hiszem, a “képernyőre” gondolsz.
6.16.3. Talán azt akarja/akarod mondani, hogy Talán azt akarja mondani, hogy “Minden kezdet nehéz”?