Verbs--> Click on the verb

ábrázol - represent, depict

ad - give

adózik - pay taxes

adóztat - put a tax

aggódik - worry

ágyaz - make the bed

ajándékoz - present (give)

ajánl - suggest, recommend

ájul - faint

akadályoz - hinder, prevent, obstruct

akar - want

akaszt - hang

alakít - form, shape

alakul - be formed, become

alapít - found, establish

alkalmaz - apply; employ

alkalmazkodik - bother, be a trouble

alkonyodik - night is falling

alkot - create, produce

alkudozik - bargain, haggle

áll - stand

állít - assert, state; put, place, stand

álmodik - dream

alszik - sleep

ápol - nurse, attend

aránylik - be in proportion (to)

arat - harvest

árt - harm

árusít - sell, market

ás - dig

ásít - yawn

atletizál - practise athletics

automatizál - automate

autózik - go for a ride

ázik - get wet; soak

bán - regret, be sorry

bánt - hurt, annoy

barátkozik - make friends

barkácsol - go in for do it yourself

becsül - estimate, value

befejez - accomplish, finish

befejeződik - end, be finished

bérel - rent, hire

beszél - speak

beszélget - talk, converse

betűz - spell

biciklizik - cycle, ride a bicycle

bír - can, be able to

bírál - criticize

birkózik - wrestle

bíz - trust (sy with), entrust (sg to sy)

bízik - trust (sy/sg)

bizonyít - prove, verify

biztat - encourage, stimulate

biztosít - make sure; insure; make safe

bocsát - let go, admit (to); meg~ -- forgive

bókol - compliment (sy)

bokszol - box, fight

boldogít - make happy

bombáz - bomb, drop bombs (on)

bomlik - disintegrate, decay, go to pieces

bont - put to pieces, take apart, decompose

borít - cover; overturn (sg)

borotvál - shave (sy)

borotválkozik - shave

borul - overturn; cloud over

bővít - enlarge, complete, widen

bővül - widen; increase, grow

búcsúzik - take leave

bújik - hide (from); slip (into)

bukik - fall, tumble; fail

buzdít - animate, stimulate, urge (to)

büntet - punish

cáfol - refute; deny

cigarettázik - smoke a cigarette

címez - address

csal - cheat

cseng - ring, tinkle

csenget - ring (the bell)

cserél - change

csinál - make, do

csíp - pinch; sting; to be hot (paprika)

csodál - admire; wonder (at)

csodálkozik - wonder (at), be surprised

csókol - kiss

csókolózik -

csomagol - pack, wrap

csoportosít - group, classify

csökken - decrease, fall

csökkent - reduce, cut (back/down), diminish

csöng - ring, tinkle

csönget - ring (the bell)

csúfol - make fun (of)

csuk - shut, close

csuklik - hiccup

csúszik - slide, slip

dadog - stutter

dalol - sing

darabol - cut up

darál - grind, mill

dedikál - dedicate

dekorál - decorate

delegál - delegate

dicsekszik - boast (of/about)

dicsér - praise (sy/sg for sg), speak highly (of)

didereg - shiver (with cold)

diétázik - be on a diet

díjaz - award a prize (to)

diktál - dictate

díszít - ornament, adorn

dob - throw

dobol - drum

dohányzik - smoke

doktorál - take one's doctorate (in/on sg)

dolgozik - work

doppingol - take drugs (sport)

dorombol - purr

döf - stab, thrust, push

döglik - die, perish (animals)

dől - lean

dönt - decide; overturn; break (a record)

dörög - thunder;

dörzsöl - rub

drágul - get more expensive

drukkol - support, be a fun of (a team)

dudál - sound the horn

dúdol - hum

dug - stick, put, insert; hide

dupláz - double

dülöngél - reel, totter

ebédel - have lunch

ébred - awake, wake up

ébreszt - wake up

édesít - sweeten

edz - train, be in training

ég - burn (be on fire)

éget - burn

egyenlít - equalize

egyensúlyoz - balance

egyesít - unite, join, combine

egyesül - unite, join

egyezik - agree, correspond (with)

egységesít - unify, standardize

egyszerűsít - simplify

egyszerűsödik - become simpler

éhezik - starve, hunger

ejt - drop, let fall

él - live

elemez - analyse

élénkít - animate, brighten

élénkül - become lively, brighten up

élesedik - sharpen

élesít - sharpen (make sharp)

elkoboz - confiscate

ellenez - be against, object (to), disapprove (of)

ellenkezik - disagree, conflict (with)

ellenőriz - check, verify; supervise; control

elnököl - preside (at), chair

előlegez - make an advance, pay in advance

előz - overtake, pass

élvez - enjoy

emel - lift, raise

emelkedik - rise

emészt - digest

emigrál - emigrate

emlékszik - remember

említ - mention

énekel - sing

enged - permit, allow; let

engedelmeskedik - obey

engedélyez - allow, authorize

enyhít - mitigate, ease

enyhül - lessen, ease; turn milder

épít - build, construct

építkezik - build, have a house build

épül - be (being) built

ér - get, arrive; reach; touch; be worth

érdekel - interest, be interested (in)

érdeklődik - be interested (in); inquire, ask for

érdemel - merit, deserve

érettségizik - take the final exam (at secondary school)

érez - feel

érik - ripen, grow ripe

érint - touch; concern, affect

érintkezik - be in contact, touch

érkezik - arrive, get

erősít - strengthen, make stronger

erősödik - become stronger

erőszakol - force, press

ért - understand

értékel - appreciate, value

értékesít - sell, realize

értesít - inform, let know

érvel - argue, reason

érvényesít - validate; assert; endorse

érvényesül - get on, succeed; prevail

érvénytelenít - invalidate; annul; cancel

érzéstelenít - anaesthetize

esik - fall; rain

esküszik - swear; get married

esteledik - get dark

eszik - eat

etet - feed, give food

evez - row

exportál - export

fagy - freeze; become frozen

fagyaszt - freeze, deep-freeze

fáj - hurt, ache, pain

fárad - get tired; take the trouble (to)

fáraszt - tire, fatigue

fázik - be/feel cold

fed - cover

fejleszt - develop, improve; generate

fejlődik - develop, progress

fejt - solve (puzzle); mine (coal, etc.); shell (peas, etc.)

fékez - brake

fekszik - lie; be situated

fektet - lay, put, place

fél - be afraid, fear

felejt - forget

felel - answer

félt - be worried (about sy)

féltékenykedik - be jealous

felvételizik - sit an entrance examination

fenyeget - threaten

fényképez - photograph, take a picture

fér - fit, be contained; go (into), find room (in/on)

fertőtlenít - disinfect, sterilize

fertőz - infect, be contagious

fertőződik - get infected

fest - paint

fésül - comb

fésülködik - comb one's hair

figyel - pay attention

figyelmeztet - call sy's attention (to), remind (of)

fizet - pay

fog - hold; catch; will (auxiliary verb of the future)

fogad - receive; welcome; bet

fogalmaz - draft, compose

foglal - occupy; reserve

foglalkozik - be occupied (in), deal (with)

foglalkoztat - employ; be concerned (about)

fogy - grow less, decrease; be running out; lose weight

fogyaszt - consume; eat

fogyókúrázik - be on a (slimming) diet

fojt - choke, stifle; suffocate; drown

folyik - flow; be on, be in progress, run on

folytat - continue, go on (with); resume

folytatódik - continue, go on; be resumed

fordít - turn; translate

fordul - turn (round/left/etc.); turn (to sy); apply (to sy)

forgat - turn (round); rotate; shoot (a film)

forog - turn (round), revolve

forr - boil, be on the boil

forral - boil, bring to the boil

fő - be cooked

főz - cook

frissít - refresh

fúj - blow

fullad - be suffocating/choking; be drowned

fúr - drill

fut - run

futballozik - play football

függ - be hanging; depend

fürdet - bath, give sy a bath

fürdik - bath, bathe, take a bath

fűrészel - saw

füstöl - smoke, give off smoke

fűszerez - season, spice

fűt - heat

fütyül - whistle

gazdálkodik - run a farm; manage (sg)

gépel - type

gépesít - mechanize, motorize

gitározik - play the guitar

gombol - button (up)

gondol - think

gondolkodik - think, consider

gondolkozik - think, consider

gondoskodik - take care (of), provide (for), look after, see to

gondoz - look after, take care (of)

gratulál - congratulate

gurul - roll

gyakorol - practise

gyalogol - walk, go on foot

gyanakszik - suspect; be suspicious (about/of)

gyanít - suspect, presume

gyanúsít - suspect (sy of), cast suspicion (on sy)

gyárt - manufacture, produce

gyászol - mourn

gyengít - weaken, make weak(er)

gyengül - weaken, become weak(er)

gyilkol - murder, kill

gyógyít - cure

gyógyul - recover, be cured

gyorsít - speed up, accelerate

gyorsul - speed up, accelerate (become faster/quicker)

gyönyörködik - enjoy, take delight (in the sight of sg/sy)

győz - win

gyújt - light (a cigarette, a fire); turn on (light, gas)

gyullad - take fire, be turned on (light)

gyúr - knead; massage

gyűjt - collect; gather; save (up)

gyűlik - get together, gather, be accumulating

gyűlöl - hate, detest

gyűr - crumple, crush

habozik - hesitate

hagy - leave; let; allow

hajlít - bend

hajnalodik - dawn

hajt - drive

hal - die

halad - go, advance, progress

halászik - fish

halaszt - postpone, put off

haldoklik - be dying

hall - hear

hallatszik - sound, be heard/audible

hallgat - listen (to); keep silent

hamisít - falsify

hámoz - peel

hangsúlyoz - stress, emphasize

hány - throw, cast; vomit, throw up

haragszik - be angry

harangoz - ring the (church) bells

harap - bite

harcol - fight

hasonlít - resemble, look like; compare

használ - use, apply; be useful, help

hat - act, take effect; affect, influence

határoz - determine, decide

havazik - snow

házasodik - get married

hazudik - lie, tell a lie

hegedül - play the violin

helyesel - approve (of), agree (on)

helyettesít - substitute

helyez - place, put

helyezkedik - take up a place

helytelenít - disapprove (of)

hiányzik - be absent, missing

hibázik - make a mistake, fail

hintázik - swing

hisz - believe

hitelez - credit

hív - call; name; ring up

hízeleg - flatter

hízik - put on weight, row fat

hizlal - fatten up; make fat

hódít - conquer; make a conquest

hord - carry; wear

horgászik - fish (angle)

horkol - snore

hosszabbít - lengthen; prolong

hoz - bring, carry

hull - fall, drop

hullik - fall, drop

húz - pull, drag, draw

hűl - get cool

hűsít - refresh

hűt - cool, make cold

idegesít - make nervous, irritate

idegeskedik - be nervous, worry

idéz - quote; summon

igazít - adjust, set

igazol - justify, certificate

igazoltat - ask to see sy's papers

igényel - claim; demand, require

ígér - promise

igyekszik - work hard; do one's best (to)

ijeszt - frighten, terrify

illeszkedik - fit (into)

illeszt - fit in(to), join (to)

illet - belong (to); concern, refer (to)

illik - fit (into); go (well) with (sg); suit (sy); it is proper (to do)

imád - adore

imádkozik - pray

importál - import

indít - start (up), get (sg) going; set (sg) in motion

indokol - give reasons, give grounds (for sg); be the reason (for sg)

indul - start; depart, leave

int - make a sign, wave

integet - wave (one's hand)

intéz - manage, arrange

intézkedik - take measures; make arrangements; see (to/about sg)

iparosít - industrialize

ír - write

irányít - direct, guide, run

irigyel - envy, be envious (of)

ismer - know; be acquainted, familiar (with)

ismerkedik - get to know; familiarize oneself (with)

ismertet - make sg known; review (a book)

ismétel - repeat

ismétlődik - repeat oneself, be repeated

iszik - drink

itat - give (sy sg) to drink, make sy drink sg; water (an animal)

ítél - sentence

izgul - be excited/anxious, worry

ízlik - taste good, like (sg)

izzad - sweat

izzik - glow; be red/white heat

jár - go (about); work (engine, watch, etc.); go, run (bus, tram, etc.)

játszik - play

javasol - propose, suggest

javít - mend, repair; improve; correct

javul - improve, become better

jegyez - take notes; write down

jegyzetel - take notes

jelent - mean, signify; report

jelentkezik - present oneself, turn up; apply (for); enter (for); manifest itself

jelez - signal; indicate

jellemez - characterize

jelöl - mark, indicate; nominate (for)

jósol - foretell, predict

jön - come

jut - come (to), get (to), arrive (at); get (at), come (by), obtain; fall to the lot (of sy)

jutalmaz - reward, recompense

juttat - bring, get (to); let sy get sg

kacsint - wink

kanyarodik - turn, bend

kap - get, receive, be given; catch (illness)

kapar - scratch, scrape

kapaszkodik - hold, hang (on); climb up

kapcsol - connect, couple; shift (gear)

kapcsolódik - be connected, joined, attached

karambolozik - collide, crash (into), have a road accident

karmol - claw, scratch (cat, etc)

káromkodik - curse (and swear)

kártyázik - play cards

kaszál - mow, scythe

kávézik - take coffee

kedvel - like, be fond (of)

kefél - brush

kel - rise, get up

keletkezik - come into being, originate, (a)rise, issue (from); break out (fire, storm)

kell - be needed, necessary; have to, must (modal)

kelt - wake (up); produce, give, cause (effect, impression, etc.)

keltez - date (a letter)

ken - smear, spread; lubricate

kényeztet - pamper, spoil

kényszerít - compel, force, press (to do)

képez - instruct, train; form constitute

képzel - imagine

kér - ask (for), request

kérdez - ask, put a question

kerékpározik - cycle, ride a bicycle

kérelmez - request, apply (for)

keres - look (for), seek, search; earn

kereskedik - trade, do business

keresztel - baptize

kerget - chase, pursue

kering - circle, circulate; revolve

kertészkedik - garden, do the gardening

kerül - get, come (to), arrive (at); cost; avoid; go round

kérvényez - apply, submit an application (for)

késik - be late; be slow (watch)

készít - make, prepare, produce, manufacture

készül - be made, manufactured; be about to (do, go); study, prepare (for)

készülődik - prepare oneself (for)

kétszerez - double, duplicate

kettőz - double, duplicate

kever - mix; stir; shuffle

kezd - begin, start (sg)

kezdődik - begin, start

kezel - treat, attend (patient); operate, handle (machine); check, control (ticket)

kézilabdázik - play handball

kézimunkázik - do needlework

kiabál - shout, cry

kiált - shout, call (out), exclaim

kilyukad - wear through, wear into holes

kínál - offer

kínoz - torture

kirándul - go on an excursion/outing, take a trip

kísér - go with, accompany, escort

kíván - desire; wish, want

koccan - knock (against); clink; bump each other (cars)

koccint - clink (glasses), drink (sy's health)

koldul - beg (a beggar)

kopik - wear away/out, get thin from wear

kopog - knock (at the door); tap, rap

kopogtat - knock (at the door); rap

korcsolyázik - skate

kormányoz - steer; govern, rule

korszerűsít - modernize, update

kosárlabdázik - play basketball

kóstol - taste, try

köhög - cough, have a cough

kölcsönöz - lend; borrow, rent, hire

költ - spend (money); write (poem); brood (a bird)

költözik - move (to/in)

költözködik - be moving (to/in)

könyörög - beg, supplicate, implore

köp - spit

köszön - greet; thank

köt - bind, tie; knit

követ - follow, succeed, come after

követel - claim, demand; require

következik - follow, come next

következtet - deduce, conclude (from)

közeledik - approach, come closer

közlekedik - go, be on the road; walk; run

közöl - tell, announce, inform

közvetít - mediate; broadcast

kritizál - criticise

kukorékol - crow

kutat - search; do research

küld - send

különbözik - differ, diverge (from)

küzd - fight, struggle

lábadozik - convalesce, be recovering

labdázik - play (with a) ball

lakik - live, reside

lapoz - turn the page

lassít - slow down

lát - see

látogat - visit, pay a visit; frequent

látszik - be visible, can be seen; appear, seem, look

legel - graze, browse

lehet - be possible; may, can be

lejt - slope

lektorál - revise, read, check (a consultant editor or publisher's reader)

lélegzik - breathe

lelkesedik - be enthusiastic (for), be a fervent admirer (of sy)

lelkesít - animate, inspire

leltároz - inventory, take an inventory

lép - step

lesz - will be

létesít - establish, set up

létezik - exist, be

levelez - correspond (with)

liheg - gasp (for breath)

locsol - water; sprinkle

lóg - hang

lop - steal

lottózik - play in the lottery

lovagol - ride a horse

lő - shoot

lök - push

lyukaszt - perforate; punch

magáz - (address sy formally, in third person, as "maga"/"ön" / "maguk"/"önök")

magázódik - (address each other / one another formally, in third person, as "maga"/"ön" / "maguk"/"önök")

magyaráz - explain

makacskodik - be stubborn, obstinate

manikűröz - manicure

marad - stay, remain, rest; be left

másol - copy

mászik - climb

masszíroz - massage

megbetegszik - fall ill

megijed - get frightened

meglep - surprise; take by surprise

megrémül - be frightened, terrified

megsebez - wound, injure

megsértődik - be offended

megsérül - be injured, get hurt; get damaged

megy - go, walk; travel

melegít - warm, heat (up)

melegszik - become warm(er) (the weather); warm oneself; run hot (engine)

mellékel - attach, enclose

menstruál - menstruate

ment - save, rescue

mer - dare

mér - measure; weigh; clock

mérgesít - anger, irritate

mérgez - poison, envenom

mesél - tell (a tale); narrate, relate

meszel - whitewash

mond - tell, say

morog - growl; grumble

mos - wash

mosakodik - wash (oneself)

mosakszik - wash (oneself)

mosdat - wash (give sy a wash)

mosdik - wash (oneself)

mosogat - wash up

mosolyog - smile

mozdít - move, remove (put in motion)

mozdul - move, stir (be put in motion)

mozgat - move

mozog - move; work, run; exercise

mulat - amuse oneself

múlik - pass, elapse; stop, cease

mutat - show, indicate,

mutatkozik - show (oneself), look, seem

muzsikál - make music

működik - work, function

műt - operate (on sy)

művel - cultivate (land, farm)

nagyít - enlarge, magnify

napozik - sunbathe

nevel - educate, bring up

nevet - laugh

nevez - name, call

néz - look, watch

nő - grow, increase

nősül - marry (man)

növekszik - grow, increase

növel - increase, enlarge

nyal - lick

nyaral - spend one's summer holiday

nyávog - meow

nyel - swallow

nyer - win, gain; obtain

nyílik - open; give (onto)

nyilvánít - manifest; declare

nyit - open

nyom - press

nyomoz - investigate

nyomtat - print

nyugdíjaz - pension off

nyugszik - lie, rest, repose

nyugtalanít - make anxious, worry

nyugtalankodik - be anxious

nyugtat - calm (down)

nyújt - expand; lengthen; pass, hand; give, offer, provide

nyújtózkodik - stretch (oneself)

nyúl - touch; reach out (one's hand for)

óhajt - desire, wish, want

okoz - cause

old - dissolve

oldódik - dissolve

olvad - melt, thaw

olvas - read

olvaszt - melt, thaw

operál - operate (on sy)

ordít - shout

oszt - divide, split; distribute

öl - kill

ölel - embrace, hug

öltözik - dress, get dressed

öltözködik - dress, get dressed

öltöztet - dress

ömlik - flow, stream

önt - pour

öntöz - water, sprinkle, irrigate

öregszik - grow old

őriz - take care (of), watch (over)

örököl - inherit

őröl - grind, mill

örül - be glad, pleased

örvend - rejoice; be glad; enjoy

őszül - turn white (one's hair)

öttusázik - be a pentathlete

panaszkodik - complain

parancsol - command, order

parkol - park (one's car)

párolog - evaporate

pazarol - waste, squander

pihen - rest, take a rest

pingpongozik - play ping-pong

pirul - blush

piszkít - dirty, soil

pofoz - slap in the face

politizál - be engaged in politics

porol - dust, beat the dust (out of); raise the dust

pótol - replace, substitute; make up (for)

próbál - try out, test; try, attempt (to do)

pusztít - destroy

pusztul - perish, be destroyed

rabol - rob, commit robberies

rág - chew

ragad - stick, adhere, be sticky

ragad - seize, grasp

ragoz - inflect; conjugate; decline

ragyog - shine, gleam; glow

rajzol - draw

rak - put, set, place

ráz - shake

reggelizik - have breakfast

remél - hope

rendel - order; book; have one's surgery

rendelkezik - give orders; dispose (of)

rendez - arrange, order; direct (play, film); settle (debt)

repül - fly

reszket - tremble, shiver

részletez - detail

robbant - blow up; explode

rohan - run, hurry; rush

romlik - deteriorate, spoil; grow worse, decline

ront - spoil, damage

röplabdázik - play volleyball

rúg - kick

sajnál - be sorry, feel pity; regret

sakkozik - play chess

sápad - turn pale

segít - help, assist

sejt - suspect

sért - hurt; offend

sétál - walk (about), take a walk

síel - ski

siet - hurry (up); be in a hurry; be fast (watch)

sikerül - succeed; manage (to do)

simogat - stoke, caress

sír - cry, weep

sóhajt - sigh

sóz - salt

söpör - sweep

sötétedik - grow dark

sportol - go in for sports

súg - whisper; prompt

suttog - whisper, talk in undertones

süllyed - sink

süt - bake; roast; fry

szabad - be permitted, allowed

szabályoz - regulate

szagol - smell

szakad - tear, get torn; break (rope)

szakít - tear, rip

szalad - run

szaladgál - run about

száll - fly; take (bus, etc.); get (in a taxi/car)

szállít - transport, carry

számít - count, calculate; matter

számláz - invoice, bill

számol - count

szánt - plough

szárad - dry (up), become dry

szárít - dry, make dry

származik - come, derive (from)

szavaz - vote, go to the polls

szed - gather, collect; pick (fruit, flowers); take (medicine)

szédül - feel dizzy

szegényedik - grow poor, become poor(er)

szégyell - feel ashamed

szenved - suffer

szennyez - pollute, contaminate; dirty

szerel - mount, assemble, set up; tackle (sport)

szerepel - appear, act; figure

szeret - love, like, be fond (of)

szerez - get, obtain, acquire

szervez - organize

szid - reprimand, scold; reprove

szigetel - insulate

szív - suck, draw

szokik - get used, be accustomed (to); (only in past tense: auxiliary expressing usual action)

szól - speak (to); deal with (book, etc.); ring (bill, etc.); sound (music, instrument)

szolgál - serve

szólít - call

szórakozik - amuse oneself

szoroz - multiply

sző - weave

sztrájkol - strike, be on strike

szül - give birth (to)

születik - be born

szűnik - stop, cease, com to an and; close down

szűr - filter, screen

tagad - deny

takar - cover

takarékoskodik - economize, make savings

takarít - clean, tidy up; make (the room/flat) tidy

talál - find

találkozik - meet

támad - attack

tanácsol - advise

táncol - dance

tanít - teach

tankol - fill up

tanul - learn, study

tanulmányoz - study, make a study (of)

tapasztal - experience

tapétáz - paper (the walls)

táplál - feed, nourish

táplálkozik - eat, feed

tapsol - clap, applaud

tárcsáz - dial

tárgyal - be at a meeting; discuss; have discussions/talks (with)

tart - hold, keep; give (lesson/lecture etc.); last

tartalmaz - contain, include

tartozik - belong; owe; concern

tartózkodik - stay, reside

tartóztat - detain, keep; hold up

táviratozik - send a telegram, cable

távolodik - move away

tegez - (address sy informally, in second person, as "te" / "ti")

tegeződik - (address each other / one another informally, in second person, as "te" / "ti")

telefonál - (tele)phone

telik - pass, go by (time); be filling up, become full; be enough (money for)

temet - bury

teniszezik - play tennis

tenyészt - breed, raise

tér - turn, go, come

terem - produce, yield

teremt - create, make, produce

terít - lay the table; spread

térít - turn, direct

terjed - expand, spread; extend

terjeszt - spread; distribute

termel - produce, grow, manufacture

termeszt - grow, produce

tervez - plan, design; intend

tesz - put, lay, place; do

tetszik - like, enjoy

téved - be wrong, mistaken, make a mistake;

téved - stray (swhere), go/get (swhere) accidentally or by mistake

tilt - forbid, prohibit

tisztáz - clear (up), make clear; clarify

tisztel - esteem, respect, think highly (of)

tisztít - clean, make clean

tisztul - become clean, clear

tízóraizik - take a coffee/tea break, have a snack in the morning

tojik - lay (eggs)

tol - push

tolmácsol - interpret

tornázik - do gymnastics

tökéletesít - perfect, make perfect

tölt - pour; fill (up); stuff; spend

töm - stuff, cram; fill

tör - break

törik - break, get broken

törődik - look after, take care (of); bother (about/with)

töröl - wipe; dry; rub out; delete; erase; annul

történik - happen, occur

törülközik - dry (oneself)

tréfál - joke

tud - know; can, be able (to do)

túloz - exaggerate

tűnik - appear, seem

türelmetlenkedik - lose patience, grow impatient

udvarol - court, pay court

ugat - bark

ugrik - jump; bounce

un - be tired/bored/fed up (with)

unatkozik - be bored

úszik - swim; float; sail

utal - remit, transfer (money); refer, make reference (to)

utál - hate, detest

utánoz - imitate

utazik - travel, go

uzsonnázik - have tea, have an afternoon snack

üdít - freshen, refresh

üdül - be (away) on holiday

üdvözöl - greet, welcome

ül - sit, be sitting

üldöz - pursue, chase

ültet - seat, sit sy down; plant

üt - hit, strike; beat

ütközik - clash, bump (against)

üzen - send a message, say to tell (to)

vacsorázik - have dinner/supper

vadászik - hunt

vádol - accuse, indict

vág - cut

vágyik - desire, long

válaszol - answer, reply

választ - choose, select; elect

válik - become, turn (into); divorce

vált - change; buy/book (ticket)

változik - change, become, turn (into)

változtat - change, transform, turn (into)

vámol - clear (through customs)

van - be, exist

vár - wait, expect

varr - sew

vasal - iron

vásárol - buy, shop, go shopping

véd - protect, defend

védekezik - protect, defend oneself

végez - do, carry out; accomplish; finish, complete; graduate

verekszik - fight (with)

versenyez - compete, race

vérzik - bleed

vesz - take; put on; buy

vész - be lost

veszekszik - quarrel

veszik - be lost

veszít - lose

veszt - lose

vet - throw, cast; sow

vetít - project; show (a film)

vetkőzik - undress, take off one's clothes

vezet - lead, guide, conduct; drive; direct, control; manage, run

viccel - joke

vigyáz - take care; be careful; pay attention

világít - give light, shine

villámlik - be lightning

virágzik - be in flower; flourish, prosper

visel - wear; bear (costs)

viselkedik - behave; conduct oneself

visz - carry, take, bring; transport; conduct

vitatkozik - discuss, debate

vív - fence; fight

vizel - urinate

vízilabdázik - play water-polo

vizsgál - examine

vizsgázik - take an exam(ination)

vonz - attract

zár - close, shut

zavar - disturb, bother

zenél - make music; play an instrument

zongorázik - play the piano

zúg - rumble, buzz, boom

zuhan - fall

zuhanyozik - take a shower

zuhog - be pouring